Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej

Numer identyfikacyjny projektu: D - 22

Dzielnice: Czuby Północne

Opis skrócony:
I. Projekt dotyczy wykonania remontu ulicy Rycerskiej o łącznej powierzchni ok. 1.753,00 m2 asfaltu, wraz z elementami jej zagospodarowania: parkingi (nawierzchnia asfaltowa 230 m2). Remont obejmuje powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów oraz częściową wymianę krawężników.
- Wykonania oświetlenia ciągu pieszego prostopadłego do ulicy Rycerskiej - od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej
II. Projekt dotyczy wykoania remontu nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej o powierzchni asfaltowej ok. 1933 m2, remontu zatok parkingowych o łącznej pow. 553 m2 oraz chodnika z płytek chodnikowych o pow. 85 m2.
Ulice, parkingi są w bardzo złym stanie technicznym.Liczne nierówności stwarzają duże zagrożenie dla ich użytkowników.Brak oświetlenia ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do Kawaleryjskiej stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców osiedla oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 42.

Opis rozszerzony:
I. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ulicy Rycerskiej i nawierzchni parkingówz z częściową wymianą krawężników oraz wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej w następujących lokalizacjach:
a) remont asfaltu ulicy Rycerskiej o powierzchni ok. 1753 m2, na działce nr 15/5, Ark. 2, Obr. 30 - Rury Wizytkowskie.
b) remont asfaltu w zatokach parkingowych przy ulicy Rycerskiej o powierzchni ok. 230m2, na działce nr 15/5, Ark. 2, Obr. 30 - Rury Wizytkowskie.
c) wykonanie oświetlenia ciągu pieszego długości 300 mb prostopadłego do ulicy Rycerskiej-od ulicy Hetmańskij do ulicy Kawaleryjskiej na działce 14/27;44/3, Ark.2 Obr.30 - Rury Wizytkowskie.

II. Zakres remontu ul. Kaczeńcowej obejmuje:
a) wymianę nawierzchni asfaltowej ulicy ok. 1933 m2 wraz z przyległymi zatokami parkingowymi ok. 337 m2, regulację studzienek i krat burzowych 24 szt., częściową wymianę krawężników ok. 150 m, wykonanie podbudowy wraz z pogłębieniem i ułożeniem warstwy asfaltowej w zatokach parkingowych obecnie utwardzonych tłuczniem ok. 216 m2 (nr działki 33/2 obr. 30 ark 12 oraz 34/57 obr. 30 ark.12. - Rury Wizytkowskie)
b) remont chodnika wraz z krawężnikiem wzdłuż budynku przedszkola nr 45 o pow. ok. 85 m2 (nr działki 34/57 obr. 30 ark 12 oraz nr działki 29 obr.30 ark 12. - Rury Wizytkowskie)

Szacunkowe koszty projektu:
Remont ulicy Rycerskiej400 000,00 zł
Dokumentacja ul. Rycerskiej20 000,00 zł
Oświetlenie ciągu pieszego150 000,00 zł
Dokumentacja wykonania oświetlenia30 000,00 zł
Remont ul. Kaczeńcowej wraz z zatokami parkingowymi oraz remont chodnika przy przedszkolu570 000,00 zł
Dokumentacja techniczne remontu ul. Kaczeńcowej i chodnika30 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Urszula Ćwiklińska81 526-10-67blonie@smczuby.pl
Jacek Kanios81-526-18-64j.kanios@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów