Szkoła Wysokich Lotów - wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 108

Dzielnice: Bronowice

Opis skrócony:
Projekt SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, ma na celu podniesienie standardów oraz efektywności procesów dydaktycznych. Dostosowanie szkoły do jak najwyższych standardów, na miarę XXI wieku pozwoli wyrównać szanse edukacyjne uczniów SP 31 w Lublinie. Zależy Nam na wzmocnieniu atrakcyjności i podniesieniu jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji młodzieży szkolnej.

Opis rozszerzony:
Arkusz mapy: 8
Nr obrębu: 19
Obręb: Majdan Tatarski
Powierzchnia: 13392
Rodzaj użytków: Bi
Grupa rejestrowa: 4.1

Powstanie nowych technologii informatycznych powoduje przełom w dotychczasowych metodach i środkach kształcenia, gdyż komputer stwarza nowe możliwości wspomagania edukacji.
Podjęcie tego wyzwania jest niezwykle korzystne, bowiem wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów można równocześnie podwyższyć efektywność procesu dydaktycznego. Wykorzystanie komputerów w edukacji stanowi dużą atrakcję dla dzieci i młodzieży. Procesy dydaktyczne stają się bardziej skuteczne, ponieważ uczniowie poznają sposoby formułowania problemu i analizowania możliwości uzyskania jego najlepszego rozwiązania.

W świetlicy szkolnej uczniowie spędzają bardzo dużo czasu, zarówno przed jak i po lekcjach. Dlatego tak ważne jest, aby mieli zapewnione odpowiednie warunki do zabawy, nauki i odpoczynku. Podstawę stanowią odpowiednio urządzone pomieszczenia, dostosowane do potrzeb dzieci oraz odpowiednie pomoce edukacyjne i rozrywkowe ( gry edukacyjne, planszowe, klocki, układanki, zabawki tematyczne, ruchowe i zręcznościowe) . Niezbędnym elementem wyposażenia świetlic szkolnych i sal lekcyjnych ( informatycznej, geograficznej) stanowią multimedia. Odpowiednio dobrane programy multimedialne angażują dzieci do nauki i zabawy w grupie. Szeroki zakres możliwości multimediów daje ogromne pole do działania nauczycielom. Pozwalają one rozszerzyć wiadomości z różnych dziedzin, pokazać w ciekawszy sposób zagadnienia. Poprzez różnorodne formy pracy nauczyciel silniej angażuje uczniów.

Szkoła, chcąc sprostać wymaganiom nowego wieku, powinna uwzględnić i wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe (zgodnie z zasadami dydaktyki) Nadanie informacjom urozmaiconej formy, bliskiej ich naturalnemu zróżnicowaniu, może sprzyjać rozbudzaniu zainteresowań uczniów daną tematyką.
Wychowanie fizyczne jest specyficznym przedmiotem nauczania, w którym podstawowym celem edukacyjnym jest doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej poprzez różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne. Środki dydaktyczne stosowane w nauczaniu wychowania fizycznego mają przede wszystkim charakter tradycyjny.
Warto jednak dokładnie przeanalizować podstawę programową i zwrócić uwagę na to, że obok aktywności ruchowej pojawiają się i w tym przedmiocie elementy teorii jak np. znajomość przepisów w wybranych dyscyplinach, znajomość zasad zdrowego stylu życia, propagowanie turystyki i właściwych zasad zachowania się na imprezach sportowych czy historia sportu i olimpizmu.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Wyposażenie świetlicy szkolnej 85 000,00 zł
Wyposażenie sali geograficznej85 000,00 zł
Wyposażenie sali informatycznej85 000,00 zł
Sprzęt sportowy i multimedialny.30 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zgoda na udostepnienie terenu. Wyposazenie klasopracowni i swietlicy..jpg

Autorzy projektu:
Ewa Stefańska784501007stefanska.ewunia@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów