Utworzenie funduszu na rewitalizację kamienic objętych parkiem kulturowym

Numer identyfikacyjny projektu: D - 15

Dzielnice: Stare Miasto, Śródmieście

Opis skrócony:
Utworzenie funduszu na rewitalizację kamienic objętych parkiem kulturowym to jedna z niezrealizowanych obietnic wyborczych prezydenta Krzysztofa Żuka. Realizacja projektu dotyczy utworzenia funduszu. Zasady jego działania zostaną opracowane przez Urząd Miasta Lublin. Pieniądze z funduszu będą mogły być wydatkowane jedynie na rewitalizację kamienic objętych parkiem kulturowym.

Opis rozszerzony:
Utworzenie funduszu na rewitalizację kamienic objętych parkiem kulturowym to jedna z niezrealizowanych obietnic wyborczych prezydenta Krzysztofa Żuka. Realizacja projektu dotyczy utworzenia funduszu. Zasady jego działania zostaną opracowane przez Urząd Miasta Lublin. Pieniądze z funduszu będą mogły być wydatkowane jedynie na rewitalizację kamienic objętych parkiem kulturowym.

Szacunkowe koszty projektu:
Utworzenie funduszu na rewitalizację kamienic objętych parkiem kulturowym1 200 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Obietnica prezydentahttp://kontraktdlalublina.pl/2017/02/12/utworzenie-funduszu-na-rewitalizacje-kamienic-objetych-parkiem-kulturowym/

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: duże projekty mogą być wyłącznie<br />infrastrukturalne. Fundusz jest pomysłem „miękkim”. Dodatkowo<br />w ramach fundusz wraz z ewentualną rewitalizacją to zadanie<br />wieloletnie, wykraczające poza ramy Budżetu Obywatelskiego

Powrót do listy projektów