Remont budynku Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych wraz z modernizacją przyległych terenów

Numer identyfikacyjny projektu: D - 26

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Lubelskie Centrum Organizacji Sportowych powstało w 2013 roku jako inkubator dla instytucji sportowych. Zrzesza 21 podmiotów. Jego celem jest inspirowanie do działań na rzecz lubelskiego sportu poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów oraz integrowanie środowiska sportowego. Współpraca przedstawicieli lubelskiego sportu pozwala na efektywniejsze zarządzanie organizacjami, stałą wymianę doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji kadr.
LCOS działa w budynku znajdującym się przy ul. Montażowej 16 w Lublinie o powierzchni 500 m2. Aby w dalszym ciągu pełniło swoją funkcję niezbędne jest przeprowadzenie remontu budynku oraz doposażenie go w sprzęt biurowy. W budynku powinna znaleźć się otwarta przestrzeń typu open space z której mogłyby korzystać zrzeszone organizacje. Konieczne jest nadanie elewacji reprezentacyjnego charakteru. Istotna jest potrzeba dostosowania przyległych terenów do potrzeb mieszkańców dzielnicy Tatary, poprzez remont parkingu oraz stworzenie przestrzeni rekreacyjnej.

Opis rozszerzony:
Lubelskie Centrum Organizacji Sportowych powstało w 2013 roku jako inkubator dla instytucji sportowych. Aktualnie zrzesza 21 podmiotów. Jego głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju sportu w naszym mieście poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów sportowych, pozyskiwanie funduszy oraz integrowanie lubelskiego środowiska sportowego. Skoncentrowanie w jednym miejscu przedstawicieli
i animatorów lubelskiego sportu pozwala na efektywniejsze zarządzanie organizacjami, stałą wymianę zdobytego doświadczenia oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji kadr zarządzających sportem.

LCOS działa w budynku znajdującym się przy ul. Montażowej 16 w Lublinie o powierzchni blisko 500 metrów kwadratowych. Aby w dalszym ciągu pełniło swoją funkcję niezbędne jest przeprowadzenie remontu budynku oraz doposażenia go w sprzęt biurowo – multimedialny. W budynku powinna znaleźć się otwarta przestrzeń typu „open space” z której mogłyby korzystać wszystkie organizacje bez ograniczeń czasowych. Konieczne jest nadanie elewacji budynku reprezentacyjnego charakteru oraz dostosowanie jej wyglądu do otaczającej architektury. Bardzo istotna jest także potrzeba dostosowania przyległych terenów do potrzeb mieszkańców dzielnicy Tatary, poprzez remont miejsc parkingowych, wybudowanie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu.

Proponowany projekt dotyczy wykonania prac remontowych, doposażenia pomieszczeń biurowo – konferencyjnych oraz dostosowania otoczenia budynku do potrzeb mieszkańców dzielnicy Tatary poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjnej, przeznaczonej na miejsce aktywizacji dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Obecny stan budynku wskazuje na potrzebę generalnego remontu, który powinien obejmować zarówno prace zewnętrzne jaki wewnętrzne. Obiekt wymaga termomodernizacji, w skład której wejdzie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, ocieplenie budynku oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. Prace wewnętrzne powinny obejmować generalny remont klatki schodowej oraz przystosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konieczne jest odnowienie pomieszczeń biurowo – konferencyjnych oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt biurowo - multimedialny oraz meble biurowe. Innowacyjnym rozwiązaniem byłoby stworzenie przestrzeni typu „open space”, miejsca dostępnego dla wszystkich organizacji, które zrzeszone są w Lubelskim Centrum Organizacji Sportowych. Takie rozwiązanie przyniosłoby nowe możliwości współpracy pomiędzy organizacjami co niewątpliwie przyczyniłoby się do rozwoju lubelskich organizacji sportowych.
Pomieszczenia budynku wymagają generalnego remontu łącznie z modernizacją części instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej, remont węzłów sanitarnych oraz przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lubelskie Centrum Organizacji Sportowych działa na terenie dzielnicy Tatary, która szczególnie potrzebuje inwestycji strukturalnych. Wokół budynku LCOS-u znajduje się teren, który wymaga rewitalizacji. Jest on zlokalizowany pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. Montażowej 16, ul. Montażowej 18 oraz ul. Kresowej 8. Obecne tu tereny zielone są doskonałym miejscem na aktywny wypoczynek mieszkańców dzielnicy, które należy wyposażyć w sprzęt sportowo – rekreacyjny, który będzie służył mieszkańcom Lublina, w szczególności mieszkańcom dzielnicy Tatary. Odnowienie istniejącego w tym miejscu placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie siłowni „pod chmurką” dla młodzieży, osób starszych oraz seniorów pozwoli na aktywizację okolicznych mieszkańców. Do terenów zielonych przylega parking, który wymaga remontu oraz powiększenia.

By zwiększyć bezpieczeństwo i komfort użytkowników należy zainstalować monitoring zewnętrzny, który zostanie podpięty do sieci monitoringów miejskich.

Dzięki realizacji projektu otworzą się nowe możliwości rozwoju zarówno mniejszych jak i dużych lubelskich organizacji sportowych, a jednocześnie podniesie się jakość i standard życia mieszkańców dzielnicy Tatary.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)10 000,00 zł
Termomodernizacja zewnętrzna budynku (remont dachy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja i ocieplenie elewacji) 470 000,00 zł
Remont pomieszczeń biurowych 100 000,00 zł
Remont klatki schodowej i przystosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych200 000,00 zł
Wyposażenie pomieszczeń biurowych110 000,00 zł
Remont parkingu na 10 samochodów osobowych40 000,00 zł
Budowa placu zabaw 120 000,00 zł
Budowa siłowni na świeżym powietrzu100 000,00 zł
Zakup i montaż kamer monitoringu50 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Anna Jakubiec533-335-614jakubiec.anna88@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów