RAZEM PRZEZ SPORT DO EDUKACJI

Numer identyfikacyjny projektu: D - 28

Dzielnice: Czechów Południowy, Dziesiąta, Węglin Południowy, Wieniawa, Wrotków

Opis skrócony:
W ramach projektu Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie – dzielnica Dziesiąta chce wybudować boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej , o wymiarach 30,00 x 62,00m .Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lublinie – dzielnica Wrotków - środki będą wykorzystane na naprawę ogrodzenia boiska oraz piłko chwytów . Przedszkole nr 2 w Lublinie – dzielnica Czechów - środki uzyskane chce przeznaczyć na doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny dla dzieci , zakup sprzętu sportowego oraz dokończenie remontu chodnika . Szkoła Podstawowej nr 43 w Lublinie - dzielnica Czechów - środki chce przeznaczyć na wykonanie oświetlenia placu zabaw wybudowanego w ramach projektu " Radosna Szkoła" . Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie - dzielnica Węglin -w ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia Senior w Internecie, Grafika komputerowa .Gimnazjum nr 7(SP57) w Lublinie – dzielnica
Wieniawa - zakup i doposażenie pracowni komputerowej.

Opis rozszerzony:
Realizacja zadania obejmuje teren zlokalizowany przy ul. Zemborzyckiej 82 na terenie Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie w dzielnicy Dziesiąta . Dokładną lokalizację wnioskowanego boiska przedstawia mapa w Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Lublinie Powierzchnia terenu na którym będzie realizowany projekt wynosi w przybliżeniu 5700 m2. , działka :37/7,50/8,arkusz: 17, obręb : 9-Dziesiąta II Lublin . Boisko sportowe w ramach projektu :
- boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30,00 x 62,00 m
- elementy wyposażenia : bramki piłkarskie wraz z wyposażeniem , siatki , ławki , pojemniki na odpady , piłkochyty (wys. 6,00m ) , ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej ( wys. 4,00m ) , oświetlenie , utwardzone dojścia z kostki pol-bruk ,
Kompleks szatniowo – socjalny usytuowany jest w budynku szkolnym przy hali sportowej , dzięki czemu zmniejszony zostanie koszt inwestycji . Znajdują się tam 3 szatnie z prysznicami i zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia gospodarcze które będą zaadaptowane na sprzęt sportowy . Adaptacja pomieszczeń szatniowo-socjalnych nie będzie wymagała inwestycji - jest gotowa do użytku . Oświetlenie i montaż masztów oświetleniowych - boisko do gry w piłkę nożną będą oświetlone projektorami szerokostrumieniowymi z wbudowanymi w odbłyśnik deflektorami. . Zastosowane będą maszty stalowe ocynkowane ośmiokątne o wysokości 14 metrów z fundamentem
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. w Lublinie ul. Z.W. Nałkowskich – dzielnica Wrotków - środki będą wykorzystane na naprawę ogrodzenia boiska oraz piłko chwytów ( wys.6,00 m.) , które przez lata użytkowania uległy zniszczeniu
Przedszkole nr 2 w Lublinie ul. Lawinowa 7 – dzielnica Czechów .Środki uzyskane będą przeznaczone na::
- doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny dla dzieci: huśtawka sprężynowa , samochód sprężynowy, domek, siedzisko bocianie gniazdo, nasadzenie krzewów,
- zakup sprzętu sportowego : szarfy, piłki do kosza, piłki lekarskie, skakanki, materace gimnastyczne, laski gimnastyczne, wstążki gimnastyczne , dyski sensoryczne , kamienie sensoryczne itp..
- zestaw mini- koszykówka mobilny oraz zabawki dla dzieci
- dokończenie remontu chodnika przed wejściem do przedszkola 112m2
- dokończenie remontu chodnika przed wejściem do przedszkola 112m2
Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie ul. Śliwińskiego 5 – dzielnica Czechów
Na terenie będzie wykonane ::
- oświetlenie placu zabaw wybudowanego w ramach projektu " Radosna Szkoła"
w ilości dwóch słupów oświetleniowych i trzech kamer wraz z rejestratorem do monitoringu placu zabaw.
- wykonanie oświetlenia wyposażonego w czujnik ruchu automatycznie włączający oświetlenie w momencie wykrycia ruchu na obiekcie w godzinach kiedy plac nie jest udostępniony do użytku. Kamery nagrywające w systemie 24/7 z automatycznym zapisem danych na
rejestratorze.
- dodatkowo będą zainstalowane 4 kamery do monitoringu boiska multifunkcyjnego z bandami hokejowymi wykonanego w ramach projektu obywatelskiego w 2015 roku, w ramach montażu monitoringu planujemy podłączenie instalacji elektrycznej zakończonej gniazdkiem elektrycznym do wykorzystania przy obsłudze ewentów organizowanych na terenie boiska.
Zespół Szkół nr 10 ul. Biedronki 18 w Lublinie – dzielnica Weglin
W ramach projektu na terenie Zespołu szkół nr 10 w Lublinie zostanie przeprowadzony cykl zajęć komputerowych dla mieszkańców dzielnicy :
- Senior w Internecie – cykl zajęć ułatwiający ludziom starszym mającym mały kontakt z tym źródłem informacji korzystanie z niego , adresowany jest do klubów seniora mających swoje siedziby na terenie dzielnicy oraz dowszystkich mieszkańców chcących z nich skorzystać .
- Arkusz kalkulacyjny Excel – cykl zajęć umożliwiwających sprawne pposługiwanie się tym narzędziem, skireowany do mieszkańców dzielnicy którym jego znajomość może pomóc w wykonywanej pracy , w podjęciu pracy lub choćby w lepszym organizowaniu domowego budżetu.
- Grafika komputerowa – cykl zajęć dla zainteresowanych tematem mieszkańców dzielnicy prezentujący możliwości różnych programów graficznych oraz pozwalający na opanowanie umiejętności posługiwania się nimi .
Jednorazowo z zajęć mogłoby skorzystać od 14 do 28 osób
Gimnazjum nr 7( SP 57 ) ul. Krasińskiego 7 w Lublinie – dzielnica LSM
- w ramach projektu chce wykonać i wyposażyć pracownię komputerową z udostępnieniem jej dla dzieci i młodzieży a także starszej społeczności z dzielnicy
- będą zakupione laptopy DELL Vostro model minimum 35588 i5-5200U w ilości 15 sztuk

Szacunkowe koszty projektu:
. Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z elementami wyposażenia,ogrodzenie i piłkochwyty, oświetlenie ,utwardzone dojścia z kostki pol-bruk, dokumentacja projektowa 1 000 000,00 zł
Naprawa .ogrodzenia i piłkochwyty ,dokumentacja projektowa40 000,00 zł
Doposarzenie ogrodu w sprzęt rekreacyjny oraz sprzętu sportowego(huśtawka spręzynowa,samochód sprężynowy,dom, ek siedzisko bocianie,zestaw mni-koszkóka mobilny,zabawki dla dzieci ,szarfy ,piłkido kosza,piłki lekarskiedyski sensoryczne,materace gimnastyczne itp. oraz remont chodnika przed wejściem do przedszkola 112m2.40 000,00 zł
Modernizacja komputerów i serwera wraz z oprogramowaniem + wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia komputerowe.40 000,00 zł
Oświetlenie placu zabaw ( 2 słupy oświetleniowe , 3 kamery wraz z rejestratorem monitoringu ,kamery nagrywające w systemie 24/7 z automatycznym zapisem danych na rejestratorze,4 kamery do monitoringu boiska multifunkcyjnego,dokumentacja projektowa.40 000,00 zł
Pracownia komputerowa wraz z wyposażeniem ( laptopy DELL Vostro model minimum 3558i5-5200U – 15 sztuk )40 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Dyrektor ZSTK Iwonna Szołno81-744-09-51poczta@zstk.lublin.eu
Paweł Snitko 503-934-154pawell11@autograf.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów