Przystanki oraz chodnik przy ul. Dożynkowej.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 90

Dzielnice: Ponikwoda

Opis skrócony:
Projekt dotyczy przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Dożynkowej i zakłada - kosztem maksymalnie 215 tysięcy złotych:
1. Budowę zespołu przystankowego "Orzechowa" (w pobliżu ul. Orzechowej).
2. Postawienie wiaty na części przystanków autobusowych przy ul. Dożynkowej.
3. Ustawienie ławek na 5 przystankach przy ul. Dożynkowej.
4. Utworzenie wiaty rowerowej oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów - blisko zespołu przystankowego "Orzechowa".
5. Dobudowanie ostatniego odcinka chodnika przy ul. Dożynkowej (od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy miasta).

Opis rozszerzony:
Ad. 1.:
a) Nowy zespół przystankowy w pobliżu ul. Orzechowej jest niezbędny dla ludzi mieszkających przy ul. Orzechowej oraz w jej rejonie - gdzie dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo (z uwagi na brak chodnika do pętli autobusowej "Rudnik") mieszkańców oraz ich wygodę, ale także o zmniejszenie korzystania z samochodów osobowych oraz o zwiększenie użyteczności komunikacji miejskiej.
b) Dwie linie sieci ZTM (nr 16 oraz nr 74) w dni powszednie kursują często, ale niekiedy autobusy w odnośnym rejonie (między przystankami "Narcyzowa" i pętlą Rudnik") "wożą powietrze" (i to dosłownie). Nowy zespół przystankowy (o roboczej nazwie "Orzechowa") od dawna jest potrzebny (szczególnie uczniom, seniorom oraz osobom chorym).
c) Pętla autobusowa "Rudnik" nie tylko znajduje się daleko (ok. 500 metrów od najbliższych jej zabudowań blisko ul. Orzechowej), ale również między ul. Orzechową i pętlą "Rudnik" brak chodnika; ponadto około dwa lat temu niemalże wykluczono korzystanie z pętli "Rudnik" przez ludzi mniej sprawnych, a zwłaszcza poruszających się na wózkach lub z pomocą kul - do jadących w kierunku Lublina autobusów wsiada się z poziomu gruntu (pokrytego uszkodzonymi płytami betonowymi i kruszywem), a nie z istniejącego od lat chodnika ("peronu"); ZTM być może już zdążył się o tym dowiedzieć.
d) Dla przystanku "Orzechowa 02" trzeba zbudować 50 metrów kwadratowych chodnika (25 metrów długości, 2 metry szerokości), co oznaczałoby szacunkowy koszt 12,5 tysiąca złotych. Jeżeli przystanek "Orzechowa 01" powstanie w pobliżu krzyża (obok numeru 57 przy ul. Dożynkowej, według "Geoportalu Miejskiego), to taki sam byłby koszt ułożenia tam chodnika na przystanku; szacowany koszt chodników w zespole przystankowym "Orzechowa" to maksymalnie 25 tysięcy złotych.

Ad. 2.:
a) Wiaty przystankowe są niezbędne na przystankach oznaczonych symbolem "02" (wskazującym ruch w kierunku Centrum Lublina), ponieważ tam jest najwięcej pasażerów, a warunki pogodowe są różne, niekiedy bardzo trudne; aktualnie w wiatę przystankową wyposażony jest tylko jeden przystanek ("Laurowa 02") przy ul. Dożynkowej.
b) Chodzi o ustawienie wiat na przystankach:
* "Orzechowa 02" (nowy przystanek z wiatą przystankową),
* "Narcyzowa 02",
* "Bluszczowa 02",
* "Kosynierów 02".
c) Z powodu braku wiat przystankowych ludzie o wiele częściej korzystają z aut osobowych, więc wiaty na odnośnych przystankach zwiększą użyteczność komunikacji miejskiej, zmniejszą obciążenie dróg (w tym ul. Dożynkowej) oraz obniżą zatrucie środowiska przez samochody.
d) Koszt wiat przystankowych (z ich montażem) - według "cennika miejskiego" - to 100 tysięcy złotych.

Ad. 3.:
a) Tylko przystanek "Laurowa 02" wyposażony jest w wiatę z ławką. Niezbędne jest zamontowanie ławek na wszystkich przystankach autobusowych bez wiaty przy ul. Dożynkowej - po ustawieniu wiat nowych przystankowych (w tym na przystanku "Orzechowa 02") będą to ławki na przystankach:
* "Dożynkowa 01",
* Goździkowa 01"
* "Bluszczowa 01"
* "Narcyzowa 01"
* "Orzechowa 01".
b) Szacowany koszt zamontowania 5 ławek wynosi 7500 złotych.

Ad. 4.:
Wiara rowerowa przyczyni się do rozwoju turystyki - zarówno rowerowej, jak i pieszej. Wskazuję rejon zespołu przystankowego "Orzechowa" z uwagi na szeroki pas drogowy ul. Dożynkowej tamże (zwłaszcza w pobliżu krzyża obok numeru 57 przy ul. Dożynkowej). Bardzo przyda się rowerzystom także samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Łączny koszt obu tych obiektów to około 64 tysięcy złotych.

Ad. 5.:
Należy dokończyć budowę chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej - niestety, wybudowany kilka lat temu chodnik kończy się przy skrzyżowaniu z ulicą Orzechową (co znacznie utrudnia i czyni niebezpiecznym poruszanie się pieszych do oraz z pętli autobusowej "Rudnik"). Jeżeli chodnik powstanie od strony wschodniej i jednocześnie tam zostanie zlokalizowany przystanek autobusowy "Orzechowa 01", to zmniejszy się przewidywany koszt (ponieważ przystanek będzie funkcjonował z użyciem tegoż chodnika). Maksymalny koszt budowy około 240 metrów kwadratowych chodnika to 60 tysięcy złotych.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)10 500,00 zł
Wiaty przystankowe - 4 sztuki (w tym na przystanku "Orzechowa 02".100 000,00 zł
Chodnik - wartość wyższa (dla dwóch przystanków), ale mogłaby być o połowę niższa (gdyby przystanek "Orzechowa 01" powstał z użyciem istniejącego chodnika).25 000,00 zł
Ławki na 5 przystankach autobusowych.7 500,00 zł
Wiata rowerowa (blisko zespołu przystankowego "Orzechowa").8 000,00 zł
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów (blisko zespołu przystankowego "Orzechowa").4 000,00 zł
Chodnik (220 metrów długości, 2 metry szerokości) do granicy Lublina.60 000,00 zł
SUMA:215 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
"Obywatelski Lublin" (blog tematyczny)http://obywatelski-lublin.blogspot.com

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Janusz Polanowski48-503-081-081Japolan@atlas.cz

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: Brak miejsca w pasie drogowym na wiaty przystankowe i wiatę rowerową. Proponujemy montaż ławek na przystankach na których ich nie ma wzdłuż całej ulicy Dożynkowej w miarę technicznych możliwości ich montażu i dostępności działek miejskich.

Powrót do listy projektów