Poznaj cudzoziemca swego

Numer identyfikacyjny projektu: O - 58

Dzielnice: Bronowice, Czuby Południowe, Stare Miasto, Śródmieście, Tatary, Węglin Północny, Wieniawa

Opis skrócony:
Nazywam się Mariia. Pochodzę z Ukrainy. Ale jestem lublinianką bo od 5 lat to moje miasto. Chcę, żeby Polacy i migranci się ze sobą spotkali i zaprzyjaźnili. I mam na to pomysł. Chcę zorganizować międzynarodowy talent show. Migranci to nie tylko pracownicy. Mamy różne talenty i pasje. Niestety nie ma przestrzeni by się nimi dzielić.

Opis rozszerzony:
Migranci w Lublinie są. To fakt. Nie da się mu zaprzeczyć i nie warto ignorować. Według szacunków w mieście żyje ponad 30 000 cudzoziemców. Widujemy ich, ale nie znamy. Patrzymy na nich przez pryzmat wykonywanej przez nich pracy. A przecież to nie tylko robotnicy. W swoich krajach i miastach mieli talenty i pasje.

Migranci przywożą swoją kulturę, sztukę, pasję i zdolności. Jednak z racji tego, że są nowi w mieście, nie mają szans swoimi pasjami podzielić się z innymi. Brakuje pretekstu i przestrzeni do poznawania się. Chcemy stworzyć taką możliwość.
Projekt zakłada organizację 4 spotkań w formacie talent show: dla Polaków/ek i migrantów/ek. Nie będzie to jednak tylko pokaz, ale częścią spotkań będą wspólne warsztaty prowadzone przez zarówno Polaków/ki jak i migrantów/tki.

Spotkania będą odbywały się w miejskich instytucjach kultury. Spotkania objęłyby następujące kategorie: muzyka, plastyka (rysunek, grafika, malarstwo, rękodzieło), taniec i teatr. Zakończone byłyby wspólnym finałem.

Cel projektu: zjednoczyć społeczeństwo Lublina, integracja.

Migranci w Lublinie są. To fakt. Nie da się mu zaprzeczyć i nie warto ignorować. Według szacunków w mieście żyje ponad 30 000 cudzoziemców. Widujemy ich, ale nie znamy. Patrzymy na nich przez pryzmat wykonywanej przez nich pracy. A przecież to nie tylko robotnicy. W swoich krajach i miastach mieli talenty i pasje.

Migranci przywożą swoją kulturę, sztukę, pasję i zdolności. Jednak z racji tego, że są nowi w mieście, nie mają szans swoimi pasjami podzielić się z innymi. Brakuje pretekstu i przestrzeni do poznawania się. Chcemy stworzyć taką możliwość.
Projekt zakłada organizację 4 spotkań w formacie talent show: dla Polaków/ek i migrantów/ek. Nie będzie to jednak tylko pokaz, ale częścią spotkań będą wspólne warsztaty prowadzone przez zarówno Polaków/ki jak i migrantów/tki.

Spotkania będą odbywały się w miejskich instytucjach kultury. Spotkania objęłyby następujące kategorie: muzyka, plastyka (rysunek, grafika, malarstwo, rękodzieło), taniec i teatr. Zakończone byłyby wspólnym finałem.

Cel projektu: zjednoczyć społeczeństwo Lublina, integracja.

Szacunkowe koszty projektu:
Organizacja i prowadzenie spotkania wokół muzyki - 12 godzin pracy (przygotowanie 4 godziny, prowadzenie przez dwie osoby przez 4 godziny) = 720 zł Niezbędne wyposażenie - 500 zł Tłumaczenie na PJM - 240 zł Tłumaczenie angielsko-polskie - 240 zł1 680,00 zł
Organizacja i prowadzenie spotkania wokół plastyki - 12 godzin pracy (przygotowanie 4 godziny, prowadzenie przez dwie osoby przez 4 godziny) Niezbędne wyposażenie - 500 zł Tłumaczenie na PJM - 240 zł Tłumaczenie angielsko-polskie - 240 zł1 680,00 zł
Organizacja i prowadzenie spotkania wokół teatru i tańca - 12 godzin pracy (przygotowanie 4 godziny, prowadzenie przez dwie osoby przez 4 godziny) Niezbędne wyposażenie - 500 zł Tłumaczenie na PJM - 240 zł Tłumaczenie angielsko-polskie - 240 zł1 680,00 zł
Organizacja i prowadzenie spotkania podsumowującego - prezentacje i wystawa- 12 godzin pracy (przygotowanie 4 godziny, prowadzenie przez dwie osoby przez 4 godziny) Niezbędne wyposażenie - 500 zł Tłumaczenie na PJM - 240 zł Tłumaczenie angielsko-polskie - 240 zł1 680,00 zł
Promocja całego projektu - 10 godzin oraz materiały promocyjne 1500 zł2 100,00 zł
Koordynacja2 000,00 zł
SUMA:10 820,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Mariia Martyniuk515971822mariiamartyniuk@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna, koszt 20 000 zł

Powrót do listy projektów