Rewitalizacja Doliny Czechówki przy ulicy Puławskiej

Numer identyfikacyjny projektu: O - 69

Dzielnice: Czechów Południowy, Sławin, Sławinek, Wieniawa

Opis skrócony:
W ramach Budżetu Zielonego 2018 (projekt Zielony Blok Kultury) zlecono wykonanie koncepcji rewitalizacji działki w dolinie Czechówki. Koncepcja ta zawiera wytyczne i zakres prac rewitalizacyjnych do wykonania zanim przystąpi się do projektów zagospodarowania. Są to prace polegające na oczyszczeniu terenu z gruzu i odpadów wywożonych tam przez lata oraz prace ziemne polegające na odtworzeniu kształtu suchego zbiornika, wynikające z Programu małej retencji obejmującego dolinę Czechówki. Zaproponowane koncepcje zagospodarowania terenu (możliwe do realizacji po wykonaniu prac rewitalizacyjnych) dają rozmaite możliwości rekreacyjnego użytkowania terenu głównie przez mieszkańców (np. jeziorko, plaża, miejsca do piknikowania czy naturalne place zabaw) ale również przez okoliczne szkoły i przedszkola (zielone sale wykładowe). Takie przygotowanie umożliwi także inicjatywy, na które zaniedbanie i podmokły charakter terenu nie pozwoliły np.: Rezerwat Dzikich Dzieci czy Bike Park składane w 2018r.

Opis rozszerzony:
W ramach Budżetu Zielonego 2018 (projekt Zielony blok Kultury) zlecono wykonanie koncepcji rewitalizacji działki nr 72/2 w dolinie Czechówki. Powstał dokument "Koncepcja rewitalizacji terenu działki nr 72/2 przy ulicy Puławskiej 33 w Lublinie wraz z analizą planistyczną stanu prawnego", który zawiera wytyczne i zakres prac rewitalizacyjnych do wykonania, zanim przystąpi się do projektów zagospodarowania. Są to prace polegające na oczyszczeniu terenu z gruzu i odpadów wywożonych tam przez lata według tabeli nr 8.1 na str 51 oraz
prace ziemne polegające na odtworzeniu kształtu suchego zbiornika wynikające z Programu małej retencji obejmującego dolinę Czechówki. Zaproponowane koncepcje zagospodarowania terenu dają rozmaite możliwości rekreacyjnego użytkowania terenu głównie przez mieszkańców (np. jeziorko, plaża, miejsca do piknikowania czy naturalne place zabaw) ale również przez okoliczne szkoły i przedszkola (zielone sale wykładowe). Ciekawe nasadzenia mogą wpłynąć na atrakcyjność terenu i zachęcić mieszkańców do rekreacji. Takie przygotowanie umożliwi inicjatywy, na które zaniedbanie i podmokły charakter terenu nie pozwoliły np: Rezerwat Dzikich Dzieci czy Bike Park.

Projekty dotychczas składane w Budżecie Obywatelskim, których przedmiotem był opisany fragment Doliny Czechówki nie doczekały się realizacji ze względu na zły stan (zaśmiecenie, niebezpieczne odpady, nielegalne nasypy) i brak wielostronnego przygotowania terenu. Czas zacząć!

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Badania społeczne dotyczące wyboru jednej z trzech koncepcji zagospodarowania20 000,00 zł
Odwodnienie terenu i prace ziemne300 000,00 zł
Oczyszczenie terenu (2,5 tys. ton gruzu i śmieci!)100 000,00 zł
Projekt zagospodarowania terenu 50 000,00 zł
Nadzór nad realizacją projektu50 000,00 zł
Realizacja ewentualnej plaży i jeziorka (rekreacja letnia)100 000,00 zł
Realizacja ewentualnej górki saneczkowej (rekreacja zimowa)40 000,00 zł
Wykonanie nasadzeń drobnych (np. labirynt i altany z wierzby energetycznej)100 000,00 zł
Wykonanie nasadzeń dużych (np. drzewa do wspinania dla dzieci)200 000,00 zł
Media na działce (woda i prąd)20 000,00 zł
Naturalny Sensoryczny Plac Zabaw160 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Objasnienia wariant 1.jpg
Objasnienia wariant 2.jpg
Objasnienia wariant 3.jpg
wariant 1.jpg
wariant 3.jpg
wariant 2.jpg
str. tytulowa Koncepcja rewitalizacji dzialki przy ulicy Pulawskiej.jpg
spis tresci Koncepcja rewitalizacji.jpg
wokol drzewa.jpg
wierzba zywoplot000.jpg
tipi.jpg
muzyczne.jpg
altana surowa.jpg
196490-1-635x423-wierzba-energetyczna-zywoplot-pedy-ogrodzenie000.jpg
labirynt.jpg
AP2000.jpg
altana swiatlo.jpg
wierzba ogrodzenie.jpg
opony.jpg
drzewo wspinaczka000.jpg
sensoryczne000.jpg
drzewo.jpg
sala.jpg
naturalny-plac-zabaw4000.jpg

Autorzy projektu:
Izabela Śliwa505964524liza.szczesliwa@protonmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: w ciągu roku można wykonać I etap – dokumentacja, odwodnienie i oczyszczenie terenu, na podstawie przygotowanej w ubiegłym roku koncepcji, koszt 800 tys.

Powrót do listy projektów