Ścieżka rowerowa na Felinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 8

Dzielnice: Felin

Opis skrócony:
Projekt zakłada budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Józefa Frańczaka „Lalka” na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do ul. Doświadczalnej.

Opis rozszerzony:
Celem projektu jest połączenie istniejących fragmentów infrastruktury rowerowej na Felinie poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Józefa Frańczaka na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do ul. Doświadczalnej. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz zbudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości ok. 270 m.

Z uwagi na fakt, iż działka nr 74 (ark. 5, obr. 11) nie jest własnością Gminy Lublin, na jej wysokości zaproponowano 2-dwa warianty przebiegu ścieżki po działkach miejskich. Bardziej preferowany jest wariant nr I, ale wybór ostatecznego rozwiązania zostanie określony na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Projekt stanowi I etap poprawy komunikacji pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Frańczaka.
Realizacja ścieżki rowerowej jako I-go etapu wynika, z faktu iż komunikacja piesza na ul. Frańczaka (na odcinku Doświadczalna – Zygmunta Augusta) jest realizowana poprzez istniejący chodnik biegnący wzdłuż bloków należących do ZNK. Brak jest natomiast ciągłości ścieżki rowerowej.

Jako II etap planowana jest budowa chodnika na tym samym odcinku (obok ścieżki rowerowej), będzie on zgłoszony do realizacji w następnych edycjach budżetu obywatelskiego.

Lokalizacja szczegółowa projektu:
Ścieżka zostanie zlokalizowana na działkach nr: 47/8, 46/8, 17/1, 16, 15, 14, 13/1, 12/2, 11/1, 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1 (ark. 5, obręb 11 – Dziesiąta Wieś), a na wysokości działki nr 74 (ark. 5, obręb 11) ścieżka przebiegałaby w :
I wariancie przez działki nr 1 (ark. 8, obręb 11) i 13/3 (ark. 5, obręb 11),
lub II wariacie przez działkę nr 12/3 (ark. 5, obręb 11).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja projektowa15 000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej285 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zal. nr 1 – mapa pogladowa.jpg

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów