Rewitalizacja stadionu KS Lublinianka - Mieszkańcy Lublina klubowi, na 100 lecie jego powstania 1921-2021.

Numer identyfikacyjny projektu: O - 36

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt ma na celu realizację kolejnego etapu rewitalizacji stadionu KS „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „LUBLINIANKA” na Wieniawie. Etap ten ma polegać na wykonaniu prac, których nie udało się sfinansować z powodu niewystarczających środków z Budżetu Obywatelskiego w latach 2017-2019. W szczególności: wymiany ogrodzenia terenu, architektury zieleni oraz wejść i dojść dla kibiców, wykonania modernizacji istniejących bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, wykonanie sektora dla kibiców gości, zakupu wyposażenia stadionu, dostawę z montażem powłoki pneumatycznej boiska sztucznego - zrealizowanego w roku 2019.

Opis rozszerzony:
DANE IDENTYFIKACYJNE PLANOWANEJ INWESTYCJI
Opis istniejącej zabudowy terenu – działki, i otoczenia:
Teren objęty projektem zlokalizowany jest w całości na działce nr 2/67.
Od południa graniczy z ulicą S.Leszczyńskiego i działką nr 2/65 należącą do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, od zachodu z al. Jana Długosza i ulicą Przy Stawie, od wschodu terenami FS Holding i LALAK PROPERETY, od północy z al. Solidarności.
Wzdłuż ul. Stanisława Leszczyńskiego znajdują się stadion Lublinianki, za którym na wzniesieniu wolny teren historycznie związany z martyrologią z okresu II wojny światowej – dawny cmentarz żydowski.
Przy Al. Jana Długosza i ul. Przy Stawie zlokalizowane są obiekty Klubu Sportowego "Lublinianka".

W ramach realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w latach 2017-2019 wykonano na stadionie: wyburzenie trybun, przesunięcie płyty boiska wraz z kompleksowym jej remontem, zainstalowano: "piłkochwyt" od ul.Leszczyńskiego, nawadnianie automatyczne murawy, sztuczne oświetlenie treningowe oraz wybudowano trybunę typu "mobilnego" na 440 widzów wraz z dojściem i jej ogrodzeniem. Aktualnie w ramach zleconych prac realizowane jest boisko ze sztuczną nawierzchnią i pełnym uzbrojeniem podziemnym - umowne zakończenie prac do 15.07.2019 roku.

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH PROJEKTEM:
1) wymianę zdewastowanego ogrodzenia terenu stadionu KS „Lublinianka”
2) wykonanie bieżni z tworzyw sztucznych wokół boiska z rozbiórką bieżni żużlowych;
3) wykonaniem trybuny "mobilnej" tzw. kibiców gości;
4) zakup wiat dla zawodników rezerwowych i obsługi medycznej;
5) uporządkowaniem terenów zielonych i dojazdów wraz z architekturą zieleni;
6) dostawa i montaż powłoki pneumatycznej boiska sztucznego - wykonanego ze środków BO w roku 2019;

Na część planowanych prac są ważne decyzje administracyjne: pozwolenie wodno-prawne, decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę i decyzja o warunkach zabudowy.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)25 000,00 zł
Bieżnie z tworzyw sztucznych okalające boisko główne250 000,00 zł
Ogrodzenie terenu300 000,00 zł
Trybuna mobilna z ogrodzeniem "sektor gości"100 000,00 zł
Wiaty dla zawodników rezerwowych i obsługi medycznej25 000,00 zł
Architektura zieleni z komunikacją dla kibiców50 000,00 zł
Powłoka pneumatyczna boiska sztucznego (II etap - końcowy) 450 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
www.lublinianka.eu

Załączniki:
BO-2020 KSL PZT.pdf

Autorzy projektu:
Dariusz Bodak516-126-081bodak@lublinianka.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – obiekt nie jest własnością Gminy Lublin. Zgodnie z nowym regulaminem nie może być zrealizowany w procedurze Budżetu Obywatelskiego

Powrót do listy projektów