Podwórzec na Węglinie Północnym

Numer identyfikacyjny projektu: M - 20

Dzielnice: Węglin Północny

Opis skrócony:
Projekt zakłada zagospodarowanie terenu na części działki 113/4. Lokalizacja inwestycji usytuowana jest pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Judyma i ul. Zagłoby. W ramach projektu zostanie:
1. zbudowany skwer wypoczynkowo-rekreacyjny, na którym zostaną zlokalizowane ławki stojaki rowerowe, tablica informacyjna z planem dzielnicy, tablica ogłoszeniowa oraz kosz na śmieci,
2. wybudowana ścieżka rowerowa,
3. zbudowane i wyremontowane chodniki,
4. wykonany i uporządkowany trawnik,
5. wytyczony i przebudowany plac parkingowy wraz ze zjazdem z ul. Zagłoby,
6. ustawiana lampa parkowa led,
7. zainstalowany HOT SPOT,
8. ustawiona tabliczka „Opiekunie sprzątaj po swoim psie.”

Opis rozszerzony:
Obszar, na którym zrealizowany zostanie projekt znajduje się w miejscu ważnego wjazdu do najstarszej części Węglina Północnego, w pobliżu Dzielnicowego Domu Kultury i nowego zespołu sportowego. Obecne zagospodarowanie to zaniedbany, terenowy parking i zdewastowane fragmenty z zielenią, które nie przynoszą chluby dzielnicy.
Celem projektu jest utworzenie przyjaznego i bezpiecznego „Podwórca” dla mieszkańców dzielnicy Węglin Północny oraz dla gości – symbolicznej „bramy do dzielnicy”. Projekt będzie wizytówką przestrzenną, punktem orientacyjnym i miejscem odpoczynku dla rowerzystów i osób, które po wyjściu z autobusu będą mogły wygodnie i bezpiecznie udać się w głąb osiedla. Ułatwi dojście parafian do pobliskiego kościoła oraz umożliwi pozostawienie bezpiecznie samochodu na parkingu z prawdziwego zdarzenia. Pozwoli również na uporządkowanie przestrzeni publicznej w rejonie pobliskiego sklepu spożywczego i restauracji.
Podczas realizacji projektu zostaną utworzone tereny zielone w postaci 275m2 nowych trawników. Posadzonych będzie 7 drzew (lipy) oraz po 10 krzewów liściastych i iglastych. Zostanie wybudowane 115m2 chodników wraz z obrzeżami oraz 75m2 ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Judyma i al. Kraśnickiej, która w przyszłości zostanie połączona ze ścieżką rowerową przy ul. Roztocze. Powierzchnia parkingu zostanie ograniczona do 13 stanowisk postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Zbudowany zostanie skwerek, na którym staną 2 ławki, 2 stojaki na rowery typu U, tablica informacyjna wraz z planem dzielnicy i gablota ogłoszeniowa oraz kosz na śmieci. Ponadto przy skwerku zostanie zamontowana parkowa latarnia led.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
wykonanie trawników 275m2x40 11 000,00 zł
posadzenie drzew liściastych obwód pnia 14-18 cm 7szt.x600 4 200,00 zł
krzewy liściaste nasadzenia400,00 zł
krzewy iglaste nasadzenia 10szt.x50 500,00 zł
wykonanie chodników z krawężnikami 115m2x25028 750,00 zł
budowa ścieżki rowerowej 75m2x60045 000,00 zł
aranżacja skweru wypoczynkowo - informacyjnego 40m2x60016 000,00 zł
budowa miejsc parkingowych wraz z dojazdem 13szt.x12000156 000,00 zł
zakup i montaż tablicy informacyjnej z planem dzielnicy 1szt.x1200 1 200,00 zł
zakup i montaż gabloty informacyjnej z oświetleniem 1szt.x12001 200,00 zł
montaż tabliczka opiekunie sprzątaj po swoim psie 1szt.x180180,00 zł
zakup i montaż kosza na śmieci 1szt.x1200 1 200,00 zł
zakup i montaż ławek 2szt.x20004 000,00 zł
montaż stojaków dla rowerów typu U 2szt.x170340,00 zł
ustawienie latarni led 1szt.x1200012 000,00 zł
zakup HOT SPOTu 1szt.x3000 3 000,00 zł
SUMA:299 970,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Podworzec na Weglinie Polnocnym szkic zgospodarowania.JPG
Propozycje tablic info i gablot ogl.odt
Propozycja malej architektury.odt
Propzycje malej arcitektury producenta.odt

Autorzy projektu:
Jacek Bednarczyk601794200jacek_lublin@o2.pl
Paweł Mierzwa501713116ps.mierzwa@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów