Rozbudowa Przedszkola nr 77 przy ul. Radości 8

Numer identyfikacyjny projektu: D - 8

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada powiększenie Przedszkola nr 77 poprzez remont i adaptację na jego potrzeby południowego segmentu budynku przy ul. Radości 8. W chwili obecnej Przedszkole nr 77 zajmuje środkowy segment w/w budynku po remoncie zajmie dwa segmenty tj. środkowy i południowy. Pozwoli to zwiększyć ilość grup z 6 do 10-12, a ilość przyjętych dzieci z ok. 150 do nawet ok. 300. Należy podkreślić, że południowy segment budynku przy ul. Radości 8 został zaprojektowany i wybudowany w latach 80-tych ub. wieku właśnie pod kątem pełnienia roli przedszkola.

Opis rozszerzony:
Budynek przy ul. Radości 8 zostanie ponownie zaadaptowany do roli miejskiego przedszkola - w tym celu zostanie przeprowadzona modernizacja wnętrz budynku. Projekt w założonej kwocie 1 150 000 zł (wraz z dokumentacją) zakłada wykonanie jedynie niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych (z dokumentacją projektową) wraz z wyposażeniem obiektu dla ponownego uruchomienia w nim przedszkola. Tym samym nie przewiduje się m. in. wykonania termomodernizacji budynku, zmian w jego bryle zewnętrznej, kompleksowej wymiany stolarki okiennej czy przebudowy placu zabaw. Większy niż niezbędny zakres prac będzie możliwy do wykonania w przypadku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych lub dodatkowego finansowania w ramach budżetu miasta. Docelowe zaadaptowanie budynku na funkcję przedszkola powinno zapewnić w nim miejsce dla ok. 150 dzieci, tj. łącznie po rozbudowie całe Przedszkole nr 77 będzie mogło przyjąć nawet ok. 300 dzieci w 10-12 grupach. Pozwoli to ograniczyć problem braku wystarczającej liczby miejsc w miejskich przedszkolach w dzielnicach Czuby i Węglin, gdzie rodzice dzieci wielokrotnie są zmuszeni do zapisywania dzieci do prywatnych placówek większym kosztem.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu przewiduje się przeniesienie instytucji obecnie zajmujących południowy segment budynku przy ul. Radości 8 przeznaczony pod powiększenie Przedszkola nr 77 do innych lokali wskazanych przez Gminę Lublin. Proponuje się przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 do pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 17 (ZSO nr 6) przy ul. Krochmalnej 29, natomiast punktu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Lubinie do pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego 116. W obu placówkach (SP 17 i SP 1) znajduje się wystarczająca ilość pomieszczeń, które można przeznaczyć na ten cel. Należy także nadmienić, że przeniesienie będzie dla nich korzystne, gdyż do obu wskazanych szkół podstawowych można w komfortowy sposób dojechać komunikacją miejską. W przypadku obecnej lokalizacji w budynku przy ul. Radości 8 konieczne jest długie dojście od przystanków komunikacji miejskiej ze względu na jego lokalizację w środku osiedla mieszkaniowego.

Ze względu na brak rejonizacji przedszkoli publicznych projekt należy traktować jako ogólnomiejski (tj. dotyczący więcej jak 3 dzielnic), ponieważ dzieci z każdej dzielnicy będą mogły zostać zapisane do powiększonego Przedszkola nr 77 przy ul. Radości 8.

Szacunkowe koszty projektu:
Kompletna dokumentacja50 000,00 zł
Adaptacja wraz z remontem wnętrza na cel przedszkola południowego segmentu budynku przy ul. Radości 81 100 000,00 zł
Adaptacja pomieszczeń w SP nr 17 przy ul. Krochmalnej 29 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 250 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – jest to zadanie wieloletnie. W ramach Budżetu<br />Obywatelskiego mogą być realizowane projekty jednoroczne. Brak<br />zgody dyrektora obiektu.

Powrót do listy projektów