Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlotowo! Budowa placu zabaw.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 49

Dzielnice: Czechów Północny

Opis skrócony:
Projekt ma na celu rewitalizację terenów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zlokalizowanej przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie. W roku szkolnym 2017/2018 w SP 16 naukę rozpoczęły dzieci w wieku wczesnoszkolnym, dlatego też baza szkolna wymaga dostosowania do ich potrzeb i możliwości.
Zdajemy sobie sprawę, że łagodne oraz inspirujące do poszukiwania pasji przejście z okresu przedszkolnego do edukacji wczesnoszkolnej wymaga respektowania potrzeb psychofizycznych uczniów, czyli stworzenia im warunków do twórczej zabawy.
Celem projektu jest zatem wybudowanie:
•bezpiecznego placu zabaw;
•siłowni na świeżym powietrzu przeznaczonej dla dzieci w wieku szkolnym.
Obiekty te, podobnie jak inne, tworzące naszą stale wzbogacaną bazę sportową szkoły, mogłyby służyć uczniom oraz ich rodzinom, a także pozostałym mieszkańcom dzielnicy.

Opis rozszerzony:
Celem projektu jest budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2.
W skład placu zabaw wejdą:
•zestaw metalowy dostosowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
•huśtawki,
•inne przyrządy umożliwiające prawidłowy rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
W skład siłowni zewnętrznej wejdzie od 4 do 7 urządzeń umożliwiających prawidłową koordynację ruchową dzieci w wieku szkolnym.
W zakres robót wejdzie:
•wyrównanie istniejącego podłoża terenu do poziomu pozwalającego wykonie niezbędnych prac ogólnobudowlanych poprzez wywóz i utylizację warstwy powierzchniowej obecnie istniejącego terenu;
•uporządkowanie terenu po wykonaniu prac budowlanych;
•wykonanie systemu niezbędnego do zdrenowania powierzchni budowanego obiektu wraz z podłączeniem do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej,
•wykonanie odpowiedniej podbudowy niezbędnej do wykonania nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych;
•ułożenie miękkiej nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu;
•wykonanie ogrodzenia wysokiego placu zabaw;
•wykonanie monitoringu wizyjnego;
•przygotowanie terenu pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
•przygotowanie i montaż fundamentów niezbędnych do umocowania siłowni zewnętrznej.
Teren objęty projektem stanowi część działki nr 31, obręb nr 4, arkusz nr 6 stanowiącej własność Gminy Lublin przekazanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Obecnie teren na którym zlokalizowany będzie plac zabaw i siłownia zewnętrzna, stanowią tereny zielone pokryte nawierzchnią trawiastą częściowo uzupełnioną nasadzeniami roślinnością ozdobna krzewiastą.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Plac zabaw - urządzenia100 000,00 zł
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej100 000,00 zł
Siłownia zewnętrzna45 000,00 zł
Ogrodzenie wraz z monitoringiem40 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
ZGODA NA REALIZACJE PROJEKTU.pdf
LOKALIZACJA MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU - plac zabaw.pdf

Autorzy projektu:
Piotr Wójcik661508242p.wojcik@sp16-lublin.eu
Krzysztof Gralewski781902116krzysztof-gralewski@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów