Remont ulicy Jaskółczej – etap I

Numer identyfikacyjny projektu: D - 129

Dzielnice: Bronowice

Opis skrócony:
Przedmiotem projektu jest kompleksowy remont ulicy Jaskółczej połączony z budową kanalizacji deszczowej, budową chodnika, miejsc parkingowych i oświetleniem. Ulica od początku nie była remontowana stąd jest w bardzo złym stanie i wymaga pilnego remontu. Ze względu na koszt i czas wykonania, przedsięwzięcie zostało podzielone na etapy. Pierwszy etap zakłada opracowanie całościowej dokumentacji.

Opis rozszerzony:
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości życia wszystkich osób korzystających z ulicy Jaskółczej w tym mieszkańców ulicy Jaskółczej i Drogi Męczenników Majdanka poprzez poprawienie infrastruktury drogowej. Bardzo zły stan ulicy przedstawiający się w postaci dużych i częstych ubytków w nawierzchni stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym jak i powoduje uszkodzenia pojazdów. Brak oświetlenia oraz wydzielonego ciągu pieszych (chodnika) uniemożliwia bezpieczne poruszanie się pieszym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt trudności w dojeździe służb ratunkowych i porządkowych (karetki pogotowia, straż pożarna, policja), służb komunalnych etc. Ulica od jej powstania nigdy nie była remontowana, a z chwilą wybudowania dwóch wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych z ponad 200 lokalami mieszkalnymi potrzeba remontu zdecydowanie wzrosła. Brak kanalizacji deszczowej powoduje tworzenie się już nie kałuż a prawdziwych rozlewisk. Po większym deszczu z racji ukształtowania terenu (spadek na ulicę Jaskółczą) cała deszczówka spływająca z dachu i terenów zielonych pobliskiej szkoły oraz z ulicy Hanki Ordonówny (dawna ul. Lucyny Herc) spływa na ulicę Jaskółczą tworząc potok. Mieszkańcy ratują się przed zalewaniem ustawiając worki z piaskiem. Zalana ulica staje się praktycznie niedostępna zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszego. Remont ulicy z jej odwodnieniem tj. budową kanalizacji deszczowej, instalacją oświetlenia i budową chodnika dla pieszych poprawi jakość codziennego życia zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo. Projekt zakłada również budowę miejsc parkingowych w pobliżu największego na ulicy Jaskółczej budynku. Miejsca parkingowe byłyby przeznaczone również dla studentów wynajmujących lokale mieszkalne (w pobliżu jest kampus wschodni KUL). Aktualny stan ulicy Jaskółczej został przedstawiony w dołączonej do projektu dokumentacji fotograficznej.
Lokalizacja inwestycji:
Ulica Jaskółcza w Lublinie usytuowana jest na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 55/Gimnazjum nr 23 do końca ulicy w kierunku działki 65/2.
Opis projektu:
Projekt zakłada kompleksowy remont ulicy Jaskółczej (od ulicy Hanki Ordonówny) polegający na:

I etap:
- opracowanie całościowej i szczegółowej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu;
II etap:
- budowie kanalizacji deszczowej,
- wykonaniu robót drogowych w tym wyprofilowaniu drogi, ustawieniu krawężników betonowych, wykonaniu nawierzchni asfaltowej i innych prac wchodzących w zakres robót drogowych,
- wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego,
- budowę chodnika dla pieszych z kostki betonowej na odcinku 110 metrów ,
- budowę miejsc parkingowych z kostki betonowej na odcinku 72 metrów.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja na potrzeby realizacji całości projektu remontu ulicy Jaskółczej (I etap projektu)160 000,00 zł
SUMA:160 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
11PICT0199.JPG
15PICT0193.JPG
19PICT0160.JPG
8PICT0184.JPG
20PICT0159.JPG
4PICT0174.JPG
2PICT0171.JPG
3PICT0173.JPG
5PICT0178.JPG
6PICT0179.JPG
GeoPortal Miejski-System Informacji Przestrzennej Lublina.pdf
Fotomapa.png

Autorzy projektu:
Waldemar Kaliszczak792584275waldemar.kaliszczak@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - całości nie da się zrealizować w ciągu 1 roku, szacunkowy koszt ok. 2 mln ze względu na konieczność włączenia się do odległej kanalizacji. Przeniesiony do projektów dzielnicowych – zakres to przygotowanie kompleksowej dokumentacji. Nowy numer – D-129

Powrót do listy projektów