Rezerwat Dzikich Dzieci 2020- park kreatywności i kontaktu z przyrodą

Numer identyfikacyjny projektu: O - 60

Dzielnice: Śródmieście

Opis skrócony:
Rezerwat to chroniona przestrzeń swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej. W myśl zasady że prawdziwa zabawa to zabawa swobodnie wybrana, osobiście kierowana i wewnętrznie motywowana. Aby zrozumieć Rezerwat, wystarczy się odwołać do wspomnień dzieciństwa. Tworząc go przez ostanie 2 lata, korzystaliśmy z doświadczeń Adventure Playgrounds i ich metod. O tym jak wygląda przestrzeń i co się tam robi, decydują same dzieci, które w sposób naturalny i niewymuszony ze sobą współpracują. Mają dostępne narzędzia, materiały budowlane itp. Nad bezpieczeństwem czuwają Strażnicy Zabawy (Playworkers), którzy starają się jak najmniej ingerować w nią samą. Rezerwat Dzikich Dzieci to przestrzeń podzielona na strefę ŚCISŁĄ - dostępną tylko dla dzieci powyżej 7 lat i na OTULINĘ - dostępną dla młodszych dzieci i ich rodziców/opiekunów. W każdą sobotę i niedzielę (dni rodzinne) 2019 możesz przyjść na Dolnej Panny Marii 8 i zobaczyć, jak działa Rezerwat (nie zapomnij zabrać ze sobą dziecka).

Opis rozszerzony:
Rezerwat Dzikich Dzieci to przedsięwzięcie, które gdyby nie Budżet Obywatelski nie miałoby racji bytu. Niemal nikt nie wierzył, że tego typu miejsce może powstać w Polsce i w Lublinie. Pierwsza 3- tygodniowa odsłona w 2017 dała świadectwo społecznej potrzeby istnienia Rezerwatu (1420 odwiedzin). I już w 2018 roku Rezerwat działał przez 6 miesięcy, odnotowując 5500 odwiedzin. Kolejne głosowanie w BO pokazuje, że to dla mieszkańców ważne i również w 2019 Rezerwat jest otwarty przez blisko pół roku. Rezerwat Dzikich Dzieci jak dotąd nie doczekał się stałego finansowania i wciąż jego jedyną szansą pozostaje Budżet Obywatelski. Dzięki staraniom dotychczasowych organizatorów udało się ustalić docelową lokalizację Rezerwatu, którą ma być część tzw. Rusałki. Tymczasem Rezerwat pozostaje w pięknym ogrodzie należącym do Parafii pod wezwaniem Nawrócenia Św. Pawła. Lokalizacja w Centrum zarówno dotychczasowa jak i docelowa czyni Rezerwat dostępnym w zasięgu pieszym i rowerowym dla mieszkańców wielu dzielnic.
Specyfiką Rezerwatu Dzikich Dzieci w 2020 roku ma być duży nacisk na kształtowanie świadomości ekologicznej. Silny związek dzieci z naturą, który kształtuje się w Rezerwacie może stać się znakomitym podłożem do kształtowania postaw ekologicznych i obywatelskich. Już w roku 2019 otwarta została Pracownia UPcyclingu i Zerowaste, która ma uczyć w praktyce, jak dokonywać globalnych zmian w najbliższym otoczeniu oraz ogród społeczny. Kolejne lata działań rezerwatowych poszerzają krąg społeczności zainteresowanej tematem jakości spędzania czasu przez dzieci. Rezerwat uświadamia rodzicom, że tablet, komputer czy namnożenie zajęć dodatkowych nie jest dobrym sposobem na dzieciństwo. Mogą tu obserwować swoje dzieci w naturalnym środowisku przyrodniczym i społecznym. To przestrzeń, w której relacje rówieśnicze są ważniejsze niż telefon (nota bene na terenie Rezerwatu dozwolony tylko do kontaktu z rodzicami).
Środki wydatkowane w ramach Rezerwatu mogą być przeznaczone głównie na działania miękkie jak opieka nad dziećmi, zabezpieczenie terenu, koordynacja działań, warsztaty różnego rodzaju umiejętności, materiały zużywalne.
W 2019 roku organizatorzy dodatkowo pozyskali środki w programie Kultura Dostępna na działalność programową rezerwatu. Umożliwiło to rozszerzenie działań programowych na środowiska defaworyzowane ze względu na niepełnosprawności bądź miejsce zamieszkania czy wykluczenie społeczne.

Szacunkowe koszty projektu:
Kurs Playworkingowy(wynagrodzenie, bilety lotnicze, nocleg)10 000,00 zł
Elementy infrastruktury sanitarno-technicznej (wynajem i serwis toalet i umywalek, elementy ogrodzenia)8 000,00 zł
Strażnicy Zabawy (opieka nad dziećmi i permanentne warsztaty konstrukcyjne)90 000,00 zł
Koordynacja programowa, logistyczna i finansowa projektu70 000,00 zł
Narzędzia i materiały zużywalne (np. drewno, mat. montażowe, tzw. loose parts)74 000,00 zł
Sprzątanie i zabezpieczenie terenu6 000,00 zł
Promocja projektu i działania PR15 000,00 zł
Obsługa techniczna (montaże i demontaże, prace techniczne, nadzór nad kwestiami technicznymi i BHP)10 000,00 zł
Media (prąd, woda)5 000,00 zł
Dziki ogród (warsztaty)6 000,00 zł
Ekologiczna pracownia upcyclingu i zerowaste (warsztaty)6 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Rezerwat Dzikich Dzieci na stronie CK w Lubliniehttp://ck.lublin.pl/wydarzenie/rezerwat-dzikich-dzieci-2/date/201810201000/
Rezerwat Dzikich Dzieci grupa fbhttps://www.facebook.com/groups/1449829908438245/?source_id=803765686326111
Rezerwat Dzikich Dzieci kanał na Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCBKcr1mt_0a835Ozzhw9IKQ

Załączniki:
chrust.jpg
ognisko 2.jpg
deszcz.jpg
staw.jpg
dolek.jpg
ognisko 2000.jpg
deszcz000.jpg
chrust000.jpg
wieza.jpg
staw000.jpg
dolek000.jpg
wieza000.jpg
ognisko.jpg
w chowanego 2.jpg
skok.jpg
w chowanego 2000.jpg
ognisko000.jpg
karabin.jpg
w chowanego.jpg
mlotek i pila.jpg
w chowanego000.jpg
farba.jpg
na barana.jpg
karabin000.jpg
skok000.jpg
na barana000.jpg
mlotek i pila000.jpg
farba000.jpg

Autorzy projektu:
Rafał Sadownik502660676rafal.sadownik@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów