Rowery i Inwestycje w Zemborzycach i Głusku

Numer identyfikacyjny projektu: D - 46

Dzielnice: Głusk, Zemborzyce

Opis skrócony:
1. GŁUSK- Budowa stacji Roweru Miejskiego w Głusku w pobliżu Biblioteki Miejskiej i OSP.
2. ZEMBORZYCE- Budowa stacji Roweru Miejskiego w Zemborzycach w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego i ścieżki rowerowej.
3. ZEMBORZYCE- Ustawienie „Kontenera kultury” wyposażonego w kuchnię, zlew oraz pełny węzeł sanitarny przy planowanej w pkt 2 stacji LRM.
4. ZEMBORZYCE - Oświetlenie ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta.
5. GŁUSK - Dostęp do Internetu w postaci Hot Spotu w parku w Głusku.
6. GŁUSK - Utwardzenie nawierzchni - ul. Miodowa
7. GŁUSK - Utwardzenie brakującej nawierzchni na ulicy Handlowej w Głusku.
8. GŁUSK - Doświetlenie ulicy Zdrowej.
9. GŁUSK - Utwardzenie nawierzchni ulicy Parafialnej w Głusku.

Opis rozszerzony:
Pkt 1. Stacja roweru Miejskiego planuje się zlokalizować na działce nr 101/1 Obr. 67 Ark. 2, planowany koszt inwestycji wynosi do 120 tys zł.

Pkt 2. i 3. Proponowaną lokalizacją budowy stacji oraz ustawienia „Kontenera kultury” jest działka nr 188 leżąca w centralnym punkcie Zemborzyc , w niedalekim sąsiedztwie ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz rowerowych szlaków turystycznych. Działka nr 188 jest własnością Gminy Lublin. Planowany koszt to około 150 tys. zł

Pkt 4. Wykonanie oświetlenia ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta ( działki od 60/1 do 60/5 Obręb 54 Zemborzyce Górne II) – Koszt przygotowania projektu to około 5% projektowanej inwestycji ( 17362 zł) , koszt 38 lamp wg cennika miejskiego to 418 tys zł. Całkowity koszt oświetlenia – 435362 zł

Pkt 5. Budowa Hot Spotu planowana jest w parku dzielnicowym na działce nr 101/1 Obr. 67, Ark. 2, planowany koszt inwestycji zgodnie z Cennikiem Miejskim wynosi do 3 tys zł.

Pkt 6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na ulicy Miodowej (Dz.130 Obr.67 Ark.2) - długość 142m, szerokość 5m, pow. zabudowy 710 m2 wraz z wyprofilowaniem dwóch progów zwalniających.

Pkt 7. Wykonanie części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Handlowej (Dz.40 Obr.67 Ark.1) - długość 132m, szerokość 6m, pow. zabudowy 792 m2.

Pkt 8. Rozbudowa ciągu latarni przy ulicy Zdrowej (453/2 Obr. 67 Ark.2), długość ciągu ok 245m, latarnia co 35m co daje 7 szt latarni. Zgodnie z cennikiem miejskim dla drogi dojazdowej koszt latarni wynosi 10 tys ł/szt. Koszt budowy wynosi więc 70 tys zł.

Pkt 9. Wykonanie części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Parafialnej (Dz.197 Obr.66 Ark.1) na długości 130m od obecnie zakończonego asfaltu do bramy cmentarnej, szerokość nawierzchni 5m, pow. zabudowy 650 m2

Szacunkowe koszty projektu:
1. Stacja Roweru Miejskiego w Głusku.110 000,00 zł
2. Stacja Roweru Miejskiego w Zemborzycach.75 000,00 zł
3.1 Dokumentacja na budowę stacji i ustawienie „kontenera kultury” (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)20 000,00 zł
3.2 Przygotowanie terenu (wycinka drzew i karczowanie)5 000,00 zł
3.3 Kontener50 000,00 zł
4.1 Dokumentacja na oświetlenie ul. Krężnickiej17 362,00 zł
4.2. Wykonanie oświetlenia ulicy Krężnickiej - Lampy 38 szt.418 000,00 zł
5. Hot Spot w parku w Głusku.3 000,00 zł
6. Budowa kostki brukowej na ul. Miodowej 142mb (szer.5m) (cennik miejski chodnik: 200zł/m2)142 000,00 zł
7. Budowa części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Handlowej (132mx6m)142 560,00 zł
8. Rozbudowa ciągu latarni przy ulicy Zdrowej 7 latarni70 000,00 zł
9. Budowa części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Parafialna (130 x 5m)117 000,00 zł
10. Dokumentacja do działań inwestycyjnych nr 6, 7, 8, 9 (5% kosztów inwestycji)23 578,00 zł
SUMA:1 193 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
GeoPortal Miejski-System Informacji Przestrzennej Lublina (3).pdf

Autorzy projektu:
Piotr W661905902Piotr081@gmail.com
Renata Szymończyk-Bieńko538120328RenataB0@vp.pl
Małgorzata Wojciechowska667194872mw28042001@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów