Prezydent Lublina potrzebuje doradców

Numer identyfikacyjny projektu: M - 36

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Realizacja projektu dotyczy kontynuacji zatrudnienia trzech pełnomocników Prezydenta miasta Lublin.
Kwoty wynagrodzenia pełnomocników Prezydenta wg danych za 2016 i 2017 roku:
Pełnomocnik ds. Rodziny - 75 zł brutto/godz.
Pełnomocnik ds. Seniorów - 75 zł brutto/godz.
Pełnomocnik ds. Opracowania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej - 48 000 zł w 2018 roku.

Z powyższych danych wynika że roczne koszty zatrudnienia tylko tych trzech osób wynoszą ok. 175 000 zł (przy założeniu, że przynajmniej pierwsza dwójka będzie pracować nie więcej niż 15 godzin tygodniowo, w przypadku 40-godzinowego tygodnia pracy koszt ich zatrudnienia wyniósłby ok. 370 000 zł).

Poparcie projektu będzie stanowić potwierdzenie, że ich dalsze zatrudnienie jest niezbędne dla mieszkańców Lublina.

Opis rozszerzony:
Realizacja projektu dotyczy kontynuacji zatrudnienia trzech pełnomocników Prezydenta miasta Lublin.
Kwoty wynagrodzenia pełnomocników Prezydenta wg danych za 2016 i 2017 roku:
Pełnomocnik ds. Rodziny - 75 zł brutto/godz.
Pełnomocnik ds. Seniorów - 75 zł brutto/godz.
Pełnomocnik ds. Opracowania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej - 48 000 zł w 2018 roku.

Z powyższych danych wynika że roczne koszty zatrudnienia tylko tych trzech osób wynoszą ok. 175 000 zł (przy założeniu, że przynajmniej pierwsza dwójka będzie pracować nie więcej niż 15 godzin tygodniowo, w przypadku 40-godzinowego tygodnia pracy koszt ich zatrudnienia wyniósłby ok. 370 000 zł).

Poparcie projektu będzie stanowić potwierdzenie, że ich dalsze zatrudnienie jest niezbędne dla mieszkańców Lublina. Można się też zastanowić nad kolejnymi doradcami. Zwłaszcza w przypadku gdy np. doświadczeni samorządowcy nie zostaną wybrani na kolejną kadencję w radzie miasta.

Szacunkowe koszty projektu:
Kontynuacja zatrudnienia trzech pełnomocników Prezydenta (dotychczasowe stawki wynagrodzenia)175 000,00 zł
SUMA:175 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Informacja o wynagrodzeniu pełnomocnikówhttps://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/2017/166,23638,2,1,1,ver.html

Załączniki:
Pelnomocnik_ds_seniorow.pdf
Jadwiga Mach.pdf

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:
Brak ustalonej lokalizacji.
Opinia projektu:
Ocena Negatywna. W ramach głosowania w Budżecie Obywatelskim nie ma możliwości kształtowania kadr w ramach Urzędu Miasta Lublin. Zatrudnienie pełnomocników w Urzędzie Miasta Lublin wynika z potrzeb władz Miasta. Osoby takie pełnią funkcję doradczą dla władz i pracowników urzędu oraz koordynacyjną przy realizacji konkretnych przedsięwzięć. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest na podstawie analizy potrzeb i wyzwań stojących przed Miastem Lublin. Idea powołania bądź zatrudnienia osoby na funkcji pełnomocnika jest taka, że ma ona realizować bądź koordynować zadanie wskazane przez Prezydenta. Nie może ona być podjęta na podstawie wskazania głosowania w Budżecie Obywatelskim. W ramach tej procedury nie jest możliwe ingerowanie w strukturę wewnętrzną Urzędu Miasta Lublin oraz strukturę zatrudnienia w komórkach organizacyjnych.

Powrót do listy projektów