Poprawa infrastruktury osiedlowej w Dzielnicy Tatary - budowa, modernizacja ciągów pieszych i parkingów.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 35

Dzielnice: Tatary

Opis skrócony:
Projekt zakłada budowę lub modernizację ciągów pieszych oraz wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Tatary.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada budowę lub modernizację ciągów pieszych oraz wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Tatary.

Szacunkowe koszty projektu:
1. Remont (wymiana nawierzchni na kostkę brukową ) chodnika przy budynku ul. Przyjaźni 13 3 000,00 zł
2. Remont (wymiana nawierzchni na kostkę brukową ) chodnika przy budynku ul. Przyjaźni 159 450,00 zł
3. Remont (wymiana nawierzchni na kostkę brukową ) chodnika przy budynku ul. Przyjaźni 17 (2 odcinki od strony Hotelu Relax) 8 550,00 zł
4. Remont/budowa schodów z kostki brukowej przy budynku ul. Przyjaźni 24 i 261 200,00 zł
5. Remont (wymiana nawierzchni na kostkę brukową ) chodnika przy budynku ul. Przyjaźni 1, od strony wjazdu w ul. Przyjaźni9 450,00 zł
6. Remont(wymiana nawierzchni na kostkę brukową ) chodnika w ciągu ul. Przyjaźni na odcinku od wjazdu z ul. czy Łęczyńskiej do budynku ul. Przyjaźni 863 300,00 zł
7. Przebudowa pochylni dla wózków na schodach do przystanku MPK Przyjaźni 02 poprzez zmnieszenie rozstawu wewnętrznego zjazdu (od strony wewnętrznej schodów) o 10 cm150,00 zł
8. Budowa schodów wraz z poręczą od przystanku MPK Przyjaźni 02 w kierunku zachodnim do chodnika wzdłóż budynku Przyjaźni 21 o długości 13 m6 000,00 zł
9. Remont (wymiana nawierzchni na kostkę bukową ) chodnika przy budynku ul. Łęczyńskiej 59 od prześwitu w kierunku budynku 61 od strony ul. Graffa oraz budowa nowego chodnika w kierunku świateł na wiadukcie nad Al. 1000-lecia, też od strony ul. Graffa57 600,00 zł
10. Połączenie pieszo rowerowe ulicy Maszynowej z bulwarem nad Czechówką300 000,00 zł
11. Remont (wymiana nawierzchni na kostkę bukową ) chodnika od OZB wzdłuż ogrodzenia SP nr 27 a do schodów do w wozu przy garażach105 000,00 zł
12. Przebudowa chodnika (wymiana na kostkę brukową ) wzdłuż budynku przy ul. Odlewniczej 4 (od strony klatek schodowych) z odsunięciem jego przebiegu, przy I - III klatce, od budynku i dalej od strony szczytowej do ul. Kresowej 32 100,00 zł
13. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) w pasie drogowym ul. Odlewniczej, od budynku Odlewnicza 11 do ul. Gospodarcza 6 (od strony ul. Łęczyńskiej) i dalej wzdłuż budynku przy ul. Gospodarczej 6 do ul. Kresowej74 100,00 zł
14. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od ul. Gospodarczej wzdłuż placu zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8 do schodów na wysokości zespołu garażowego przy ul. Gospodarczej 10 22 680,00 zł
15. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od ul. Gospodarczej do ul. Łęczyńskiej na odcinku od podjazdu w kierunku Gimnazjum nr 17 do ul. Łęczyńskiej wraz z odwodnieniem42 480,00 zł
16. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od budynku przy ul. Montażowej 16 w kierunku Przedszkola nr 34 25 200,00 zł
17. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od budynku przy ul. Gospodarczej 30 do budynku OZB 7 440,00 zł
18. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od budynku przy ul. Montażowej 2 do budynku przy ul. Motorowej 6 34 080,00 zł
19. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) wzdłuż budynku przy ul. Motorowej 1 od strony wej do klatek schodowych30 000,00 zł
20. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od budynku przy ul. Motorowej 3 od strony wejść do klatek schodowych22 200,00 zł
21. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od budynku przy ul. Motorowej 5 od strony wejść do klatek schodowych25 800,00 zł
22. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od budynku przy ul. Motorowej 7 od strony wejść do klatek schodowych20 760,00 zł
23. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od budynku przy ul. Montażowej 10 do budynku przy ul. Motorowej 3 do altany ż śmietnikowej23 400,00 zł
24. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) od budynku przy ul. Montażowej 10 w stron zakrętu 28 650,00 zł
25. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) w ciągu ul. Łęczyńskiej od ul. Mełgiewskiej w stron ul. Maszynowej22 500,00 zł
26. Remont chodnika od ul. Łęczyńskiej do schodków przy tablicy upamiętniającej rozstrzelanie dzieci z ochronki żydowskiej w 1942 wraz z opaską wokół tablicy, remont chodnika od schodków w kierunku budynku przy ul. Łęczyńskiej 61 oraz budowa nowego chodnika od schodków w kierunku placu zabaw i dalej do chodnika prowadzącego do ą budynków przy ul. Odlewniczej 9-11 39 600,00 zł
27. Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową ) łączącego budynki przy ul. Gospodarczej 16 i ul. Gospodarcza 2212 000,00 zł
28. Remont (wymiana na kostkę brukową ) chodnika w pasie drogowym ul. Kresowej od ul. Gospodarczej do OZB , od strony budynku przy ul. Gospodarczej 3212 000,00 zł
29. Remont (wymiana na kostkę brukową ) chodnika przy budynku przy ul. Gospodarczej 14, od strony placu zabaw12 000,00 zł
30. Budowa miejsc 20 postojowych przy ul. Maszynowej 3 i ul. Łęczyńskiej 61, od strony chodnika łączącego ul. Gospodarczą z ul. Łęczyńską80 000,00 zł
31. Budowa 13 miejsc postojowych przy ul. Wiaduktowej52 000,00 zł
32. Budowa 4 miejsc postojowych przy ul. Przyjaźni, 2 miejsca przy Przyjaźni 36 i 2 miejsca przy trafostacji od strony Hotelu Relax 16 000,00 zł
SUMA:1 198 690,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Kamil Grudzień503088882rudzien@gmail.com
Mieczysław Stasiak
Józef Nowomiński

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów