Remont nawierzchni asfaltowej części ulicy Fantastycznej

Numer identyfikacyjny projektu: M - 21

Dzielnice: Czuby Północne

Opis skrócony:
Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Fantastycznej na długości ok. 175 mb od południowego szczytu budynku przy ul. Fantastycznej 11. Remont będzie polegać na wymianie krawężników oraz wykonaniu nowego dywanika asfaltowego lub nawierzchni z kostki brukowej.

Opis rozszerzony:
Remont nawierzchni asfaltowej z krawężnikami części ulicy Fantastycznej polegający na:
1) rozbiórce krawężników na długości ok. 350 mb
2) wykonaniu ław pod krawężniki
3) ustawienie krawężników
4) wyrównaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej (lub wykonaniu podbudowy pod kostkję brukową) na powierzchni około 1050 m2
5) wykonaniu nawierzchni asfaltowej warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej ( lub ułożeniu kostki brukowej)

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Wymiana krawężników20 000,00 zł
Wyrównanie istniejącej nawierzchni (lub wykonanie podbudowy pod kostkę brukową)35 000,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna (lub nawierzchnia z kostki brukowej)230 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Grażyna Bogan508 304 171

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów