Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa.

Numer identyfikacyjny projektu: O - 15

Dzielnice: Czuby Południowe, Czuby Północne

Opis skrócony:
I. Osiedle ,,Łęgi” - (działka nr 5/12 obr. 30 ark 11 oraz działka nr 5/14 obr. 30 ark 11)
Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej ul. Bocianiej, parkingu na jej zakończeniu oraz dwóch zatok parkingowych wzdłuż ulicy o łącznej powierzchni ok. 3 656 m2.

II. Osiedle ,,Skarpa” – ( działka nr 49/24 obr. 30 ark. 6)
Remont nawierzchni asfaltowej chodników przy ulicy Uśmiechu na powierzchni ok.470 m2
Remont będzie polegać na wymianie obrzeży i krawężników oraz wykonaniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej.

III. Osiedle ,,Poręba” – (działka nr 104/9 ark 9 obr. 27)
Projekt dotyczy remontu nawierzchni asfaltowej fragmentu ul. Szafirowej o pow. 800 m2

W/w ulice, parkingi oraz chodniki są w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności stwarzają duże zagrożenie dla ich użytkowników.

Opis rozszerzony:
I. Osiedle ,,Łęgi” zakres remontu obejmuje:
- wymianę nawierzchni asfaltowej ulicy Bocianiej o pow. 1936 m2,
- wymianę nawierzchni asfaltowej parkingu na zakończeniu ul. Bocianiej o pow. ok. 1500 m2
- wymianę nawierzchni asfaltowej w dwóch zatokach parkingowych o pow. ok. 220 m2.
- wymianę krawężników wzdłuż remontowanych nawierzchni

II. Osiedle ,,Skarpa” zakres remontu obejmuje:
- Remont nawierzchni asfaltowej chodników przy ulicy Uśmiechu obejmuje:
1) wymianę krawężników na długości ok. 100 mb
2) wymianę obrzeży na długości ok. 470 mb
3) wykonanie podbudowy pod ułożenie kostki brukowej na pow. ok. 470 m2
4) ułożenie kostki brukowej na pow. ok. 470 m2

III. Osiedle ,,Poręba” zakres remontu obejmuje:
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni fragmentu ulicy Szafirowej bez przyległych
zatok parkingowych o pow. 800 m2.

Szacunkowe koszty projektu:
Osiedle ,,Łęgi” - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych ul. Bocianiej, parkingu oraz zatok parkingowych882 000,00 zł
Osiedle ,,Łęgi” - Dokumentacja techniczna 25 000,00 zł
Osiedle ,,Skarpa: – Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej chodników przy ul. Uśmiechu81 000,00 zł
Osiedle ,,Skarpa” – Dokumentacja techniczna4 000,00 zł
Osiedla ,,Poręba” - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej fragmentu ul. Szafirowej200 000,00 zł
Osiedle ,,Poręba” - Dokumentacja techniczna8 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
ul. Szafirowa-mapa.pdf
ul. Bociania-mapa.pdf
ul. Usmiechu-mapa.pdf
Bociania parking i ulica.pdf

Autorzy projektu:
Jacek Kanios81-526-18-64legi@smczuby.pl
Grażyna Bogan508-304-171skarpa@smczuby.pl
Jerzy Karciński81-526-15-20poreba@smczuby.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów