Remont odcinka jezdni i miejsc parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi. Kontynuacja projektu M18, IV edycji.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 126

Dzielnice: Felin

Opis skrócony:
ul. Królowej Jadwigi. Działka 91/2 odcinek wzdłuż segmentów garażowych przy ul. Witosa (120mb)
Remont nawierzchni jezdni 120 mb. oraz miejsc parkingowych między wjazdami do segmentów garażowych 390m kw. Wskazana jezdnia została zdegradowana podczas budowy pętli autobusowo-trolejbusowej. Przejeżdżające pojazdy wywołują hałas i drgania gruntu odczuwalne mieszkaniach. Miejsca parkingowe są zaniżone względem jezdni co powoduje gromadzenie się wody opadowej, która nie posiada odpływu do kanalizacji deszczowej. W okresie zimowym dochodzi do przymarzania samochodów.

Opis rozszerzony:
Wskazany w projekcie odcinek ulicy (120) posiada nawierzchnię asfaltową, która jest mocno pofałdowana. Poziom górnych krawędzi studni rewizyjnych i kratek deszczowych uniemożliwia odprowadzanie wód opadowych, ponieważ jest znacznie wyższy od poziomu jezdni. Wskazany odcinek ulicy posiada długość 120 m i szerokość 6m. Miejsca parkingowe wykonane są z elementów betonowych (trylinka).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumnetacji to ok. 5% całości inwestycji)0,00 zł
Remont nawierzchni jezdni 720m kw80 000,00 zł
Remont miejsc parkingowych 390m kw70 000,00 zł
SUMA:150 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Władysław Król662 191 737 wladyslawwkrol@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów