Utworzenie i urządzenie skweru u zbiegu ulic Orzechowa, Palmowa , Brzozowa

Numer identyfikacyjny projektu: D - 77

Dzielnice: Ponikwoda

Opis skrócony:
Projekt zakłada utworzenie, urządzenie i uporządkowanie skweru u zbiegu ulic: Orzechowej, Palmowej i Brzozowej w Dzielnicy Ponikwoda. Obecnie teren ten jest zaniedbany i niewykorzystany (nieuporządkowana zieleń, poprzewracane znaki przydrożne, brak jakiejkolwiek infrastruktury). Przy czym omawiane skrzyżowanie to miejsce przez, które przebiegają "szlaki" m.in. spacerowiczów (często z pupilami) i rowerzystów. Jest swoistym drogowskazem orientacyjnym, jak również miejscem gdzie wybierane są kierunki marszu czy podróży. Projekt zakłada uporządkowanie zieleni (drzewo- i krzewostanu), oświetlenie skweru, oznakowanie (tabliczki kierunkowe i z nazwą ulic) oraz uporządkowanie poboczy i skarp przy drógach dojazdowych do skweru tj: Brzozowej, Palmowej i Orzechowej.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada utworzenie, urządzenie i uporządkowanie skweru u zbiegu ulic: Orzechowej, Palmowej i Brzozowej w Dzielnicy Ponikwoda Część Działki nr 13/24 (ok. 90m od zbiegu ulic); Część działki nr 2/17 (ok. 90m od zbiegu ulic); Część działki nr 14/3 (ok. 90m od zbiegu ulic); Część działki nr 1/7 (ok. 90m od zbiegu ulic); Część działek nr 14/2 i 13/25 (ok. 30 m od zbiegu ulic) oraz część działki 2/16 ok. 50 m od zbiegu ulic). Obecnie teren ten jest zaniedbany i niewykorzystany (nieuporządkowana zieleń, poprzewracane znaki przydrożne, brak jakiejkolwiek infrastruktury). Przy czym omawiane skrzyżowanie to miejsce przez, które przebiegają "szlaki" m.in. spacerowiczów (często z pupilami) i rowerzystów. Jest swoistym drogowskazem orientacyjnym, jak również miejscem gdzie wybierane są kierunki marszu czy podróży. Projekt zakłada uporządkowanie zieleni (drzewo- i krzewostanu), oświetlenie skweru, oznakowanie (tabliczki kierunkowe i z nazwą ulic) oraz uporządkowanie skarp (poboczy) dróg dojazdowych do skweru tj: Brzozowej, Palmowej i Orzechowej (metraż tak jak wyżej przy działkach).
Cennik wraz z zakresem przewidywanych inwestycji ; Szacowany koszt: 296 tys. zł:
2000m2 trawnika x 40 zł = 80 tys.
200 krzewów liściastychx 40 zł = 8 tys. zł
300 krzewów iglastych x 50 zł = 15 tys. zł
4 kosze na śmieci i 2 dla odchodów dla psów = 7,2 tys. zł
2 tablice informacyjne (w tym ulicówki) =2,4 tys. zł
4 latarnie uliczne = 44 tys. zł
10 latarni parkowych = 120 tys. zł
uporządkowanie terenu=20 tys.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)296 000,00 zł
SUMA:296 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Anna Malec783220021annamalec78@tlen.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna - teren zarezerwowany jest pod pasy drogowe. Obecnie te drogi są nieurządzone. Trudno przewidzieć przyszłe rozwiązania projektowe, ale już można zaznaczyć, że na realizację projektu zabraknie miejsca (obecnie jest tam przejazd na 1 samochód, a docelowo będzie min. po jednym pasie ruchu w każdym kierunku plus chodniki).

Powrót do listy projektów