Przebudowa ul. Sławinkowskiej od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej

Numer identyfikacyjny projektu: D - 15

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Przebudowa ulicy Sławinkowskiej wraz z odwodnieniem i budową chodnika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Jana Lisa do ul. Zbożowej jest niezbędna do jej dostosowania do obecnego natężenia ruchu i poprawy stanu technicznego. Jest to ostatni odcinek ul. Sławinkowskiej od ul. Willowej do granicy miasta, który należy przebudować (w roku ubiegłym przebudowano odcinek od ul. Willowej do ul. J. Lisa a w latach poprzednich w czasie budowy chodnika odcinek od ul. Zbożowej do granicy miasta).
Jezdnia jest za wąska (problemy z mijaniem pojazdów), nie ma ograniczenia krawężnikiem po stronie wschodniej (powoduje to systematyczne obrywanie obrzeża jezdni), od wielu lat nie było całościowej wymiany wierzchniej warstwy nawierzchni (powstały zaniżenia, w których gromadzą się wody opadowe), brak odwodnienia jezdni.
Ponadto chodnik po stronie wschodniej jezdni staje się niezbędny z powodu nowej zabudowy po tej stronie ulicy m.in. przy ul. Mieczykowej, której wcześniej nie było.

Opis rozszerzony:
Zadanie obejmuje: poszerzenie jezdni do 6 m wraz z wbudowaniem krawężnika po stronie wschodniej jezdni, budową odwodnienia, wymianą nawierzchni, budowę chodnika po stronie wschodniej ulicy (najlepiej o szerokość min. 1,5 m i oddzielonego od jezdni pasem zieleni).

Zakres przebudowy zaznaczony na planie sytuacyjnym w skali 1:2000 pokazano w załączniku nr 1.

Inwestycja zostanie zrealizowana na działce nr 2, ark.1, obręb nr 31 Sławinek,

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Roboty budowlane1 140 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zal.1 Przebudowa ul. Slawinkowskiej.PDF

Autorzy projektu:
JADWIGA MACH603111508jmach@lublin.eu
RADOSŁAW OSIAK724340353radoslaw_osiak@wp.pl
BARBARA KAMIEŃSKA-KRZOWSKA502265594kamkrzo@poczta.onet.pl
ZOFIA RZĄCZYŃSKA502167943z.rzaczynska@poczta.umcs.lublin.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów