Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 50

Dzielnice: Czechów Północny

Opis skrócony:
Projekt ma na celu rewitalizację terenów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie. W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 16 naukę w czterech oddziałach klas I rozpoczęły dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w następnym roku będzie kolejnych sześć oddziałów klas pierwszych, dlatego też baza placówki wymaga dostosowania do potrzeb i możliwości dzieci w tym wieku. Pragniemy stworzyć naszym najmłodszym uczniom warunki właściwego rozwoju poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Najmłodsi otrzymają optymalne warunki rozwoju, jeśli:
•wyremontujemy boisko, wymieniając drewniane bandy, zniszczone przez intensywną eksploatację i zjawiska atmosferyczne;
•wymienimy nawierzchnię na bezpieczniejszą dla małych dzieci – sztuczną trawę wysoką.
Boisko jest obiektem otwartym, ogólnodostępnym. Pragniemy, aby pozostało takim nadal i służyło najmłodszym i starszym uczniom oraz mieszkańcom osiedla, a także całej dzielnicy.

Opis rozszerzony:
Projekt ma na celu rewitalizację terenów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie.
Pragniemy stworzyć naszym najmłodszym uczniom warunki:
•korzystania z pełnej oferty zajęć wskazanych w podstawach programowych kształcenia;
•właściwego rozwoju poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
•bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych przystosowanych do wieku najmłodszych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
•wdrożenie zdrowego trybu życia.
Najmłodsi otrzymają optymalne warunki rozwoju, jeśli:
•wyremontujemy boisko, wymieniając drewniane bandy, zniszczone przez intensywną eksploatację i zjawiska atmosferyczne;
•wymienimy nawierzchnię z piasku kwarcowego na bezpieczniejszą dla małych dzieci – sztuczną trawę.
Boisko jest obiektem otwartym, ogólnodostępnym. Pragniemy, aby pozostało takim nadal i służyło najmłodszym i starszym uczniom oraz mieszkańcom osiedla, a także całej dzielnicy.
Celem projektu jest odnowienie istniejącego boiska przeznaczonego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Renowacja boiska będzie obejmowała następujące czynności:
•demontaż i utylizację istniejących elementów boiska,
•przygotowanie podłoża pod nawierzchnię ze sztucznej trawy,
•położenie nawierzchni bezzasypowej lub zasypywanej piaskiem kwarcowym,
•wymianę ogrodzenia zewnętrznego wraz z modernizacją piłkochwytów,
•montaż odpowiedniego osprzętu sportowego,
•montaż nowych bramek,
•uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu prac,
•montaż monitoringu wizyjnego.

Teren objęty projektem stanowi część działki nr działki nr 31, obręb nr 4, arkusz 6 stanowiących własność Gminy Lublin przekazanych w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Obecnie na terenie przeznaczonym do realizacji projektu zlokalizowane jest boisko, które wymaga przystosowania do realizacji procesu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)20 000,00 zł
Zdjęcie istniejącej murawy z utylizacją20 000,00 zł
Położenie nawierzchni bezzasypowej lub zasypywanej piaskiem kwarcowym120 000,00 zł
Wymiana band drewnianych70 000,00 zł
Montaż bramek10 000,00 zł
Wymiana lub remont ogrodzenia wraz z modernizacją piłkochwytów30 000,00 zł
Zakup sprzętu sportowego odpowiedniego dla dzieci i młodzieży do przeprowadzenia zajęć na boisku20 000,00 zł
przeprowadzenie robót porzadkowych10 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
ZGODA NA REALIZACJE PROJEKTU001.pdf
LOKALIZACJA MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU - mini boisko.pdf

Autorzy projektu:
Piotr Wójcik661508242p.wojcik@sp16-lublin.eu
Krzysztof Gralewski781902116krzysztof-gralewski@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:
Brak ustalonej lokalizacji.
Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów