Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym

Numer identyfikacyjny projektu: D - 7

Dzielnice: Węglin Północny

Opis skrócony:
Projekt zakłada zagospodarowanie terenu na części działki 113/4. Lokalizacja inwestycji usytuowana jest pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Judyma i ul. Zagłoby. W ramach projektu zostanie:
1. zbudowany skwer wypoczynkowo-rekreacyjny, na którym zostaną zlokalizowane ławki stojaki rowerowe, tablica informacyjna z planem dzielnicy, tablica ogłoszeniowa oraz kosz na śmieci,
2. wybudowana ścieżka rowerowa,
3. zbudowane i wyremontowane chodniki,
4. wykonany i uporządkowany trawnik,
5. wytyczony i przebudowany plac parkingowy wraz ze zjazdem z ul. Zagłoby,
6. ustawiana lampa parkowa led,
7. zainstalowany HOT SPOT,
8. ustawiona tabliczka „Opiekunie sprzątaj po swoim psie.”

Opis rozszerzony:
Obszar, na którym zrealizowany zostanie projekt znajduje się w miejscu ważnego wjazdu do najstarszej części Węglina Północnego, w pobliżu Dzielnicowego Domu Kultury i nowego zespołu sportowego. Obecne zagospodarowanie to zaniedbany, terenowy parking i zdewastowane fragmenty z zielenią, które nie przynoszą chluby dzielnicy.
Celem projektu jest utworzenie przyjaznego i bezpiecznego Przyjaznego Skweu dla mieszkańców dzielnicy Węglin Północny oraz dla gości – symbolicznej „bramy do dzielnicy”. Projekt będzie wizytówką przestrzenną, punktem orientacyjnym i miejscem odpoczynku dla rowerzystów i osób, które po wyjściu z autobusu będą mogły wygodnie i bezpiecznie udać się w głąb osiedla. Ułatwi dojście parafian do pobliskiego kościoła oraz umożliwi pozostawienie bezpiecznie samochodu na parkingu z prawdziwego zdarzenia. Pozwoli również na uporządkowanie przestrzeni publicznej w rejonie pobliskiego sklepu spożywczego i restauracji.
Podczas realizacji projektu zostaną utworzone tereny zielone w postaci 275m2 nowych trawników. Posadzonych będzie 7 drzew (lipy) oraz po 10 krzewów liściastych i iglastych. Zostanie wybudowane 115m2 chodników wraz z obrzeżami oraz 75m2 ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Judyma i al. Kraśnickiej, która w przyszłości zostanie połączona ze ścieżką rowerową przy ul. Roztocze. Powierzchnia parkingu zostanie wykonana dla 13 stanowisk postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Zbudowany zostanie skwerek, na którym staną 2 ławki, stojaki na rowery typu U, tablica informacyjna wraz z planem dzielnicy i gablota ogłoszeniowa oraz kosz na śmieci. Ponadto przy skwerku zostanie zamontowana parkowa latarnia led i zostanie uruchomiony HOT SPOT.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)14 650,00 zł
Wykonanie trawników - 275m211 000,00 zł
Posadzenie drzew liściastych obwód pnia 14-18 cm - 7szt.4 200,00 zł
Posadzenie krzewów liściastych - 10szt. 400,00 zł
Posadzenie krzewów iglastych - 10 szt.500,00 zł
Wykonanie chodników z krawężnikami - 115m228 750,00 zł
Budowa drogi rowerowej - 75m245 000,00 zł
Aranżacja skweru wypoczynkowo - informacyjnego 40m216 000,00 zł
Budowa miejsc parkingowych wraz z dojazdem - 13szt.155 000,00 zł
Zakup i montaż kosza na śmieci - 1szt.1 200,00 zł
Zakup i montaż ławek - 2szt.4 000,00 zł
Zakup i montaż tablicy informacyjnej z planem dzielnicy - 1szt.1 200,00 zł
Zakup i montaż gabloty informacyjnej z oświetleniem - 1szt.1 200,00 zł
Zakup i montaż modułowgo parkingu rowerowego typu U na 10 rowerów1 700,00 zł
zakup i montaż latarni led - 1szt.12 000,00 zł
Zakup i montaż tabliczka opiekunie sprzątaj po swoim psie - 1szt.180,00 zł
Zakup i montaż HOT SPOTu3 000,00 zł
SUMA:299 980,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Przyjazny skwer na Weglinie Polnocnym szkic zgospodarowania.jpg
Propozycje tablic info i gablot ogl.odt
Propozycja malej architektury.odt

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem możliwości wykonania do wysokości srodków.

Powrót do listy projektów