Wspólnie odnawiamy Słomiany Rynek!

Numer identyfikacyjny projektu: D - 62

Dzielnice: Kalinowszczyzna

Opis skrócony:
Projekt przewiduje rozpoczęcie rewitalizacji Słomianego Rynku zgodnie z konsultacjami społecznymi i koncepcją opracowaną w 2017 r. przez Fundację Teren Otwarty. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Projemt przeniesiony z projektów małych - poprzedni numer M-80

Opis rozszerzony:
Projekt w całości realizowany będzie w 2019 r. na terenach należących do Gminy Lublin.

Szczegółowy wykaz działań:
- rozpoczęcie I etapu rewitalizacji Słomianego Rynku zgodnie z koncepcją opracowaną przez Fundację Teren Otwarty,
- wytyczenie nowych ciągów pieszych,
- zakup i montaż nowych ławek (mebli miejskich),
- montaż elementów małej architektury,
- nowe nasadzenia.

Szacunkowe koszty projektu:
I etap rewitalizacji Słomianego Rynku: wytyczenie nowych ciągów pieszych1 100 000,00 zł
Dokumentacja100 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
http://slomianyrynek.pl/

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Paweł Babula814665954rada.dzielnicy.kalinowszczyzna@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów