REWITALIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH KS „LUBLINIANKA” /etap 5/ JAKO PODWALINY POD REALIZACJĘ DZIELNICOWEGO CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO

Numer identyfikacyjny projektu: D - 13

Dzielnice: Wieniawa

Opis skrócony:
Projekt ma na celu realizację 5 etapu rewitalizacji zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „LUBLINIANKA” na Wieniawie.
Etap ten ma polegać na wykonaniu prac uzupełniających do 3 etapu rewitalizacji realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, a dotyczącego głównej niecki stadionu KS Lublinianka na Wieniawie, a w szczególności: nowego ogrodzenia całego terenu, uporządkowanie terenu, remontu boiska głównego z zamontowaniem oświetlenia treningowego, wykonania modernizacji istniejących bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, montażu stadionowej tablicy wyników, wykonanie tzw. sektora gości, wykonanie dodatkowego "piłkochwytu" oraz uzupełnienie zakupu wyposażenia stadionu. Po wykonaniu tego etapu pozostanie do wybudowania trybuna główna wraz z parkingami i drogami dojazdowymi, co zakończy proces inwestycyjny Dzielnicowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego "Lublinianka" na Wieniawie.

Opis rozszerzony:
I. DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

Planowana inwestycja dotyczy:
1) wymianę ogrodzenia terenu boisk sportowych „Lublinianki” wraz z uporządkowaniem terenów zielonych i dojazdów od strony
ul. Czechowskiej oraz osiedla mieszkaniowego;
2) kompleksowy remont nawierzchni naturalnej boiska głównego;
3) wykonaniem trybuny "mobilnej" tzw. gości wraz z ogrodzeniem i komunikacją od ul.Czechowskiej;
4) wykonanie oświetlenia treningowego na boisku głównym;
5) wykonanie "piłkochwytu” od ulicy Leszczyńskiego;
6) wykonanie bieżni rozgrzewkowej i sprinterskiej wokół boiska w miejsce bieżni żużlowych;
7) montaż konstrukcji z telebimem stadionowym;
8) zakup bramek treningowych przenośnych i stałych oraz wiat dla zawodników i obsługi medycznej;
9) wykonanie monitoringu terenu;

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRZEZNACZONEGO POD INWESTYCJĘ

Opis istniejącej zabudowy terenu – działki, i otoczenia:
Teren objęty projektem składa się z działek nr 2/67-część; 2/64;/własność Gminy Lublin/
Od południa graniczy z ulicą S.Leszczyńskiego i działką nr 2/65 należącą do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, od zachodu z al. Jana Długosza i ulicą Przy Stawie, od wschodu terenami FS Holding, od północy z al. Solidarności.
Wzdłuż ul. Stanisława Leszczyńskiego znajdują się stadion Lublinianki, za którym na wzniesieniu wolny teren historycznie związany z martyrologią z okresu II wojny światowej – dawny cmentarz żydowski. Pomiędzy ulicami Leszczyńskiego, Przy Stawie i al. Solidarności zlokalizowane są obiekty Klubu Sportowego "Lublinianka". W obecnej chwili posiadają pełne uzbrojenie w wodę, kanalizację sanitarną i deszczową, węzeł cieplny z LPEC, gaz, energię elektryczną ze stacji trafo zlokalizowanej przy obiekcie, telekomunikację, są skomunikowane z ulicą Leszczyńskiego. Obiekt ten stanowiłby zaplecze szatniowo-socjalne dla projektu.


III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania działki i charakterystyka planowanej zabudowy, gabarytów projektowanych obiektów i zagospodarowania terenu-działki:
Powierzchnia terenu dla całości (działki 2/67; 2/60; 2/64) 5,5932 ha
w tym:
- strefa sportowo-rekreacyjna ok. 12.000 m2

A. BUDYNKI:
Rodzaj i ilość budynków
1) nie projektuje się w ramach projektu wznoszenia żadnych nowych budynków

B. BUDOWLE
Rodzaj budowli:
1) bieżnie sztuczne /poliuretan, tartan, itp.../ okalające boisko;
2) "piłkochwyt" od strony ul.Leszczyńskiego;
3) ogrodzenie uzupełniające terenu wraz z bramami i furtkami wraz z demontażem starego i jego zezłomowaniem;
4) oświetlenie treningowe boiska głównego oraz terenu przyległego;
5) kompleksowy remont boiska głównego z zerwaniem istniejącej darni, profilowanie z dowozem ziemi z torfem i piaskiem, wysianie
nowej wysokogatunkowej trawy lub ułożenie darni z rolki wraz z wyłożeniem przestrzeni między boiskiem trawiastym a
nowoprojektowanymi bieżniami trawą syntetyczną wraz z odwodnieniami liniowymi i obrzeżami
6) wolnostojąca stadionowa tablica wyników w systemie diodowym LED na konstrukcji stalowej
7) trybuna typu mobilnego wraz z wygrodzeniem trwałym przy tunelu od ul. Czechowskiej jako "sektor gości"

b. Parametry budowli:
1) bieżnia rozgrzewkowa 2-torowa o długości ok. 250 mb. oraz bieżnia sprinterska 8 torowa o długości ok. 110 mb;
2) „piłkochwyt” o wymiarach 40 m x 8 m, słupy stalowe i siatka wychwytująca tkana;
3) systemowe ogrodzenie obiektów sportowych z przęseł np. prod. „Wiśniowski” o wysokości min. 3,5 mb. od strony ul. Leszczyńskiego,
działki Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz osiedla mieszkaniowego od ul. Przy Stawie razem ok. 300 mb;
4) 4 maszty oświetleniowe o wysokości 16 mb. wraz z projektorami LED zapewniającymi natężenie oświetlenia min. 70 luksów, zgodne z
wymaganiami PZPN dla boisk piłkarskich treningowych wraz z projektem i zasilaniem energetycznym
5) boisko główne o wymiarach pola gry 105 x 68 m, a wraz z pasam bezpieczeństwa ok. 115 x 74 m.
6) stadionowa tablica wyników LED o wymiarach min. 6 x 4 m na wolnostojącej konstrukcji stalowej
7) trybuna mobilna na 50 miejsc siedzących oraz około 100 miejsc stojących zlokalizowana na istniejącym nasypie przy tunelu
wjazdowym na stadion od ul. Czechowskiej wraz z ogrodzeniem trwałym i "wandaloodpornym" o wysokości min. 250 cm i komunikacją
od ulicy Czechowskiej

C. INNE WYPOSAŻENIE

1) zadaszony pleksiglasem wiaty dla zawodników rezerwowych szt.2 oraz wiata dla obsługi medycznej
2) bramki pełnowymiarowe 7,32 x 2,44 stacjonarne z siatkami i odciągami szt.2 oraz bramki przenośne treningowe 7,32 x 2,44 z
siatkami szt.2
3) monitoring terenu: kamery plus okablowanie i rejestratory

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)50 000,00 zł
Bieżnie z tworzyw sztucznych okalające boisko główne220 000,00 zł
"Piłkochwyt" od ul. Leszczyńskiego15 000,00 zł
Ogrodzenie terenu 200 000,00 zł
Oświetlenie boiska i terenów przyległych200 000,00 zł
Kompleksowy remont boiska głównego200 000,00 zł
Stadionowa tablica wyników LED /telebim/150 000,00 zł
Trybuna mobilna z ogrodzeniem "sektor gości"65 000,00 zł
Wiaty dla zawodników rezerwowych i obsługi medycznej20 000,00 zł
Bramki stacjonarne i przenośne treningowe20 000,00 zł
Monitoring terenu60 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
BO-2018 ROBOCZY000.pdf

Autorzy projektu:
Krzysztof Gralewski781-902-116biuro@lublinianka.eu
Krzysztof Gil601-244-288krzysztof.gil66@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów