Reaktywacja Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Wajdeloty 12

Numer identyfikacyjny projektu: M - 23

Dzielnice: Rury

Opis skrócony:
Zakłada się reaktywację (odtworzenie) Szkoły Podstawowej nr 35 im. Emilii Plater w budynku przy ul. Wajdeloty 12. Szkoła ta będzie działać równolegle do istniejącego w nim obecnie XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego, z którym stworzy jeden Zespół Szkół Ogólnokształcących. Reaktywowana SP nr 35 im. E. Plater rozpocznie działalność od początku roku szkolnego 2019/2020 i będzie prowadzić w pierwszym roku szkolnym nabór do wszystkich klas 1-8. W roku szkolnym 2019/2020 zakłada się utworzenie w SP nr 35 dwóch klas na każdym poziomie. Utworzenie szkoły pozwoli na odciążenie sąsiednich Szkół Podstawowych nr 29 (przy ul. Wajdeloty 1) oraz nr 38 (przy ul. Pana Wołodyjowskiego 13) i co za tym idzie wprowadzenia w nich nauki na jedną zmianę, zamiast obecnych dwóch.

Opis rozszerzony:
Obwód utworzonej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Emilii Plater przy ul. Wajdeloty 12 obejmie następujące ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Filaretów obie strony od ul. Rymwida do ul. Zana, Grażyny strona nieparzysta od 1 do 5, Kazimierza Wielkiego, Leszka Czarnego, Mieszka I, Rymwida, Wajdeloty strona parzysta od 10 do 20, Wallenroda strona parzysta od 2 do 8, Zana strona parzysta od 20 do 40.

Granicami obwodu będą zaś ulice: Wajdeloty – Konrada Wallenroda – Grażyny – Rymwida – Leszka Czarnego – Bolesława Śmiałego – Kazimierza Wielkiego – Filaretów – Zana – Wileńska.

Powyższy obwód zostanie wydzielony z obecnego obwodu Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Wajdeloty.

Tworzona Szkoła Podstawowa nr 35 przy ul. Wajdeloty 12 pozwoli zlikwidować dwuzmianowość w znajdujących się w pobliżu Szkole Podstawowej nr 29 oraz Szkole Podstawowej nr 38. Szkoły te cieszą się dużą popularnością nie tylko ze względu na ilość dzieci w swoim obwodzie czy dobrą opinię, ale także w dużej części z uwagi na bliskie sąsiedztwo rejonu ul. Zana nazywanego niekiedy drugim centrum Lublina. W okolicy tej pracuje dużo osób, które chcą posyłać dzieci do szkół w pobliżu swojej pracy. Zjawisko to jeszcze przybierze na sile wobec rozbudowy dalszych biurowców w tej i nieodległej (np. rejon ul. Wojciechowskiej, Morwowej, Nałęczowskiej i al. Kraśnickiej) okolicy biurowców. Utworzona SP nr 35 będzie zaś znajdować się najbliżej ul. Zana, w tym w bezpośrednim pobliżu przystanków komunikacji miejskiej, dzięki czemu wybierze ją chętnie wielu rodziców z poza wyznaczonego obwodu szkoły. Uruchomienie SP nr 35 zapewni także dalsze niezagrożone istnienie XXX LO. Szkoła ta bowiem nie ma realnych szans na długofalowe samodzielne istnienie w tak dużym budynku, przy już obecnie zbyt dużej liczbie liceów w mieście, najczęściej będącymi szkołami o ugruntowanej pozycji. Natomiast w jednym zespole skupiającym liceum i szkołę podstawową szkoły te będą miały szansę na dalszy spokojny rozwój. Tych faktów niestety nie wziął pod uwagę Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta podczas przekształcania Gimnazjum nr 10 w samodzielne liceum podczas niedawnej reformy oświaty. Pora naprawić ten błąd.

W ramach projektu w budynku przy ul. Wajdeloty 12 zostanie zakupione wyposażenie dla 6 sal z przeznaczeniem dla edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, stołówki, a także przeprowadzony zostanie remont sanitariatów wraz z ich dostosowaniem do najmłodszych uczniów w pobliżu wyposażonych sal dla nauki klas 1-3.

Szacunkowe koszty projektu:
Zakup ławek i krzeseł do 6 sal lekcyjnych (każda przygotowana dla 24 uczniów)52 000,00 zł
Zakup pozostałych zestawów meblowych do 6 sal lekcyjnych30 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych dla 6 sal lekcyjnych15 000,00 zł
Zakup stołów i krzeseł do stołówki szkolnej8 000,00 zł
Adaptacja pomieszczenia na świetlicę szkolną wraz z wyposażeniem20 000,00 zł
Modernizacja sanitariatów wraz z dostosowaniem dla potrzeb dzieci w wieku 6-7 lat50 000,00 zł
SUMA:175 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: prowadzenie szkoły jest zadaniem wieloletnim

Powrót do listy projektów