Tramwaje w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: O - 12

Dzielnice:

Opis skrócony:
Cieszy rozwój transportu miejskiego. Ciągle jednak brak w Lublinie korytarzy do transferu dużych potoków pasażerów w separacji od ruchu ogólnego, od kongestii. W praktyce system taki zapewnia jedynie wydzielony transport szynowy.

Tramwaj ma ogromne zalety urbanistyczne. To nie tylko nowy środek transportu, ale rewitalizacja przestrzeni miejskiej, uspokojenie ruchu, poprawa bezpieczeństwa niezmotoryzowanych, osób o ograniczonej mobilności, a finalnie zmiana wizerunku miasta. Tramwaje lepiej niż autobusy i trolejbusy przyciągają pasażerów, notują 3,5 x mniej wypadków, są odporniejsze na negatywne decyzje (łatwiej zlikwidować buspas niż torowisko).
Dlaczego nie warto czekać? Miasto jest zagęszczane. Kolejne grunty, którymi trasa mogłaby przebiegać, są zabudowywane. Lublin drastycznie się wyludnia. Tramwaj jest podniesieniem prestiżu miasta, komfortu i jakości życia, mógłby pomóc przeciwdziałać depopulacji. Jego wprowadzenie to proces kilkuletni.

Opis rozszerzony:
Projekt złożony w wersji papierowej.

Szacunkowe koszty projektu:
Zlecenie wykonania studium wykonalności dla uruchomienia w Lublinie tramwajów900 000,00 zł
SUMA:900 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna- W żadnym z dokumentów strategicznych przyjętych przez Gminę Lublin np. Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego – Plan Transportowy czy Plan Elektromobilności, jak również w dokumentach operacyjnych tj. studia wykonalności do konkretnych projektów inwestycyjnych nie założono uruchomienia tramwaju. W chwili obecnej Gmina Lublin
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizuje projekty związane
z rozbudową sieci trolejbusowej oraz uruchomieniem systemu autobusu elektrycznego wraz
z zakupami pojazdów przeznaczonych do ich obsługi. Dodatkowo planowana jest modernizacja wybranych przystanków końcowych lub budowa nowych pętli komunikacyjnych przystosowanych m.in. do obsługi autobusów elektrycznych (np. pętla os. Poręba, Zbożowa czy nowa pętla przy ul. Choiny czy Żeglarskiej). Równocześnie wraz z modernizacją kolejnych ulic planowane jest utworzenia na nich wydzielonych pasów dla pojazdów komunikacji miejskiej „Buspasów”. Nowe korytarze dla autobusów i trolejbusów planowane są m.in. wzdłuż Al. Racławickich czy Drogi Męczenników Majdanka.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że w ramach lubelskiej komunikacji miejskiej funkcjonują obecnie dwa podsystemy komunikacyjne: autobusowy i trolejbusowy oraz planowane jest uruchomienie autobusów elektrycznych wraz z budową dla nich odpowiedniej infrastruktury, ZTM w Lublinie uważa w chwili obecnej za niezasadne angażowanie środków z budżetu miasta Lublin na prace przy utworzeniu kolejnego systemu komunikacyjnego – tramwajowego bez zabezpieczenia finansowego ewentualnej realizacji projektu.

Powrót do listy projektów