Park edukacyjno-terapeutyczny "Ja i mój świat" dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem i Zespołem Aspergera

Numer identyfikacyjny projektu: M - 66

Dzielnice: Czechów Południowy

Opis skrócony:
Teren zielony przylegający do szkoły nie zaspokaja potrzeb uczęszczających do placówki dzieci niepełnosprawnych. Miejsce to powinno spełniać funkcję zabawową, a także edukacyjną i terapeutyczną. Idealnym rozwiązaniem jest zagospodarowanie terenu w taki sposób, by dzieci miały możliwość obserwacji zmian w przyrodzie, doświadczać stymulacji sensorycznej, nabywać nowe umiejętności np. przy wykonywaniu prac ogrodniczych oraz rozwijać sprawność i koordynację ruchową. Przestrzeń tego typu jest doskonałym miejscem integracji społecznej dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi podczas wspólnej zabawy. Jest również miejscem, gdzie rodzice wspólnie z dzieckiem będą mogli odpocząć, nawiązać kontakty z innymi rodzicami. Bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu umożliwi dzieciom niepełnosprawnym zawieranie nowych znajomości, wspólne świętowanie uroczystości. Dzieci pełnosprawne będą uczyć się tolerancji. W kontakcie z naturą dzieci będą mieć możliwość nauki i odpoczynku.

Opis rozszerzony:
Projekt „Ja i mój świat” - zakłada utworzenie przestrzeni bezpiecznej i sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci z autyzmem uczęszczających do szkoły.
W koncepcji zagospodarowania terenu przewidziany jest podział na dwie strefy: strefę cichą, ogrodniczą z miejscem odpoczynku i relaksu, strefę głośną z placem zabaw o charakterze sprawnościowym oraz parkiem sensorycznym.
W strefie głośnej konieczne jest przygotowanie nawierzchni bezpiecznej pod zestawy zabawowe, urządzenia edukacyjne i interaktywne. W parku sensorycznym należy wydzielić ścieżkę sensoryczną tzw. bosych stóp, piaskownicę z zestawem „fabryka piasku” i strefę wodną z ciągiem wodnym, pas rabat obsadzonych roślinami wpływającymi na 5 zmysłów- słuch, węch, smak, dotyk i wzrok. Emitowane przez specjalnie dobraną roślinność doznania estetyczne, zapachowe, dźwiękowe czy dotykowe będą stymulować ośrodkowy układ nerwowy w ramach terapii integracji sensorycznej.
Doświadczeń słuchowych dostarczą dzieciom charakterystyczne odgłosy natury - szum posadzonych traw, śpiew ptaków, owadów, które w ogrodzie znajdą domki, poidełka i karmniki. Stymulacji dotykowej doświadczą dzieci chodząc po nawierzchni podzielonej na segmenty, wypełnione różnymi naturalnymi materiałami występującymi w przyrodzie: mech, szyszki, kora drzew, kamień, drewno, kasztany oraz inne powierzchnie strukturalne. Do pobudzania zmysłu dotyku wykorzystana będzie roślinność o grubych, mięsistych „architektonicznych liściach”, szorstkich, pierzastych jak i o delikatnym, miękkim, gładkim listowiu.
Niepowtarzalna kompozycja aromatyczna posadzonych ziół czy kwiatów posłuży do stymulacji zapachowej oraz smakowej. Wykorzystane będą w tym celu popularne sadzonki roślin przyprawowych i leczniczych np.: mięty, rozmarynu, bazylii, papryczki a także lawendy, nagietka. Poznawanie nowych smaków i zapachów będzie ukierunkowaną zabawą edukacyjną. Zmysł wzroku pobudzany będzie przez szeroką paletę różnobarwnych roślin o wyróżniającej się kolorystyce.
Na obszarze parku sensorycznego będą ścieżki żwirowe prowadzące do poszczególnych atrakcji.
Oprócz naturalnej przyrody, w projekcie zostaną uwzględnione specjalne ogrodowe tablice edukacyjne i urządzenia interaktywne do samodzielnego uruchamiania, np.: dzwonki, cymbały, bębny, talerze sensoryczne, tzw. "głuchy telefon" itp. Do ciągu wodnego i rabat z roślinami należy doprowadzić wodę.
W części odpoczynku i relaksu zbudowane będą tipi -namioty wigwam, zawisną hamaki oraz umieszczone będą ławki i stoliki, częściowo zadaszone(otwarta altana).
W części ogrodniczej „czterech pór roku” zieleń zostanie dobrana w taki sposób, aby kształtowała swoje kolory zgodnie z porami roku. Wyznaczono również miejsce dla ogrodu warzywnego z niewielką szklarnią umożliwiającą wysiew nasion wczesną wiosną. Gotową rozsadę warzyw będzie można w odpowiednim czasie posadzić w znajdujących się obok szklarni podniesionych kwaterach, dostosowanych wymiarami do wymagań dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Obok zaplanowano postawienie niewielkiej stacji meteorologicznej w której będą łatwe w obsłudze urządzenia służące do pomiarów meteorologicznych, jak deszczomierz, wiatromierz, termometr ogrodowy i prostej konstrukcji gnomon.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie placu zabaw z bezpiecznym podłożem, oświetleniem, ogrodzeniem oraz z takimi urządzeniami jak:
- 2 trampoliny naziemne,
- urządzenia linowe do balansowania,
- zestaw zabawowy,
- różne rodzaje huśtawek
- tablica do pisania,
W strefie głośnej powstanie również ogrodzone boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę̨ wyposażone w sztuczną nawierzchnię polipropylenową lub z poliuretanu.
W ramach zadania konieczne jest wykonanie następujących prac:
1. opracowanie całościowego projektu „Ja i mój świat” wraz z terenem pod cele ogrodnicze, rekreacyjne, sportowe.
2. oczyszczenie terenu, budowa ścieżek, przygotowanie przestrzeni trawiastej, nasadzanie roślin
3. doprowadzenie wody
4. budowa wielofunkcyjnego placu zabaw
5. budowa ogrodzonego, wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę
6. budowa parku polisensorycznego z uwzględnieniem alejek i nawierzchni, małej architektury ogrodowej
7. zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni na odpoczynek - ustawienie stołów z ławkami , hamak, wigwamy, otwarta altana
8. budowa ogrodu „cztery pory roku” wykonanie małej architektury: skrzynie ogrodowe na warzywnik, mini szklarnia, kompostownik,
9. zakup sprzętu i narzędzi ogrodniczych
10. budowa i wyposażenie mini stacji meteorologicznej
11. oświetlenie terenu, postawienie ławek parkowych, tablic informacyjnych z regulaminem, koszy na śmiecie
Efekty:
Proponowany wielofunkcyjny plac zabaw z parkiem sensorycznym będzie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom – mieszkańcom dzielnicy Czechów. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną. Pozwoli dzieciom bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić, jako alternatywa do korzystania z telewizji i komputera.
Dzięki realizacji projektu następować będzie:
• integracja osób: dzieci, rodzice, nauczyciele szkoły,
• rozwój aktywności poznawczej i ruchowej dzieci i osób dorosłych,
• promocja aktywnego spędzania czasu na powietrzu,
• rozwój postaw proekologicznych u wszystkich użytkowników


