REWITALIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH KS „LUBLINIANKA” /etap końcowy-BOISKO GŁÓWNE/ JAKO PODWALINY POD REALIZACJĘ DZIELNICOWEGO CENTRUM

Numer identyfikacyjny projektu: D - 47

Dzielnice: Wieniawa

Opis skrócony:
Projekt ma na celu realizację końcowego etapu rewitalizacji stadionu KS „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „LUBLINIANKA” na Wieniawie.Etap ten ma polegać na wykonaniu prac końcowych, a dotyczącego głównej niecki stadionu KS Lublinianka, których nie udało się sfinansować z powodu niewystarczających środków z Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018. A w szczególności: wymiany ogrodzenia całego terenu, uporządkowanie terenu (architektura zieleni), wykonania modernizacji istniejących bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, wykonanie sektora dla kibiców gości, montaż nagłośnienia na stadionie oraz uzupełnienie zakupów wyposażenia stadionu.Byłby to ostatni etap do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Aby zamknąć projekt w gestii miasta Lublin pozostanie wybudowanie zadaszonej trybuny w której znajdzie się zaplecze szatniowo-magazynowo-biurowe dla potrzeb klubu wraz parkingiem, drogami dojazdowym i przyłączami mediów.

Opis rozszerzony:
DANE IDENTYFIKACYJNE PLANOWANEJ INWESTYCJI

1) wymianę ogrodzenia całego terenu KS „Lublinianka”
2) wykonanie bieżni rozgrzewkowej i sprinterskiej wokół boiska w miejsce bieżni żużlowych;
3) wykonaniem trybuny "mobilnej" tzw. gości;
4) zakup wiat dla zawodników rezerwowych i obsługi medycznej;
5) zakup bramek treningowych przenośnych i stałych
6) wykonanie monitoringu terenu oraz nagłośnienia stadionowego;
7) uporządkowaniem terenów zielonych i dojazdów wraz z architekturą zieleni;
8) chodniki, drogi dojazdowe, odwodnienia;

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)30 000,00 zł
Bieżnie z tworzyw sztucznych okalające boisko główne250 000,00 zł
Ogrodzenie terenu300 000,00 zł
Trybuna mobilna z ogrodzeniem "sektor gości"70 000,00 zł
Wiaty dla zawodników rezerwowych i obsługi medycznej25 000,00 zł
Bramki stacjonarne i przenośne treningowe25 000,00 zł
Monitoring terenu z nagłośnieniem80 000,00 zł
Architektura zieleni220 000,00 zł
Chodniki, drogi dojazdowe, odwodnienia200 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Krzysztof Gralewski781-902-116biuro@lublinianka.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów