Stacja rowerowa i siłownia na świeżym powietrzu w Zemborzycach

Numer identyfikacyjny projektu: D - 25

Dzielnice: Zemborzyce

Opis skrócony:
1. Rozbudowa systemu „Lubelski Rower Miejski” poprzez budowę stacji rowerowej wyposażonej w 10 rowerów miejskich
2. Siłownia na świeżym powietrzu 10 - elementowa z urządzeniami do kalisteniki.

Celem projektu jest wzbudzenie wśród mieszkańców dzielnicy nawyków dbałości o zdrowie i wzrost aktywności sportowej.

Opis rozszerzony:
Proponowaną lokalizacją budowy stacji roweru miejskiego oraz siłowni na świeżym powietrzu jest działka nr 188 leżąca w centralnym punkcie Zemborzyc, w niedalekim sąsiedztwie ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz rowerowych szlaków turystycznych. Działka nr 188 jest własnością Gminy Lublin.
Adresatami działania są mieszkańcy Dzielnicy Zemborzyce oraz innych dzielnic Lublina. Środowisko mieszkańców dzielnicy jest bardzo zróżnicowane zarówno pod względem wykształcenia i o różnym statusie społecznym. Mieszkańcy Zemborzyc, z uwagi na położenie dzielnicy na obrzeżach Lublina i skąpe skomunikowanie z centrum Lublina mają bardzo utrudniony dostęp do wielu miejsc zlokalizowanych poza granicami administracyjnymi dzielnicy .
Dzięki projektowi wzmocni się szeroko rozumiana infrastruktura dzielnicy, przez co dodatkowo wyrówna się dostęp do dóbr i usług mieszkańcom Dzielnicy Zemborzyce jak też mieszkańcom innych dzielnic.
1. Zagospodarowanie przedmiotowego terenu z uwagi na lokalizację w sąsiedztwie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Praktyki Stomatologicznej, Szkoły Podstawowej Nr 39, sklepów, Domu Parafialnego, przystanku komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż Zalewu Zemborzyckiego gwarantuje powodzenie w realizacji zadań życia społeczno-kulturalnego zarówno dzielnicy Zemborzyce jak również innych dzielnic Lublina. W dzielnicy Zemborzyce rozbudowa „Lubelskiego Roweru Miejskiego” ma na celu udostępnienie i ułatwienie dostępu do rowerów większej liczbie mieszkańców Lublina licznie przybywających nad Zalew Zemborzycki a także samych mieszkańców Zemborzyc i okolicznych miejscowości. Na terenie dzielnicy Zemborzyce jest ścieżka rowerowa wokół Zelewu Zemborzyckiego oraz turystyczne trasy rowerowe. Niestety mimo posiadanych dróg rowerowych oraz atrakcyjnych pod względem turystyki rowerowej lokalizacji na terenie dzielnicy nie ma umiejscowionej ani jednej stacji rowerowej. Rozbudowa sieci systemu LRM na terenie dzielnicy Zemborzyce przyczyni się do rozwoju turystyki rowerowej zarówno dzielnicy Zemborzyce jak również innych dzielnic Lublina , których mieszkańcy będą korzystać z rowerów stacji w Zemborzycach. Dzięki projektowi wzmocni się infrastruktura rowerowa w dzielnicy, przez co dodatkowo wyrówna się dostęp do dóbr turystyki rowerowej i piękna okolic Zalewu mieszkańcom Dzielnicy Zemborzyce jak też mieszkańcom innych dzielnic, którzy użytkują na rowerze lub w formie spacerowej ścieżkę rowerową wzdłuż zalewu oraz okoliczne lasy i sąsiednie miejscowości. W założeniu naszego projektu jest wyrównanie dostępności do systemu Lubelski rower Miejski dla wszystkich mieszkańców Lublina a jednocześnie pragniemy zachęcić mieszkańców pozostałych dzielnic do odwiedzania naszej „zielonej„ dzielnicy Zemborzyce .
Siłownia na świeżym powietrzu wraz z urządzeniami do kalisteniki wpłynie korzystnie na rozwój sportu i wiążącego się z nim zdrowego stylu życia. Siłownie zewnętrzne cieszą się dużym zainteresowaniem. Ich głównym celem jest odciągnięcie młodzieży od komputerów i zabicie nudy. Regularny ruch zapewnia dobry rozwój dzieci, młodzieży, seniorów a także zapobiega kontuzjom i schorzeniom u osób dorosłych i seniorów. Szczególnie korzystny wpływ ma ruch na świeżym powietrzu. Nie każdego z mieszkańców dzielnicy a także mieszkańców innych dzielnic Lublina, użytkowników ścieżki rowerowej wzdłuż zalewu, stać na korzystanie z siłowni komercyjnej, dlatego taka nieodpłatna opcja byłaby bardzo dobrą alternatywą dla wszystkich grup społecznych od młodzieży po seniorów a także rowerzystów i spacerowiczów z innych dzielnic Lublina przebywających na terenie ścieżki rowerowej wzdłuż Zalewu Zemborzyckiego. Urządzenia do kalisteniki są nieskomplikowane, ale wymagają charakterystycznej konstrukcji. Coraz więcej młodzieży ćwiczy ten rodzaj sportu z uwagi na jego bardzo dobry wpływ na kondycję fizyczną i zdrowie. Duża część młodzieży w dzielnicy uprawia ten sport, jednakże brak jest odpowiednich urządzeń do osiągnięcia głębszych tajników tego sportu.
Ponadto realizacja projektu poprawi w dużej mierze estetykę przestrzeni dzielnicy i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)10 000,00 zł
Wycinka samosiejek i karczowanie pni5 000,00 zł
Stacja rowerowa 100 000,00 zł
Siłownia 10 - elementowa na świeżym powietrzu z urządzeniami do kalisteniki150 000,00 zł
0,00 zł
SUMA:265 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Renata Bieńko538120328renatab0@vp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów