Rowerowe połączenie wschodnich dzielnic Lublina z centrum

Numer identyfikacyjny projektu: O - 28

Dzielnice: Bronowice, Felin, Kośminek

Opis skrócony:
Bezpieczne, rowerowe połączenie pomiędzy wschodnimi dzielnicami Lublina (Bronowice, Kośminek, Felin), a centrum miasta poprzez uzupełnienie brakujących fragmentów drogi rowerowej biegnącej wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka.

Opis rozszerzony:
Coraz więcej Lublinian wybiera rowery jako codzienny środek transportu. By zapewnić im bezpieczne podróżowanie po mieście, konieczne jest stworzenie wygodnej infrastruktury rowerowej. Jedną z kluczowych relacji w mieście, jest droga dla rowerów biegnąca w stronę centrum, wzdłuż ulicy Józefa Franczaka "Lalka" oraz Drogi Męczenników Majdanka. Droga ta przejmuje cały ruch rowerowy z Felina, Kośminka oraz Bronowic. Jest to także istotny fragment rowerowego połączenia pomiędzy Lublinem i Świdnikiem. Niestety pomiędzy ulicami Krańcową i Lotniczą oraz Wrońską i Łęczyńską brakuje bezpiecznej infrastruktury rowerowej.

Projekt zakłada uzupełnienie brakującej infrastruktury poprzez:

- Budowę brakującego odcinka drogi dla rowerów pomiędzy ulicami Krańcową i Lotniczą.
- Wyznaczenie stosownymi znakami ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Wrońską i Łęczyńską.
- Połączenie powyższego ciągu pieszo-rowerowego z nowo powstającą droga dla rowerów wzdłuż ul. Fabrycznej.

Szacunkowe koszty projektu:
Projekt i wykonanie brakujących fragmentów infrastruktury rowerowej wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka1 200 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Tomasz Staszewski502945448tstaszew@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna:
- odcinek Krańcowa-Lotnicza - ścieżka zostanie wykonana przez zarządcę sieci, po jej renowacji (MPWiK),
- odcinek Wrońska-Łęczyńska - ze względu na brak terenu i jego ukształtowanie oraz występowanie słupów trakcyjnych w chodniku (brak możliwości utrzymania skrajni dla rowerzystów).
- Ścieżka wzdłuż Fabrycznej - zbyt wysoka kwota, konieczna przebudowa całego skrzyżowania przekraczająca 1 200 000,00 zł.

Powrót do listy projektów