Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek- montaż monitoringu

Numer identyfikacyjny projektu: D - 74

Dzielnice: Sławinek

Opis skrócony:
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest istotną cechą podnoszącą jakość życia. Życie pokazuje, że monitoring przez służby miejskie zapobiega różnego rodzaju wykroczeniom i przestępstwom. Funkcjonowanie kamer ma znaczenie zarówno prewencyjne jak i uspokajające mieszkańców.

Opis rozszerzony:
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż do 12 szt. kamer monitoringu (do wyczerpania kwotę budżetu). Miejsca lokalizacji (na działkach drogowych oraz ciągach pieszych należących do miasta) winien wskazać specjalista ds. bezpieczeństwa- najlepiej z policji. Dodatkowo wskazane jest zamontowanie tabliczek informujących o monitorowaniu osiedla - dzielnicy

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)0,00 zł
12 kamer x 25000zł300 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Ryszard Selwa603-396-527jakobs1112@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna, szczegółowe lokalizacje na etapie realizacji

Powrót do listy projektów