Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych

Numer identyfikacyjny projektu: M - 29

Dzielnice: Kalinowszczyzna

Opis skrócony:
Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych

Opis rozszerzony:
1. Przebudowa nawierzchni usytuowanej w wąwozie przy ul. Daszyńskiego które było realizowane w poprzednich latach przez Gminę Lublin. Istniejące boisko z którego korzysta okoliczna młodzież i dzieci posiada źle ukształtowaną nawierzchnię co powoduje, że po każdym deszczu boisko jest zalewane wodą i przez okres 2-3 tyg. nie nadaje się do użytku. Wykonane ukształtowanie terenu powoduje że projektowany naturalny odpływ wody zgodny ze spadkiem terenu nie sprawdza się. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba wykonania prac które zmienią istniejącą sytuację t.j.
- dowiezienie ziemi w celu wykonania prawidłowego ukształtowania terenu
- wykonanie prawidłowych spadków w celu odprowadzania wody
- wykonanie nowego trawnika na boisku

2. Konieczność wykonania przyłącza energetycznego wynika z faktu że na terenie boiska oraz w jego okolicach odbywają się imprezy okolicznościowe, festyny, zawody sportowe itp. organizowane prezez Radę Dzielnicy, Rady Osiedlowe oraz Spółdzielnię w których udział biorą dzieci, młodzież oraz starsi mieszkańcy. Podczas takich imprez konieczne jest zainstalowanie nagłośnienia, zasilenie urządzeń zabawowych itp.

Szacunkowe koszty projektu:
Przebudowa płyty boiska150 000,00 zł
Wykonanie przyłącza energetycznego25 000,00 zł
SUMA:175 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Adam Osiński518448195

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów