Park centralny na Felinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 102

Dzielnice: Felin

Opis skrócony:
I etap realizacji projektu parku na Felinie. Chciałbym, aby park w przyszłości stanowił główne miejsce odpoczynku, rekreacji i życia lokalnego. I etap realizacji projektu parku obejmuje projekt budowalny niezbędny do dalszych prac tj. uzborojenie działki w odpowiednią infrastrukturę, oraz budowę chodników, nasadzenia, montaż ławek, miejsc odpoczynku i zabawy. Następnie, proponuje się budowę projektowanych chodników do wyczerpania środków. Planuję dalszą budowę parku przy okazji II etapu projektu w roku następnym i w ramach funduszy Rady Dzielnicy.

Opis rozszerzony:
Projekt budowlany obejmuje teren określony jako ZP (Zieleń Publiczna oraz koncepcja Skweru Jagiełły) oraz teren oznaczony w MPZP jako KX (wydzielony ciąg pieszy). Zarząd Dróg i Mostów poinformował mnie, że KX jest to teren o szerokości ponad 25 m, zarezerwowany pod ciąg pieszy, który może zostać zagospodarowany także jako teren rekreacyjny (nasadzenia, ławki, alejki itp.)
Własność działek: Gmina Lublin
Numery działek: 19/9, 21/11, 23/3, 24/4, 26/6, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1 (ta część projektu budowlanego oparta na koncepcji "Skwer Jagiełły" realizowanej w roku 2017)

87/45, 18/22, 45/2, 48/3, 51/13, 52/14, 54/9 ( teren KX, zarezerwowany pod ciąg pieszy) W przyszłości dalsza część parku kompatybilnego z koncepcją Skweru Jagiełły

55/7, 57/6, 61/4, 62/1 (teren gdzie aktualnie budowany jest ciąg pieszy) Uzyskałem informację od Zarządu Dróg i Mostów, że teren także może zostać objęty projektem budowlanym i w przyszłości być częścią parku.

Realizacja projektu odbywałaby się etapami. W pierwszej kolejności potrzebny jest projekt budowlany obejmujący projekt ciągów pieszych, infrastruktury (latarnie i kamery), ławeczki, plac zabaw, wybieg dla psów, mini scena, śmietniki, nasadzenia drzew i krzewów, stojak na rowery. W następnej kolejności, rozpoczęlibyśmy realizację projektu budowlanego, poczynając od głównego ciągu pieszego łączącego ul. Z. Augusta z Wł. Jagiełły (do wyczerpania środków )

Szacunkowe koszty projektu:
Projekt budowlany wraz z budową chodników i infrastruktury (do wyczerpania środków)300 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Przestrzeń dla Felina- Koncepcja Skweru Jagiełłyhttps://www.facebook.com/przestrzendlafelina/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBOMehgIhVupYZih1LbUjWInS_D0aMJJLczHcGf5Qs59Tf-cN-hP968E1mBa61jyUW-Qc0lfYSnHQXc

Załączniki:
c(felin)d.png

Autorzy projektu:
Arkadiusz Gołębiowski506451801arkadiusz.golebiowski@felin.lublin.eu
Edyta Michaluk-Charytanowicz609477980Michaluk-Charytanowicz@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – w ciągu 1 roku możliwe jest jedynie wykonanie projektu budowlanego, w oparciu o istniejącą koncepcję zagospodarowania oraz dokumentacji na pozostałe części.

Powrót do listy projektów