W załączniku plan terenu oraz zdjęcia poglądowe elementów wyposażenia parku, których zakup obejmuje ten projekt.

Projekt „Ja i mój świat” - zakłada utworzenie przestrzeni bezpiecznej i sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci z autyzmem uczęszczających do szkoły.
W koncepcji zagospodarowania terenu przewidziany jest podział na dwie strefy: strefę cichą, ogrodniczą z miejscem odpoczynku i relaksu, strefę głośną z placem zabaw o charakterze sprawnościowym oraz parkiem sensorycznym.
W strefie głośnej konieczne jest przygotowanie nawierzchni bezpiecznej pod zestawy zabawowe, urządzenia edukacyjne i interaktywne. W parku sensorycznym należy wydzielić ścieżkę sensoryczną tzw. bosych stóp, piaskownicę z zestawem „fabryka piasku” i strefę wodną z ciągiem wodnym, pas rabat obsadzonych roślinami wpływającymi na 5 zmysłów- słuch, węch, smak, dotyk i wzrok. Emitowane przez specjalnie dobraną roślinność doznania estetyczne, zapachowe, dźwiękowe czy dotykowe będą stymulować ośrodkowy układ nerwowy w ramach terapii integracji sensorycznej.
Doświadczeń słuchowych dostarczą dzieciom charakterystyczne odgłosy natury - szum posadzonych traw, śpiew ptaków, owadów, które w ogrodzie znajdą domki, poidełka i karmniki. Stymulacji dotykowej doświadczą dzieci chodząc po nawierzchni podzielonej na segmenty, wypełnione różnymi naturalnymi materiałami występującymi w przyrodzie: mech, szyszki, kora drzew, kamień, drewno, kasztany oraz inne powierzchnie strukturalne. Do pobudzania zmysłu dotyku wykorzystana będzie roślinność o grubych, mięsistych „architektonicznych liściach”, szorstkich, pierzastych jak i o delikatnym, miękkim, gładkim listowiu.
Niepowtarzalna kompozycja aromatyczna posadzonych ziół czy kwiatów posłuży do stymulacji zapachowej oraz smakowej. Wykorzystane będą w tym celu popularne sadzonki roślin przyprawowych i leczniczych np.: mięty, rozmarynu, bazylii, papryczki a także lawendy, nagietka. Poznawanie nowych smaków i zapachów będzie ukierunkowaną zabawą edukacyjną. Zmysł wzroku pobudzany będzie przez szeroką paletę różnobarwnych roślin o wyróżniającej się kolorystyce.
Na obszarze parku sensorycznego będą ścieżki żwirowe prowadzące do poszczególnych atrakcji.
Oprócz naturalnej przyrody, w projekcie zostaną uwzględnione specjalne ogrodowe tablice edukacyjne i urządzenia interaktywne do samodzielnego uruchamiania, np.: dzwonki, cymbały, bębny, talerze sensoryczne, tzw. "głuchy telefon" itp. Do ciągu wodnego i rabat z roślinami należy doprowadzić wodę.
W części odpoczynku i relaksu zbudowane będą tipi -namioty wigwam, zawisną hamaki oraz umieszczone będą ławki i stoliki, częściowo zadaszone(otwarta altana).
W części ogrodniczej „czterech pór roku” zieleń zostanie dobrana w taki sposób, aby kształtowała swoje kolory zgodnie z porami roku. Wyznaczono również miejsce dla ogrodu warzywnego z niewielką szklarnią umożliwiającą wysiew nasion wczesną wiosną. Gotową rozsadę warzyw będzie można w odpowiednim czasie posadzić w znajdujących się obok szklarni podniesionych kwaterach, dostosowanych wymiarami do wymagań dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Obok zaplanowano postawienie niewielkiej stacji meteorologicznej w której będą łatwe w obsłudze urządzenia służące do pomiarów meteorologicznych, jak deszczomierz, wiatromierz, termometr ogrodowy i prostej konstrukcji gnomon.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie placu zabaw z bezpiecznym podłożem, oświetleniem, ogrodzeniem oraz z takimi urządzeniami jak:
- 2 trampoliny naziemne,
- urządzenia linowe do balansowania,
- zestaw zabawowy,
- różne rodzaje huśtawek
- tablica do pisania,
W strefie głośnej powstanie również ogrodzone boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę̨ wyposażone w sztuczną nawierzchnię polipropylenową lub z poliuretanu.
W ramach zadania konieczne jest wykonanie następujących prac:
1. opracowanie całościowego projektu „Ja i mój świat” wraz z terenem pod cele ogrodnicze, rekreacyjne, sportowe.
2. oczyszczenie terenu, budowa ścieżek, przygotowanie przestrzeni trawiastej, nasadzanie roślin
3. doprowadzenie wody
4. budowa wielofunkcyjnego placu zabaw
5. budowa ogrodzonego, wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę
6. budowa parku polisensorycznego z uwzględnieniem alejek i nawierzchni, małej architektury ogrodowej
7. zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni na odpoczynek - ustawienie stołów z ławkami , hamak, wigwamy, otwarta altana
8. budowa ogrodu „cztery pory roku” wykonanie małej architektury: skrzynie ogrodowe na warzywnik, mini szklarnia, kompostownik,
9. zakup sprzętu i narzędzi ogrodniczych
10. budowa i wyposażenie mini stacji meteorologicznej
11. oświetlenie terenu, postawienie ławek parkowych, tablic informacyjnych z regulaminem, koszy na śmiecie

Efekty:
Proponowany wielofunkcyjny plac zabaw z parkiem sensorycznym będzie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom – mieszkańcom dzielnicy Czechów. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną. Pozwoli dzieciom bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić, jako alternatywa do korzystania z telewizji i komputera.
Dzięki realizacji projektu następować będzie:
• integracja osób: dzieci, rodzice, nauczyciele szkoły,
• rozwój aktywności poznawczej i ruchowej dzieci i osób dorosłych,
• promocja aktywnego spędzania czasu na powietrzu,
• rozwój postaw proekologicznych u wszystkich użytkowników

W załączniku plan terenu oraz zdjęcia poglądowe elementów wyposażenia parku, których zakup obejmuje ten projekt.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)6 000,00 zł
urządzenia placu zabaw161 195,00 zł
mała architektura ogrodowa15 000,00 zł
bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami15 000,00 zł
strefa ogrodowa25 000,00 zł
urządzenia edukacyjno-terapeutyczne w parku sensorycznym67 805,00 zł
SUMA:290 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
activelinewww.activeline.eu
larslajwww.larslaj.pl
educariumwww.proludic.com
playparkwww.play-park.pl
park edukacyjny interakcjewww.parkinterakcje.pl
kompania zabawwww.kompaniazabaw.pl

Załączniki:
20180413134416846.pdf
20180413134336774.pdf
20180413134315479.pdf
20180413134103479.pdf
20180413134148624.pdf
20180413134229519.pdf
20180413134251681.pdf
20180413134627590.pdf
20180413134127534.pdf
20180413134357234.pdf
20180413134646961.pdf
20180413134526498.pdf
20180413134606232.pdf
20180413134503142.pdf
20180413134444339.pdf

Autorzy projektu:
Anna Kominek501-287-767akominp@gmail.com
Marcin Taczalski514-564-374biuro@activeline.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów