Remont ul. Balladyny wraz z przyległymi do niej chodnikami oraz miejscami parkingowymi, wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 11

Dzielnice: Rury

Opis skrócony:
Projekt zakłada: ulepszenie nawierzchni ulicy Balladyny poprzez ułożenie nowej warstwy destruktu asfltowego; remot chodnika oraz miejsc parkingowych; budowę miejsc parkingowych wzdłuż jezdni (w zatoce). Remont nawierzchni jest niezbędny z uwagi na jej zły i ciągle pogarszający się stan, na drodze powstają duże ubytki, na których można uszkodzić samochód. Remont oraz stworzenie nowych miejsc parkingowych jest również niezbędny, ponieważ powiększająca się ilość samochodów powoduje to, że auta prakowane są na ulicy, co utrudnia dwukierunkowy ruch na jezdni. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców ulicy Balladyny,a także całej dzielnicy Rury oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni na ulicy Balladyny (ok. 750 metrów). Ulica Balladyny jest strategiczną ulicą w dzielnicy Rury, ponieważ łączy dwie duże ulice - ul. Tomasza Zana z ul. Wileńską, a także bezpośrednio prowadzi do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Jezdnia, jak i chodnik jest nierówna, częściowo pofałdowana i dziurawa, co jest uciążliwe dla mieszkańców i utrudnia im poruszanie się. Projekt zakłada również remont chodnika po obu stronach ulicy, ponieważ dotychczasowy stan zagraża bezpieczeństwu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3. W związku z natężonym ruchem smochodów na drodze powstają wyrwy i ubytki, które ograniczają komfort jazdy i mogą powodować uszkodzenia samochodów. Projekt przewiduje remont miejsc parkingowch po obu stronach ulicy Balladyny (ok. 80) oraz budowę miejsc parkingowych wzdłuż jezdni (ok.20), ponieważ brakuje miejsc parkingowych, samochody parkowane są na ulicy, co ogranicza bezpieczeństwo i utrudnia ruch na ulicy. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego ul. Balladyny, przylegających do niej chodników oraz miejsc parkingowych. Remont ulicy Balladyny zwiększy również walory artystyczne miasta.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)54 750,00 zł
Ułożenie wartstwy destruktu asfaltowego75 000,00 zł
Remont chodnika 660 000,00 zł
Remont/budowa miejsc parkingowych 300 000,00 zł
Budowa miejsc parkingowych przy jezdni (w zatoce)60 000,00 zł
SUMA:1 149 750,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Amelia Schabieńska604531366 amelia.schabienska@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów