Reaktywacja Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lipowej 25

Numer identyfikacyjny projektu: M - 22

Dzielnice: Śródmieście

Opis skrócony:
Zakłada się reaktywację (odtworzenie) Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w budynku przy ul. Lipowej 25. Szkoła ta będzie działać równolegle do istniejącego w nim obecnie XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, z którym stworzy jeden Zespół Szkół Ogólnokształcących. Reaktywowana SP nr 9 im. W. Jagiełły rozpocznie działalność od początku roku szkolnego 2019/2020 i będzie prowadzić w pierwszym roku szkolnym nabór do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego (tzw. zerówki). W każdym kolejnym roku szkolnym szkoła będzie prowadzić rekrutację jedynie na tych poziomach, wobec czego pełną strukturę ośmioklasowej szkoły podstawowej osiągnie w roku szkolnym 2026/2027. W roku szkolnym 2019/2020 zakłada się utworzenie w SP nr 9 dwóch klas pierwszych oraz jednego oddziału przedszkolnego.

Opis rozszerzony:
Obwód utworzonej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły przy ul. Lipowej 25 obejmie następujące ulice: al. Piłsudskiego strona parzysta od 2 do 18, ul. Chmielarczyka, Chopina, Dolna Panny Marii strona parzysta od 36 do końca i strona nieparzysta od 31 do końca, Głęboka strona nieparzysta od 1 do 23, Gminna, Graniczna, Hipoteczna, Karłowicza, Konopnicka, Krakowskie Przedmieście strona parzysta od 72 do 78, Krucza, Lipowa strona parzysta i strona nieparzysta od 13e do końca, Mościckiego, Narutowicza strona parzysta od 26 do końca i strona nieparzysta od 31 do końca, Okopowa, Orla, Rowerowa, Sądowa, Solna, Sztajna, Środkowa, Wiercieńskiego, Wschodnia.

Granicami obwodu będą zaś ulice: Lipowa – Krakowskie Przedmieście – Chopina – Karłowicza – Okopowa – Mościckiego – Dolna Panny Marii – Piłsudskiego – Narutowicza – Głęboka - Wiercieńskiego - Rowerowa.

Powyższy obwód zostanie wydzielony z obecnego obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Plażowej oraz w niewielkiej części z obwodu Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Niecałej.

Tworzona Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Lipowej zapewni bliskie dojście do szkoły podstawowej dzieciom z centrum miasta, które obecnie szczególnie w drodze do SP nr 7 zmuszone są do pokonywania wielu ruchliwych ulic. Ponadto biorąc pod uwagę położenie SP nr 9 blisko głównej drogi w centrum miasta - ul. Lipowej szkoła ta będzie dobrą alternatywą dla dojazdu uczniów z poza jej rejonu, w tym dzieci rodziców pracujących w centrum miasta (np. w pobliskim CH Plaza, gdzie pracuje kilkaset osób). Uruchomienie SP nr 9 zapewni także dalsze niezagrożone istnienie XXIX LO. Szkoła ta bowiem nie ma realnych szans na długofalowe samodzielne istnienie w bezpośrednim pobliżu tak dużej szkoły jaką jest V LO przy ul. Lipowej 7. Natomiast w jednym zespole skupiającym małe liceum i małą szkołę podstawową szkoły te będą miały szansę na spokojny rozwój. Faktów tych nie wziął pod uwagę niestety Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta podczas przekształcania Gimnazjum nr 9 w samodzielne liceum podczas niedawnej reformy oświaty. Pora naprawić ten błąd.

Warte podkreślenia jest także to, że w związku z reformą oświaty zarówno społeczność mieszkańców dzielnicy, jak również społeczność szkoły Gimnazjum nr 9 wraz z jej gronem pedagogicznym od początku opowiadała się za przywróceniem w tym miejscu Szkoły Podstawowej nr 9.

W ramach projektu w budynku przy ul. Lipowej 25 zostanie zakupione wyposażenie dla 4 sal z przeznaczeniem dla edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, stołówki, a także przeprowadzony zostanie remont sanitariatów wraz z ich dostosowaniem do najmłodszych uczniów w pobliżu wyposażonych sal dla nauki klas 0-3.

Szacunkowe koszty projektu:
Zakup ławek i krzeseł do 4 sal lekcyjnych (każda przygotowana dla 24 uczniów)35 000,00 zł
Zakup pozostałych zestawów meblowych do 4 sal lekcyjnych20 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych dla 4 sal lekcyjnych10 000,00 zł
Zakup stołów i krzeseł do stołówki szkolnej8 000,00 zł
Zakup dodatkowych pomocy i zabawek dla oddziału przedszkolnego9 000,00 zł
Zakup dodatkowych pomocy i zabawek dla świetlicy13 000,00 zł
Adaptacja pomieszczenia na świetlicę szkolną25 000,00 zł
Modernizacja sanitariatów wraz z dostosowaniem dla potrzeb dzieci w wieku 6-7 lat55 000,00 zł
SUMA:175 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: prowadzenie szkoły jest zadaniem wieloletnim

Powrót do listy projektów