Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: M - 84

Dzielnice: Bronowice

Opis skrócony:
Szkoła Podstawowa nr 33 powstała z dniem 1.09.2017 r. w wyniku przekształcenia dotychczas funkcjonującego gimnazjum. Od 1 września 2018 r. placówka obejmie opieką: 2 klasy I, 2 klasy II, 3 oddziały przedszkolne, w szkole funkcjonuje także świetlica. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu dzieci na świeżym powietrzu, zapewnienie im zabawy i rozrywki, wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Funkcje te spełnia plac zabaw. Projekt przewiduje ogrodzenie dwóch stron wydzielonego terenu, przygotowanie bezpiecznego podłoża oraz zakup i montaż elementów zabawowych i edukacyjnych dla dwóch stref placu. W pierwszej zamontowane zostaną urządzenia zabawowo-sportowe, w strefie edukacyjnej zaś innowacyjne, interaktywne elementy kształcące i wyzwalające kreatywność dzieci. Powyższa inwestycja jest obecnie jedną z najpilniejszych potrzeb szkoły.

Opis rozszerzony:
Projekt „Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie” realizowany będzie w obrębie ogrodzonego boiska trawiastego szkoły przy ul. Pogodnej 19 (nr działki: 2, arkusz 10, obręb 19-Majdan Tatarski).
Plac zabaw realizowany będzie na powierzchni o wymiarach 28 m x 18 m. Przy jego wydzielaniu wykorzystane zostaną istniejące ogrodzenia: od ul. Grabskiego oraz od strony wielofunkcyjnego boiska „Orlik 2012”. Dwa boki boiska ogrodzone zostaną w następujący sposób: od pozostałej części boiska trawiastego zostaną oddzielone piłkochwytami o długości 18 metrów, natomiast od strony parkingu przy bramie wjazdowej od ul. Grabskiego zostanie wykonane dodatkowe ogrodzenie o długości 28 metrów. Na wydzielonej powierzchni 504 m2 nastąpi niwelacja terenu, a następnie wyłożenie go nawierzchnią bezpieczną. W obrębie placu zabaw stworzone zostaną dwie strefy: edukacyjna i zabawowa. W każdej ze stref umieszczone zostaną odpowiednie elementy. W strefie zabawowej powstaną systemy zabawowe i sportowe takie jak: forteca z wieżami, zjeżdżalnią, wejściem wspinaczkowym, rurką strażacką, belką balansową, tunelem, pomostem, drabinką, 2 bujaki na sprężynie, zestaw sportowy, piramida linowa oraz huśtawka podwójna, bocianie gniazdo, dwie huśtawki „Ważki” oraz karuzela tarczowa. W strefie edukacyjnej umieszczone zostaną elementy wspierające wszechstronny rozwój dziecka m. in. kreatywność, współpracę. Wśród nich znajdą się: głuchy telefon, panel muzyczny, naukowy HEX.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Niwelacja terenu30 000,00 zł
Nawierzchnia bezpieczna 504 m kw.151 000,00 zł
Piłkochwyt 18 m9 000,00 zł
Ogrodzenie drewniane 28 m4 200,00 zł
Forteca10 000,00 zł
Bujaki 2 szt.3 000,00 zł
Zestaw sportowy4 899,00 zł
Piramida linowa7 000,00 zł
Huśtawka podwójna2 499,00 zł
Bocianie gniazdo5 999,00 zł
Huśtawki "Ważki" 2 szt.3 200,00 zł
Karuzela tarczowa6 599,00 zł
Głuchy telefon8 364,00 zł
Naukowy HEX23 985,00 zł
Panel muzyczny11 685,00 zł
Tablica regulaminowa400,00 zł
Ławki bez oparcia 2 szt.880,00 zł
Kosz na śmieci500,00 zł
SUMA:298 210,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
PLAC ZABAW POGODNA SP 33-PZT PLAC ZABAW POGODNA 1_200.pdf
PLAC ZABAW POGODNA SP 33-PZT PLAC ZABAW POGODNA.pdf
PLAC ZABAW POGODNA SP 33-MAPA GOOGLE.pdf

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów