Północna- dolina Czechówki aktywny wypoczynek: trasy biegowe, spacerowe, street workout, skatepark, ogród zmysłów

Numer identyfikacyjny projektu: D - 24

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Północna- dolina Czechówki : miejsce aktywnego wypoczynku: trasy biegowe, spacerowe, street workout, skatepark, ogród zmysłów. Czas na rewitalizację terenów przy ul. Północnej w dzielnicy Sławin i stworzenie miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Tereny wzdłuż ul. Północnej w dolinie Czechówki mają duży potencjał jednak wciąż są zaniedbane mimo sąsiedztwa z reprezentacyjnym Ogrodem Botanicznym i głównego wjazdu do miasta. Cały wstydliwy teren przesłoniły obecnie ekrany akustyczne. To nie jest rozwiązanie na miarę 700. letniego Lublina. Po uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego obszaru powstanie park rekreacji i rozrywki, zachęcający nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli ale również odwiedzających Ogród Botaniczny i Skansen do aktywności, wypoczynku, spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu.

Opis rozszerzony:
Projekt ” Północna- dolina Czechówki" zakłada stworzenie na działce 94/4 i sąsiednich miejskich działkach koncepcji i zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Północną i Al. Solidarności, wzdłuż ścieżki rowerowej. Przewiduje uporządkowanie terenu, stworzenie ścieżek spacerowych i biegowych na naturalnym podłożu, ustawienie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, wyznaczenie miejsc HOT SPOT a także piknikowych na trawie oraz na ognisko/grilla. Ponadto utworzenie kompleksu urządzeń siłowni oraz sprawnościowych do uprawiania kalisteniki (Street Workout). Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń powinien zapewniać możliwość ćwiczenia osobom o różnym poziomie przygotowania a nawierzchnia bezpieczna wykonana z mat gumowych lub żwiru/kory.

Na terenie doliny powinien znaleźć się również skatepark dla fanów jazdy na rolkach i deskorolkach.

Na tym etapie ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie zieleni również pod kątem funkcji edukacyjnych w korespondencji z pobliskim Ogrodem Botanicznym i stworzenie założenia oddziałującego na kilka zmysłów: rośliny pachnące, o różnych barwach i kształtach, fakturach /wskazane byłoby zaangażowanie do prac projektowych na przykład studentów Uniwersytetu Przyrodniczego i ewentualna pomoc Ogrodu Botanicznego oraz studentów przy nasadzeniach/. Współpraca grup studentów, przyszłych architektów krajobrazu pozwoliłaby stworzyć tu miejsce wyjątkowe. Studenci Politechniki Lubelskiej we współpracy z młodzieżą z liceum plastycznego mogliby zaprojektować i wykonać urządzenia wprawiane w ruch przez wiatr. Rozwijanie projektu zagospodarowania całej doliny byłoby możliwe także w kolejnych latach.
Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Ogrodu Botanicznego, wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej do Skansenu to miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców Lublina. Warto podkreślić, że w tej części miasta brakuje ogólnodostępnych miejsc aktywnego rodzinnego wypoczynku. To doskonałe miejsce na aktywny wypoczynek dla dorosłych i starszych dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)100 000,00 zł
uporządkowanie terenu, ścieżki biegowo/spacerowe na naturalnym podłożu100 000,00 zł
urządzenia Street Workout250 000,00 zł
skatepark200 000,00 zł
grill miejski60 000,00 zł
hot spot x 34 500,00 zł
trawniki, kwietniki, nasadzenia25 000,00 zł
oświetlenie, monitoring150 000,00 zł
samoobsługowa stacja naprawy rowerów4 000,00 zł
siłownia na powietrzu 100 000,00 zł
ławki, kosze na śmieci7 000,00 zł
zakup i montaż tablic informacyjnych2 400,00 zł
stojaki na rowery7 000,00 zł
SUMA:1 009 900,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Dorota Wójcik604188966d0ta@o2.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów