Równa Wyżynna

Numer identyfikacyjny projektu: D - 17

Dzielnice: Czuby Południowe

Opis skrócony:
Progi zwalniające i wyniesione przejścia dla pieszych są jawną ingerencją w podstawową właściwość drogi - równą powierzchnię - która decyduje o jej jakości. Współczesna inżynieria ruchu oferuje szereg możliwości uspokajania ruchu, które nie prowadzą do deformacji powierzchni drogi, a co za tym idzie - do niszczenia pojazdów. Jednym z nich jest wzbudzania radarowym pomiarem prędkości sygnalizacja świetlna. Projekt zakłada demontaż trzech wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Wyżynnej i w zamian budowę dwóch wzbudzanych prędkością sygnalizacji świetlnych. Dzięki temu piesi zachowują dobry poziom bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego, a kierowcy zyskają równą drogę (a przynajmniej wolną od nierówności sztucznie i celowo zbudowanych) i dzięki temu nie będą niszczyć swoich pojazdów. Ponadto takie przejścia umożliwiają w przyszłości skierowanie ulicą Wyżynną linii komunikacji miejskiej - głównym powodem, który to na razie uniemożliwia są właśnie wyniesione przejścia dla pieszych.

Opis rozszerzony:
Jak w punkcie 6 i 8

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumnetacji to ok. 5% całości inwestycji)6 500,00 zł
Demontaż 3 wyniesionych przejść dla pieszych30 000,00 zł
Budowa dwóch wzbudzonych radarowo sygnalizacji świetlnych 100 000,00 zł
SUMA:136 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Maciej Mikulski793582070m_mikulski@vp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: obecnie os. Górki jest obsługiwane komunikacyjnie od strony al. Jana Pawła II ul. Filaretów i ul. Nadbystrzyckiej, które to arterie zapewniają zarówno dogodną infrastrukturę dla pojazdów komunikacji miejskiej jak również obsługi pasażerów. Wprowadzenie postulowanej zmiany trasy wybranej linii komunikacyjnej wiązałoby się z wycofaniem jej z al. Jana Pawła II co na pewno wywoła protesty dotychczasowych pasażerów ze względu na brak obsługi os. Skarpa. Natomiast uruchomienie nowej dedykowanej do obsługi wskazanej ulicy linii wiązało się będzie dużymi kosztami obsługi. Nie jest to ponadto projekt jednoroczny. Sygnalizacja z kolei nie pełni funkcji elementu ograniczającego prędkość. Dodatkowo sygnalizację świetlną montuje się w miejscach o dużym natężeniu pojazdów i pieszych, gdzie występują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestników ruchu. Brak jest uzasadnienia dla montażu sygnalizowanych przejść dla pieszych na ul. Wyżynnej.

Powrót do listy projektów