Przyjazne dzieciom i rodzicom przedszkolne place zabaw

Numer identyfikacyjny projektu: D - 73

Dzielnice: Czuby Północne

Opis skrócony:
Projekt zakłada rewitalizację ogrodów przedszkolnych, w tym: modernizację zniszczonych nawierzchni tarasów przy budynkach Przedszkoli nr 36 i 73, które zostaną wyłożone płytkami tarasowymi.
Planowane jest również uregulowanie części nawierzchni trawników poprzez: wyrównanie terenu oraz nasadzenia, a także doposażenie placu zabaw w atestowany sprzęt rekreacyjny oraz ławki ogrodowe.
Głównym celem projektu jest poprawa warunków rekreacji na terenach wymienionych ogrodów przedszkolnych, eliminowanie barier architektonicznych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych oraz innych osób tam przebywających. Ważne jest również podniesienie atrakcyjności i poprawa estetyki ogrodów wymienionych przedszkoli. Stwórzmy wspólnie przyjazne, nowoczesne i bezpieczne miejsce zabaw dla naszych dzieci i czuwających nad ich prawidłowym rozwojem dorosłych.

Przeniesiony z projektów małych - poprzedni nr M-161

Opis rozszerzony:
Projekt realizowany będzie w dzielnicach:
Czuby Północne - Przedszkole nr 73 ul. Uśmiechu 5, działka nr 52, Os. Skarpa;
Rury, LSM - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie ul. K. Wallenroda 4, działka nr 6, Os. A.Mickiewicza
Projekt obejmuje remont nawierzchni tarasów, które usytuowane są z tyłu budynków, przy zejściu do ogrodu przedszkolengo. Ich powierzchnia wynosi:
Przedszkole nr 73 - 140 m kw.
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie - 160 m kw.
W/w tarasy są bardzo zniszczone i popękane, mają wiele znacznych ubytków, warunki te zagrażają bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci. Planowany remont tarasów obejmuje odpowiednie przygotowanie podłoża pod ułożenie nowej nawierzchni w połączeniu z kostką klinkierową.
Rewitalizacji poddane zostaną również tereny zielone tj. trawniki, ze względu na ich zniszczenie z powodu intensywnego użytkowania. Planowane jest również utworzenie ogródków przedszkolnych do celów ogrodniczo - edukacyjnych dla dzieci.
W ramach projektu przewidziane jest również doposażenie placów zabaw w terenowe urządzenia rekreacyjne min.: łąwki, stoliki ogrodowe, elementy ścieżki zdrowia dla dzieci (równoważnie, slalomy, pomosty, tuneke, drabinki) oraz płotki okalające ogórdki.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja50 000,00 zł
P36-remont tarasów i rewitalizacja terenów zielonych200 000,00 zł
P73 - remont tarasów, rewitalizacja terenów zielonych i doposażenie placów zabaw350 000,00 zł
SUMA:600 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Karolina Wrona512085196karolinawrona88@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów