Stop mordowaniu dzieci

Numer identyfikacyjny projektu: O - 16

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Lubelskie ulice są niebezpieczne, świadczą o tym statystyki oraz ludzkie odczucia. Kolejne osoby giną na przejściach dla pieszych. Pod każdym artykułem o jeździe rowerem po ulicach Lublina są dziesiątki komentarzy o strachu jaki towarzyszy jeździe ulicą. Lubelskie ulice zdominowane są przez kierowców aut, którzy przekraczają prędkość oraz nie dostosowują swojego stylu jazdy do warunków panujących na drodze. Ulice są dla ludzi, powinny być spokojne i bezpieczne - te, które nie są małą i dużą obwodnicą powinny być uspokajane poprzez infrastrukturę.

Nazwa projektu to jednocześnie nazwa holenderskiej organizacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego "Stop de Kindermoord". Organizacja powstała m.in. po tym jak jeden z założycieli pochował swoją córkę - ofiarę wypadku drogowego.
>>Organizacja miała "spróbować przełamać apatię, z jaką Holendrzy akceptują codzienną rzeź dzieci na drogach".<<
>>Rodzice małych ofiar i zaniepokojeni rodzice potencjalnych ofiar: połączmy się.<<

Opis rozszerzony:
Według statystyk policyjnych to kierowcy samochodów odpowiadają za większość wypadków. Niestety działania instytucji publicznych nie skupiają się należycie, ani na egzekwowaniu przestrzegania przepisów przez kierowców aut, ani na tworzeniu infrastruktury uniemożliwiającej łamanie przepisów.

Wysunięte przejście dla pieszych na środku ulicy Obywatelskiej (na wysokości Obywatelskiej 10), gdzie auta notorycznie parkują w odległości mniejszej niż 10m od skrzyżowania (łamanie PoRD), należy wysunąć czoło krawężnika/początek przejścia dla pieszych bliżej osi jezdni i fizycznie uniemożliwić parkowanie w odległości mniejszej niż 10m od przejścia dla pieszych.

Na ul. Nadbystrzyckiej do rozważenia są opcje: likwidacji jednego pasa ruchu ogólnego i zastąpienie go albo BUS-pasem z dopuszczeniem ruchu rowerowego, albo samego pasa rowerowego. Na tej ulicy przekraczanie prędkości to typowe zachowanie (o czym donoszą gazety pisząc, że w jednej godzinie ponad 300 kierowców przekracza na tej ulicy prędkość), a drogą tą dzieci idą do szkoły. Przed przejściami dla pieszych należy zbudować progi wyspowe (poduszkowe, typu berlińskiego) dostosowane do wymuszenia jazdy z prędkością nie większą niż 50km/h.

Likwidacja zatoki autobusowej na przystanku na ul. Nadbystrzyckiej przy budynku Politechniki Lubelskiej (Wydział Elektrotechniki i Informatyki) w celu zapewnienia łatwiejszego przejścia przez jezdnię pieszym. Likwidacja zatok autobusowych to także promocja komunikacji zbiorowej oraz skrócenie czasu obsługi przystanku przez dany pojazd. "Zatoki? To się leczy!" (5112 Politechnika 02)

Wysepka/azyl dla pieszych na skrzyżowaniu Kunickiego i Kraszewskiego oraz progi wyspowe (poduszkowe, typu berlińskiego) z obu stron w celu wymuszenia przepisowej prędkości pojazdów. Kunickiego jest jedną z najniebezpieczniejszych ulic w Lublinie.

Na skrzyżowaniu ulic Diamentowej i Krochmalnej, na łuku skrętu w prawo (jadąc z południa na wschód, w kierunku PKP) montaż progów wyspowych (poduszkowych, typu berlińskiego), z uwagi na notoryczne przekraczanie prędkości w tym miejscu co jest bardzo niebezpieczne dla pieszych oraz rowerzystów. W tym miejscu potrzebne jest też dodatkowe oznakowanie przed samym przejazdem rowerowym by zaznaczyć, kto w tym miejscu ma pierwszeństwo.

Progi wyspowe (poduszkowe, typu berlińskiego) na ul. Herberta przed przejściem (od strony jednostki, przy przychodni) na wysokości bloku Herberta 18, w celu spowolnienia aut zbliżających się do przychodni, wjazdu w ul. Róży Wiatrów i skrzyżowania z ul. Dunikowskiego.

Na ulicy Dunikowskiego w dwóch miejscach powinny pojawić się progi wyspowe (poduszkowe, typu berlińskiego) po to by mieć pewność, że nikt nie przekracza na tej ulicy prędkości 50km/h jest to ulica osiedlowa. Jest tutaj niewiele zieleni, która mogłaby tłumić hałas i zbierać zapylenie powstałe jako konsekwencja ruchu kołowego (unos wtórny).

Progi wyspowe (poduszkowe, typu berlińskiego) lub szykany (z wykorzystaniem małej architektury: donic z roślinami) na ul. Sierpińskiego w 2 miejscach ulicy w celu spowolnienia ruchu aut - taka potrzeba była zgłaszana przez mieszkańców ulicy na jesieni 2017 roku na posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta.

Słupki uniemożliwiające wjazd na chodnik autom na ul. Świętochowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Herberta. Kierowcy bardzo często tu parkują nie pozostawiając 1,5m dla pieszych i niszcząc chodnik.

Progi wyspowe (poduszkowe, typu berlińskiego) lub także ze zwężeniem ulicy na ul. Poligonowej w miejscu, gdzie zginęła dziewczynka.

Dwa (u-kształtne) stojaki rowerowe przy kwiaciarni na rogu ulic Mickiewicza i Kunickiego. Przed kwiaciarnią często nielegalnie parkowane są samochody. Stojaki rowerowe uniemożliwią parkowanie w tym miejscu, a są potrzebne, co często widać po przypiętych do tablicy ogłoszeniowej rowerach.

Projekt zakłada zakup 1000 egzemplarzy książki "Jak rowery mogą uratować świat", książka powinna znaleźć się w każdej bibliotece (miejskiej, szkolnej) pozostałe egzemplarze powinny być dostępne bezpłatnie w Biurach Obsługi Mieszkańców. Książka ta podaje bardzo wiele przykładów na to jak zwiększyć bezpieczeństwo ruchu w mieście, nie tylko dla rowerzystów.

Zabezpieczenie chodnika na ul. Pięknej przed nielegalnym parkowaniem (mała architektura, stojaki rowerowe, słupki). Wyznaczenie miejsc parkinowych na ulicy.

Słupki na chodniku przy Herberta 2, przy skrzyżowaniu z ulicami Świętochowskiego i Młodzieżową. Po stronie ul. Młodzieżowej potrzeba słupków, żeby auta nie zasłaniały dzieci zbliżających się do przejścia. Tym przejściem dzieci docierają do Szkoły Podstawowej nr 40.

Potrzebne są kampanie społeczne przypominające kierowcom samochodów, że inni uczestnicy ruchu to też ludzie i także pełnoprawni tegoż ruchu drogowego.
Opcją kampanii społecznej są wspólne fotografie osób poruszających się różnymi formami transportu. Na jednym zdjęciu moglibyśmy mieć osobę pieszę, jeżdżącą rowerem, jeżdżącą autobusem, jeżdżącą na wózku inwalidzkim, jeżdżącą samochodem - w wielu wariantach, przyjazne zdjęcia uśmiechniętych ludzi wybierających różne środki transportu.

Miasto Lublin powinno także zachęcać do wybierania innych niż auto środków transportu. Projekt zakłada wypłacanie dodatku dla osób, pracujących w Urzędzie Miasta Lublin, które dojeżdżają do pracy rowerem.

Aby zapobiec ścigania się kierowców aut na ul. Kunickiego należy zmniejszyć liczbę pasów ruchu ogólnego do jednego w każdym kierunku. Dodatkowy pas powinien być przekształcony na BUS-pas na odcinku od Mickiewicza do Kraszewskiego oraz od Kotlarskiej do Bagatela.
Natomiast na Kunickiego na odcinku od Głuskiej do Oczki oraz od Dziesiątej do Staffa powinny zostać wyznaczone bezpieczne lewoskręty wraz z wysepkami/azylami dla pieszych. Na tym odcinku przed każdym przejściem dla pieszych powinny być progi wyspowe (poduszkowe, typu berlińskiego).

Pracownicy i pracownice, a zwłaszcza dyrekcja, Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością oraz Zarządu Dróg i Mostów powinni jak najczęściej poruszać się po Lublinie innymi środkami transportu niż samochód, dla lepszego poglądu na miasto. Dlatego projekt zakłada wykupienie 100 biletów na okaziciela lub jeśli pracowników jest w sumie mniej, to 150 dniowych biletów imiennych na wszystkie linie. Bilet także dla Prezydenta i Wiceprezydentów.

W celu wegzekwowania przestrzegania prawa w zakresie legalności parkowania należy zatrudnić dodatkowe osoby w Straży Miejskiej, żeby kontrole mogły przebiegać sprawniej a łamiący prawo kierowcy mieli pewność nieuchronności kary. Zbyt często odnowiony chodnik lub trawnik jest niszczony przez kierowców samochodów.

Aby zadbać o bezpieczeństwo i wygodę pieszych na ul. Nadbystrzyckiej po stronie Politechniki Lubelskiej, na odcinku od ul. Wapiennej do ul. Muzycznej powinien być zakaz parkowania dla samochodów osobowych. Powinny zostać wyznaczone miejsca parkingowe wyłącznie dla pojazdów zaopatrzenia.
Aby upewnić się, że piesi są bezpieczni na ul. Nadbystrzyckiej wzdłuż terenów Politechniki Lubelskiej należy zamontować słupki uniemożliwiające parkowanie na chodniku na ul. Nadbystrzyckiej.

"Kiedy przygotowywano się do jego wprowadzenia, uznano że miejscami, które najbardziej wymagają poprawy bezpieczeństwa na drogach, są bezpośrednie okolice szkół. Wszak na bezpieczeństwie najmłodszych powinno zależeć wszystkim i mało kto odwazy się kwestionować zwiększenie ochrony dzieci idących do szkół. […] Zatem strefą uspokojonego ruchu […] objęto obszar obejmujący około 500 metrów dookoła każdej szkoły. Kiedy naniesiono wszystkie te punkty na mapę Grazu, okazało się, że uspokojonym ruchem trzeba objąć około 75% wszystkich ulic w mieście."

„Jesteśmy przekonani, że należy kłaść większy nacisk na ograniczenie ryzyka śmierci i obrażeń, a nawet na zmniejszenie poczucia zagrożenia. Wystarczy przyjrzeć się kolizjom, w których biorą udział samochody, piesi i rowerzyści. Ból i cierpienie są tylko po jednej stronie”

„Droga dla rowerów, która nie jest bezpieczna dla ośmiolatka, to nie droga dla rowerów” [Enrique Penalosa, burmistrz Bogoty – stolicy Kolumbii]

Cytaty z książki "Jak rowery mogą uratować świat" - Peter Walker

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)31 000,00 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Obywatelskiej15 000,00 zł
Słupki chroniące pieszych i chodnik28 000,00 zł
Progi wyspowe (poduszkowe, typu berlińskiego)210 000,00 zł
Likwidacja zatoki autobusowej 5112 Politechnika 0220 000,00 zł
Kampania edukacyjna o BRD w radio i prasie kierowana do kierowców samochodów100 000,00 zł
Wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Pięknej10 000,00 zł
Stojaki rowerowe1 000,00 zł
Kampania promująca wzajemny szacunek na ulicach miasta; mój przyjaciel, drugi człowiek100 000,00 zł
1000 egzemplarzy książki "Jak rowery mogą uratować świat" aut. Peter Walker40 000,00 zł
Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych na ul. Kunickiego50 000,00 zł
Dodatek dla pracowników i pracownic Urzędu Miasta Lublin za dojazd rowerem do pracy100 000,00 zł
Aktualizacja i dodruk "Lublin rowerem - przewodnik miejskiego rowerzysty"50 000,00 zł
Wyznaczenie BUS-pasów na ul. Kunickiego200 000,00 zł
Bilety okresowe dla pracowników i pracownic ZDiM oraz WZRDiM oraz prezydium miasta95 000,00 zł
Dodatkowe etaty w Straży Miejskiej150 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Szymon Furmaniak48793728826sqf@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Opinia pozytywna z zastrzeżeniami:
- bez przebudowy przejścia dla pieszych na ul. Obywatelskiej – obecnie za pomocą linii poziomych jest zaznaczony obszar wyłączony z ruchu. Za parkowanie w tym miejscu grozi mandat.
- bez likwidacji zatoki autobusowej ul. Nadbystrzyckiej przy budynku Politechniki Lubelskiej - likwidacja zatok nie spowoduje skrócenia długości przejść dla pieszych gdyż są one zlokalizowane poza zatokami. Dodatkowo powstawałyby jeszcze większe korki niż obecnie.
- bez likwidacji jednego pasa ruchu ogólnego i zastąpienie go albo BUS-pasem z dopuszczeniem ruchu rowerowego, albo samego pasa rowerowego - wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej po stronie osiedli Prusa i Skarpa jest wybudowana ścieżka rowerowa. Dodatkowo w chwili obecnej opracowanywany jest w projekt uspokojenia ruchu na ul. Nadbystrzyckiej. Ponadto wydzielenie jednego pasa jako BUSPASA spowoduje znaczne zatory na tej ulicy, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań z ulicami Brzeskiej/wigilijnej i Romantycznej, gdzie nie ma wydzielonych pasów dla relacji skrętnych.
- na ul. Pięknej słupki mogą zostać zamontowane po jednej stronie chodnika, tam gdzie jest on szerszy. Nie ma natomiast fizycznie miejsca na wydzielenie pasa do parkowania na jezdni. - Wysepka/azyl dla pieszych Skrzyżowanie Kunickiego i Kraszewskiego możliwe, ale konieczne będzie poszerzenie ulicy, przebudowa trakcji trolejbusowej i innej infrastruktury - koszt ok. 150 000,00 zł
- Skrzyżowanie Krochmalna - Diamentowa jeszcze nie zakończone zadanie, objęte gwarancją oraz dofinansowaniem unijnym, dodatkowo budowa łącznika, zmiana organizacji ruchu w przedmiotowym miejscu i planowana budowa Lubelskiego Lipca 80 - brak zasadności. - Zmniejszenie liczby pasów ruchu na Kunickiego wymagałaby -brak zgody, konieczna kompleksowej przebudowy tego odcinka, ale nie ma finansowej możliwości wykonania tego w ramach BO.
- bez progów wyspowych na ul. Poligonowej - za duże prędkości a co za tym idzie ew. skutki niewłaściwego najechania na próg. Na ulicy Boh. Września (bo to o nią chyba chodzi) Urząd Miasta będzie poszukiwał innych rozwiązań.
- w ramach Budżetu Obywatelskiego nie ma możliwości wprowadzenia dodatku dla pracowników i pracownic Urzędu Miasta Lublin za dojazd rowerem do pracy – nie jest to zadanie gminy
- nie ma miejsca na wyznaczenie BUS-pasów na ul. Kunickiego
- Bilety okresowe dla pracowników i pracownic ZDiM oraz WZRDiM oraz prezydium miasta – pracownicy ZDM oraz Urzędu Miasta dysponują jedynie kilkoma samochodami do służbowej dyspozycji. Większość osób korzysta ze służbowych biletów zbiorowej komunikacji miejskiej.
- Dodatkowe etaty w Straży Miejskiej – nie ma możliwości w ramach BO, ponieważ jest to zadanie wieloletnie oraz celem BO nie jest zatrudnianie ludzi.

Powrót do listy projektów