Ruch to zdrowie - aktywizacja fizyczna dzieci i młodzieży na terenie skateparku przy ul. Rusałka w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: O - 61

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Obecnie coraz więcej młodych osób spędza czas wolny przed ekranem komputera, telefonu lub telewizora. Celem projektu jest zmiana tych postaw, czyli aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży dzięki warsztatom jazdy na deskorolce, rowerze BMX, rolkach oraz hulajnodze, które odbywać się będą na nowo powstałym skateparku przy ul. Rusałka w Lublinie. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich to prowadzone przez 2 do 3 miesięcy w szkołach i przedszkolach prelekcje dotyczące zalecanej dawki aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, bezpiecznego korzystania ze skateparku oraz ww. urządzeń sportowych. Na drugi etap składać się będą prowadzone od wiosny do jesieni warsztaty dla grup 10 i 20-osobowych. Projekt realizuje wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zalecanej dziennej dawki ruchu dla osób do 17. roku życia i powyżej.

Opis rozszerzony:
Obecnie coraz więcej młodych osób spędza czas wolny przed ekranem komputera, telefonu lub telewizora. Celem projektu jest zmiana tych postaw, czyli aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży dzięki warsztatom jazdy na deskorolce, rowerze BMX, rolkach oraz hulajnodze, które odbywać się będą na nowo powstałym skateparku przy ul. Rusałka w Lublinie. Projekt wpisuje się w realizację wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zalecanej dziennej dawki ruchu dla osób do 17. roku życia i powyżej, według których minimalna dzienna dawka aktywności fizycznej wynosi od 180 do 60 minut, w zależności od grupy wiekowej. Realizowany będzie on w dwóch etapach.

Pierwszy etap projektu to prowadzone przez 2 do 3 miesięcy w szkołach i przedszkolach prelekcje dotyczące zalecanej dziennej dawki aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, bezpiecznego korzystania ze skateparku oraz ww. urządzeń sportowych.
Spotkania w placówkach przedszkolnych oraz szkolnych zawierać będą prelekcje prowadzone przez jednego ze znanych w lubelskim środowisku deskorolkarza, rowerzystę BMX, rolkarza lub hulajnogistę mającego długoletnie doświadczenie w warsztatach oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Każde ze spotkań odbywać się będzie w ustalonym wcześniej z placówką czasie i miejscu, aby każdy chętny mógł wysłuchać wykładu, nawet jeśli nie będzie później uczestniczył w warsztatach odbywających się na skateparku. W trakcie prelekcji zaprezentowane zostaną wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej, czasu spędzanego przed ekranem oraz snu dla różnych grup wiekowych wraz ze wskazówkami obejmującymi ich zastosowanie. Omówione zostaną w niej również, w zależności od wybranego typu sportu, reguły dotyczące dobrania właściwego sprzętu do jazdy, bezpieczeństwa w trakcie jazdy na wybranym sprzęcie oraz zasady prawidłowego użytkowania skateparku. Czas trwania jednej prelekcji wynosić będzie około 2 godziny.

Na drugi etap składać się będą prowadzone od wiosny do jesieni warsztaty dla grup 10 i 20-osobowych.
Będą one prowadzone przez osobę lub osoby uprzednio prowadzące prelekcje, ponieważ dzięki posiadanemu doświadczeniu będą one w stanie w sposób profesjonalny przejść od wiedzy teoretycznej przekazywanej w ramach prelekcji w praktyczny etap warsztatów. Warsztaty te będą podzielone na spotkania dla 10 i 20 osób i prowadzone będą odpowiednio przez jednego i dwóch opiekunów. Na warsztaty w grupach 10-osobowych, dla osób, które będą chciały przybliżyć sobie tajniki jazdy na jednym z wyżej wymienionych sprzętów, obowiązywać będą zapisy indywidualne. Natomiast spotkania dla 20 osób będą związane z zapisami całych klas z poszczególnych szkół, przedszkoli lub innych zorganizowanych grup chętnych w postaci: Szkoła nr. X na skateparku lub Przedszkole nr. Y na skateparku.
Czas jednego spotkania warsztatowego to maksymalnie 3 godziny. Składać się ono będzie z: nauki podstaw jazdy na deskorolce, rolkach, rowerze BMX lub hulajnodze, jazdy na tych urządzeniach oraz poznawana terenu skateparku i nauki prawidłowego korzystania z obiektu, tak, aby zmaksymalizować jego użyteczność, nie stwarzając jednocześnie niebezpieczeństwa dla innych użytkowników.
Założeniem warsztatów jest posiadanie przez każdego z uczestników swojego sprzętu, prowadzący zapewniają jednak dla każdej z osób w razie potrzeby kaski i ochraniacze.

Szacunkowe koszty projektu:
Prelekcje Szkolne - deskorolka (obejmujących w sumie 20 szkół i 20 przedszkoli)10 000,00 zł
Prelekcje Szkolne - rower bmx (obejmujących w sumie 20 szkół i 20 przedszkoli)10 000,00 zł
Prelekcje Szkolne - hulajnogi (obejmujących w sumie 20 szkół i 20 przedszkoli)10 000,00 zł
15 x Warsztaty Deskorolki na skateparku przy ulicy Rusałka (2h dla grupy 10 osób)9 000,00 zł
15 x Warsztaty Rower BMX na skateparku przy ulicy Rusałka (2h dla grupy 10 osób)9 000,00 zł
15 x Warsztaty Hulajnogi na skateparku przy ulicy Rusałka (2h dla grupy 10 osób)9 000,00 zł
15 x Warsztaty Deskorolki na skateparku przy ulicy Rusałka (2h dla grupy 20 osób)18 000,00 zł
15 x Warsztaty Rower BMX na skateparku przy ulicy Rusałka (2h dla grupy 20 osób)18 000,00 zł
15 x Warsztaty Hulajnogi na skateparku przy ulicy Rusałka (2h dla grupy 20 osób)18 000,00 zł
Amortyzacja sprzętu warsztatowego na skateparku3 000,00 zł
Ubezpieczenie OC na dzieci i młodzież w czasie Warsztatów na skateparku220,00 zł
Artykuły reklamowe związane z opisem Warsztatów3 000,00 zł
10 Kompletów ochraniaczy 1 000,00 zł
10 Kasków 700,00 zł
Prelekcje Szkolne - rolki (obejmujących w sumie 20 szkół i 20 przedszkoli)10 000,00 zł
15 x Warsztaty Rolkowe na skateparku przy ulicy Rusałka (2h dla grupy 10 osób)9 000,00 zł
15 x Warsztaty Rolkowe na skateparku przy ulicy Rusałka (2h dla grupy 20 osób)18 000,00 zł
SUMA:155 920,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Rdzawy Jaco Warsztaty Deskorolkihttps://www.facebook.com/rdzawyjaco/
Skejciołekhttps://www.facebook.com/skejciolek/
Żurawie - Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne 2011http://www.mbplublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2547&Itemid=297

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Jacek Harasimiuk504650691warsztaty@rdzawyjaco.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów