REWITALIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH KS „LUBLINIANKA” /etap 4/ JAKO PODWALINY POD REALIZACJĘ DZIELNICOWEGO CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO

Numer identyfikacyjny projektu: M - 26

Dzielnice: Wieniawa

Opis skrócony:
Projekt ma na celu realizację 4 etapu rewitalizacji zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „LUBLINIANKA” na Wieniawie.
W etapie tym pragniemy wykonać prace i zakupy uzupełniające dotyczące boisk treningowych, które nie zmieściły się ze względu na brak środków finansowych w realizowanych zadaniach w ramach Budżetów Obywatelskich w latach 2016-2017. Dotyczy to: zakupu bramek stacjonarnych i przenośnych aluminiowych wraz z siatkami, wykonanie "piłkochwytu" od strony rzeki Czechówki i działki Gminy Żydowskiej; zakup zadaszonych wiat dla zawodników rezerwowych, montaż trybuny "mobilnej" na 150 widzów; kompleksowej modernizacji boiska nr 1 przez: zerwanie istniejącej darni, montaż drenażu, nawiezienie dodatkowej warstwy ziemi wymieszanej z torfem i piaskiem, wyprofilowanie terenu wraz z wysianiem trawy lub ułożenie trawy z rolki; zakup uzupełniający sprzętu do utrzymania murawy; monitoring terenu.

Opis rozszerzony:
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

1) zakup i montaż 2 szt. bramek stacjonarnych aluminiowych o wymiarach 7,32 x 2,44 m wraz z siatkami oraz dociągami
2) zakup 2 szt. bramek przenośnych /treningowych/ aluminiowych o wymiarach 7,32 x 2,44 m wraz z siatkami
3) zakup 4 szt. bramek przenośnych aluminiowych o wymiarach 5,00 x 2,00 m wraz z siatkami oraz kotwami
4) wykonanie "piłkochwytu" z siatki rozpinanej ze słupkami, zamontowanej nad istniejącym ogrodzeniem z paneli stalowych, na długości
około 280 m od strony rzeki Czechówki i skarpy działki Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
5) zakup 2 szt. mobilnych zadaszonych wiat dla zawodników rezerwowych z pleksiglasu z 13 miejscami siedzącymi
6) montaż trybuny mobilnej na 150 widzów na skarpie przy boisku nr 2;
7) kompleksowa modernizacja boiska nr 1 w celu jego dostosowania do aktualnych standardów jakościowych. Zerwanie istniejącej darni,
zamontowanie drenażu, dokładne wyprofilowanie spadków terenu, nawiezienie warstwy wegetacyjnej dla trawy z mieszaniny: piasku,
torfu i ziemi wraz z wysianiem wysokogatunkowych traw boiskowych lub ułożeniem darni z rolki
8) zakup uzupełniającego sprzętu do utrzymanie murawy na boiskach, który nie zmieścił się w kosztach Budżetu Obywatelskiego 2017
9) wykonanie monitoringu terenu przez zainstalowanie kamer z głośnikami na słupach oświetlenia boiskowego oraz zakup systemu
rejestracji zdalnej radiowej lub GSM zapisu z kamer monitorujących teren wraz z powiadamianiem do Agencji Ochrony Mienia

II. LOKALIZACJA TERENU POD REALIZACJĘ PROJEKTU

Opis istniejącej zabudowy terenu – działki, i otoczenia:
Teren objęty projektem składa się z działek nr 2/67-część; 2/64;/własność Gminy Lublin/
Od południa graniczy z ulicą S.Leszczyńskiego i działką nr 2/65 należącą do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, od zachodu z al. Jana Długosza i ulicą Przy Stawie, od wschodu terenami FS Holding, od północy z al. Solidarności.
Wzdłuż ul. Stanisława Leszczyńskiego znajdują się stadion Lublinianki, za którym na wzniesieniu wolny teren historycznie związany z martyrologią z okresu II wojny światowej – dawny cmentarz żydowski.
Przy Al. Jana Długosza i ul. Przy Stawie zlokalizowane są obiekty Klubu Sportowego "Lublinianka". W obecnej chwili posiadają pełne uzbrojenie w wodę, kanalizację sanitarną i deszczową, węzeł cieplny z LPEC, gaz, energię elektryczną ze stacji trafo zlokalizowanej przy obiekcie, telekomunikację, są skomunikowane z ulicą Leszczyńskiego. Obiekt ten stanowiłby zaplecze szatniowo-socjalne dla projektu.
W ramach realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w latach 2016-2017 wykonano lub są aktualnie w końcowym etapie realizacji: ogrodzenie, nawadnianie, oświetlenie, wstępne wyprofilowanie nawierzchni boiska nr 1 z dosiewem trawy oraz przyległych terenów, kompleksowa modernizacja boiska nr 2.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)25 000,00 zł
Zakup bramek z siatkami 4 duże + 4 małe30 000,00 zł
Zakup ławek rezerwowych zadaszonych mobilnych15 000,00 zł
Trybuna mobilna na 150 widzów45 000,00 zł
Piłkochwyty na istniejącym ogrodzeniu z siatki ok. 250 m30 000,00 zł
Remont boiska nr 1115 000,00 zł
Monitoring boisk treningowych20 000,00 zł
Zakup sprzetu uzupełniającego do utrzymania murawy20 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
www.lublinianka.eu

Załączniki:
BO-2018 ROBOCZY.pdf

Autorzy projektu:
Krzysztof Gralewski781-902-116biuro@lublinianka.eu
Krzysztof Gil601-244-288krzysztof.gil66@gmial.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów