Stawiam na CZECHÓW - odpoczynek i rekreacja

Numer identyfikacyjny projektu: D - 44

Dzielnice: Czechów Północny

Opis skrócony:
Rozwój sportu i rekreacji na Czechowie Północnym

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada budowę oświetlenia przy boisku multisportowym przy Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie. A także budowę drugiego schowka na bramki, gdzie bramki zmieszczą się bez problemu. A także dwóch wiat zadaszonych przeźroczystych.
Projekt zakłada organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie jazdy na rolkach.
Projekt zakłada kampanię edukacyjno-promującą "Standardy piesze" oraz publikację "Atlas sytuacji pieszych" (Forum Kultury Przestrzeni).
Projekt zakłada dofinansowanie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzielnicy Czechów Północny (zakup księgozbioru, organizacja wydarzeń, zakup sprzętu, remont).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)2 000,00 zł
Oświetlenie multisportowego boiska przy SP43, budka na bramki, wiaty z ławkami178 000,00 zł
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na rolkach dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy50 000,00 zł
Kampania edukacyjno-promocyjna o "Standaradach Pieszych" i "Atlasie sytuacji pieszych"20 000,00 zł
Dofinansowanie MBP na Czechowie Północnym50 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Szymon Furmaniak48793728826sqf@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: koszt pomysłów znacznie przekracza możliwość projektu dzielnicowego. Koszt samego oświetlenia to 250 000 zł. Wykonane zostanie oświetlenie boiska oraz wiaty dla zawodników.

Powrót do listy projektów