Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 97

Dzielnice: Węglin Południowy

Opis skrócony:
Projekt zakłada utwardzenie poliuretanem terenu o wymiarach 28m x 15m tworząc profesjonalne boisko do piłki koszykowej, na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Dzielnicy Węglin Południowy w rejonie ulic Szczecińskiej i Warmińskiej. Utwardzenie terenu boiska do gry w piłkę koszykową pianka poliuretanowa sprawi, że gra będzie wspaniała zabawa dla wszystkich. Nowoczesna sztuczna nawierzchnia przyciągnie zawodników w każdym wieku, zachęci do oddawania rzutów piłką do kosza w pojedynkę lub rozgrywek zespołowych, propagując wsród dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców dzielnicy aktywne spędzanie wolnego czasu. Każdy bez względu na wiek będzie mógł przyjść i indywidualnie lub zespołowo zagrać w kosza. Boisko położone jest na terenie przeznaczonym na cele sportu i rekreacji w sąsiedztwie trawiastego boiska do piłki nożnej, boiska do piłki plażowej oraz budowanego skweru wypoczynkowego z elementami siłowni zewnętrznej w otoczeniu zieleni. Całość stworzy fantastyczne miejsce dla wszystkich.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada utwardzenie pianką poliuretanową na solidnej podbudowie terenu o wymiarach 28m x 15m. Planowane boisko posadowione jest na działce, której właścicielem jest Gmina Lublin, o numerze 239/2 Arkusz mapy 6, Nr obrębu 40, Obręb Węglin-Południe o powierzchni 3 699(m2) dla której plan zagospodarowania przestrzennego zakłada zagospodarowanie terenu SR2 na cele sportowo-rekreacyjne. Dla całego terenu opracowano kompleksowy projekt zagospodarowania terenu , który dostępny jest w Wydziale Inwestycji i Remontów. Zgodnie z tym planem od strony ulicy Szczecińskiej powstało trawiaste boisko. Zostało ogrodzone z trzech stron i zamocowano bramki z siatkami. Z jednej strony zamocowane piłkochwyt o wysokości 6m. Obok boiska piłki nożnej znajduje się plac zabaw dla najmłodszych. Poniżej tego boiska zniwelowano teren a na nim zaplanowano boisko do koszykówki oraz boisko do piłki plażowej (powierzchnię boiska do piłki plażowej wypełniono piachem). Poniżej tych boisk zaprojektowano zielony teren rekreacyjny. Ze środków rezerwy celowej Dzielnicy w 2017r. powstał projekt skweru. Ze środków Budżetu Obywatelskiego wygranego w 2018r. powstanie tu skwer rekreacyjno-wypoczynkowy. Projekt jest w trakcie realizacji i dostępny jest w Wydziale Inwestycji i Remontów. Wybudowane zostaną tu alejki, ustawione ławki do wypoczynku oraz zamontowane zostaną tu elementy siłowni zewnętrznej zakupione przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy w 2017r. Ogrodzony zostanie teren boisk do piłki koszykowej i siatkowej. Zamontowane zostaną piłkochwyty. Całość dopełnią nasadzenia zielone. Na terenie boiska do piłki koszykowej zamontowane są słupy, na których tablice czekają na kosze. Niestety gra w piłkę koszykową na terenie trawiastym jest raczej niemożliwa. Na tym terenie wszystko jest przygotowane do realizacji profesjonalnego boiska, brakuje jedynie utwardzenia terenu.
Proponuję utwardzenie terenu boiska solidną podbudową i wykończenie płyty pianką poliuretanową. Gra na sztucznej nawierzchni przyciąga i zachęca do gry. Projekt zakłada budowę boiska do piłki koszykowej o wymiarach 28m x 15m. Powierzchnia całkowita do utwardzenia =420m2. Założono koszt wykończenia pianką poliuretanową płyty boiska z solidną podbudową przyjmując koszt m2 = 660,00zł. Wartość utwardzenia 280000,00zł. Przygotowanie projektu skalkulowano na kwotę 20000,00zł. Łączna wartość projektu 300000,00zł.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)20 000,00 zł
Utwardzenie powierzchni 420m2 poliuretanem na podbudowie280 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Iwona Mańko500502321iwonamanko@o2.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów