Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej

Numer identyfikacyjny projektu: O - 46

Dzielnice: Sławin, Sławinek

Opis skrócony:
proponuję budowę ścieżki rowerowej zlokalizowanej w Alei Warszawskiej na odcinku od ronda Honorowych Krwiodawców do wiaduktu nad Aleją Solidarności - na znacznej części trasy ścieżka może być zlokalizowana na obecnym pasie zieleni - ścieżka stanowiłaby część ścieżki przebiegającej od Placu Litewskiego Krakowskim Przedmieściem, Alejami Racławickimi, Aleją Warszawską do Muzeum Wsi Lubelskiej - potrzeba połączenia centrum miasta z najbardziej atrakcyjnymi miejscami rekreacyjnymi w mieście (skansen, ogród botaniczny) jest tak oczywista, że nie wymaga dalszego uzasadniania - duża szerokość Alei Racławickich, lokalizacja istniejących stacji rowerowych, duże natężenie ruchu samochodowego powodującego praktycznie niemożliwość bezpiecznego poruszania się rowerem po jezdni wzdłuż Alei Racławickich i Alei Warszawskiej przy jednoczesnym zagrożeniu dla pieszych ze strony rowerów poruszających się po chodnikach to dodatkowe argumenty za przyjęciem tego rozwiązania

Opis rozszerzony:
realizacja tego zadania może napotkać na utrudnienia w miejscach, gdzie brak jest pasa zieleni a chodnik dochodzi do samej jezdni lub tam, gdzie w Alei Warszawskiej za chodnikiem zaczyna się dosyć stroma skarpa - mogą być też miejsca, gdzie nastąpi kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu - ten projekt na pewno nie będzie należał do łatwych, ale będzie stanowił źródło wielkiej satysfakcji dla zdolnego projektanta
- zakładam, że szerokość ścieżki dwukierunkowej wyniesie 2,0 metry, długość 1.000 metrów i to daje 2.000 metrów kwadratowych powierzchni - szacunkowy koszt całkowity ścieżki to :

2.000 m. kw. x 600 zł / m. kw. = 1.200.000,00 zł

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej1 140 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna, zbyt mało terenu na lokalizację ścieżki rowerowej.

Powrót do listy projektów