Szkoła Wysokich Lotów - rewitalizacja namiotu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 115

Dzielnice: Bronowice

Opis skrócony:
Zadanie obejmuje rewitalizację namiotu sportowego przy Szkole nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie. Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych. Brak namiotu spowoduje bardzo duże ograniczenia bazy sportowej, mające ogromny wpływ na prowadzenie zajęć dydaktycznych w SP 31. Wspólnie dajmy dzieciom i młodzieży miejsce do wszechstronnego rozwoju fizycznego. Pomóżmy realizować ich pasje i marzenia, zrozumieć związek aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykować zachowania prozdrowotne. Kształtować umiejętności osobiste i społeczne, sprzyjające całożyciowej aktywności fizycznej oraz wyraniać nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego.

Opis rozszerzony:
Arkusz mapy: 8
Nr obrębu: 19
Obręb: Majdan Tatarski
Powierzchnia: 13392
Rodzaj użytków: Bi
Grupa rejestrowa: 4.1

Projekt:SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW, przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, obejmuje:
- wymianę powłoki wewnętrznej i zewnętrznej (plandeki) namiotu sportowego,
- wyminę nawierzchni znajdującej się pod namiotem.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Rewitalizacja namiotu sportowego285 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Ekspertyza techniczna namiotu..PDF
Zgoda na udostepnienie terenu. Rewitalizacja namiotu..jpg

Autorzy projektu:
Ewa Stefańska784501007stefanska.ewunia@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – projekt do realizacji w cyklu 2 letnim. Należy na początku wykonać ekspertyzę stanu technicznego, aby wiedzieć czy remont jest możliwy.

Powrót do listy projektów