Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania

Numer identyfikacyjny projektu: D - 24

Dzielnice: Czuby Północne

Opis skrócony:
1. Projekt dotyczy wykonania remontu ulicy Dragonów wraz z elementami jej zagospodarowania.Remont obejmuje powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową.

Ulice, parkingi są w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności stwarzają duże zagrożenie dla ich uzytkowników.

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zarówno w zakresie poruszania się po ciągach jezdnych i pieszych jak również prawidłowego parkowania pojazdów.

Opis rozszerzony:
1. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ulicy Dragonów i nawierzchni parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową:

a) remont nawierzchni asfaltu ulicy o powierzchni ok. 937 m2
b) remont nawierzchni asfaltu w zatokach parkingowych przy ulicy Dragonów ok. 70 m2
c) wymiana nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową ok. 300m2
d) remont chodnika z kostki brukowej ok. 52 m2

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Remont nawierzchni asfaltowej z zatokami parkingowymi216 505,00 zł
Remont chodników w pasie drogowym66 000,00 zł
SUMA:297 505,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Urszula Ćwiklińska508-304-294ursul@onet.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: część drogi jest położna na prywatnych nieruchomościach. Remont zostanie zrealizowany na terenach miejskich do wysokości środków.

Powrót do listy projektów