WYKONANIE REMONTU FRAGMENTU ULICY KAWALERYJSKIEJ, WRAZ Z ELEMENTAMI JEJ ZAGOSPODAROWANIA W PASIE DROGOWYM ORAZ REMONT UL. TATARAKOWEJ

Numer identyfikacyjny projektu: D - 10

Dzielnice: Czuby Północne

Opis skrócony:
Projekt dotyczy wykonania remontu fragmentu ulicy Kawaleryjskiej o łącznej powierzchni ok. 1.376,00 m2 asfaltu, wraz z elementami jej zagospodarowania: parkingi (nawierzchnia asfaltowa 487 m2, płyty betonowe ażurowe 50 m2 ), chodniki (nawierzchnia asfaltowa 22 m2 , płyty betonowe 235m2). Remont obejmie powierzchnię asfaltową ulicy, parkingów i chodników, wymianę płyt ażurowych oraz wymianę nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukową .
Projekt przewiduje również wykonanie kapitalnego remontu ulicy Tatarakowej o pow ok. 2 518 m2.
Ulice, parkingi oraz chodniki są w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności, które w żaden sposób nie dają się ominąć stwarzają duże zagrożenie dla ich użytkowników.
Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zarówno w zakresie poruszania się po ciągach pieszych i jezdnych jak również prawidłowego parkowania pojazdów.

Opis rozszerzony:
1. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej fragmentu ulicy Kawaleryjskiej , nawierzchni parkingów oraz wymianę nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukową w następujących lokalizacjach :
a) remont asfaltu ulicy Kawaleryjskiej o powierzchni ok. 756 m2, na działce nr 15/8, Ark. 2, Obr. 30 - Rury Wizytkowskie, pomiędzy budynkami ul. Kawaleryjska 6, 8 i 14,
b) remont asfaltu ulicy Kawaleryjskiej o powierzchni ok. 520 m2, na działce nr 15/10, Ark. 2, Obr. 30 - Rury Wizytkowskie, pomiędzy budynkiem ul. Kawaleryjska 16 i Ul. Armii Krajowej od zakrętu w stronę bud. Kawaleryjska 16.
c) remont asfaltowej nawierzchni parkingu o powierzchni ok.487 m2 , pomiędzy budynkami Kawaleryjska 14 i 18, wzdłuż budynku Kawaleryjska 6 oraz budynku Kawaleryjska 14 na działce nr 15/8, Ark. 2, Obr. 30 - Rury Wizytkowskie ,
d) remont nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych o powierzchni ok.50 m2 , okolice stacji trafo przy budynku Kawaleryjska 14 , na działce nr 15/8, Ark. 2, Obr. 30 - Rury Wizytkowskie ,
e) remont asfaltowej nawierzchni chodnika o powierzchni ok. 22 m2 , dojście do altany śmietnikowej przy budynku Kawaleryjska 14, na działce nr 15/8, Ark. 2, Obr. 30 - Rury Wizytkowskie ,
f) wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową o powierzchni ok. 147 m2 , okolice trzepaka oraz wzdłuż zatoki parkingowej przy budynku Kawaleryjska 6, na działce nr 15/8, Ark. 2, Obr. 30 - Rury Wizytkowskie ,
g) wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową o powierzchni ok. 88 m2 , dojście do altany śmietnikowej przy budynku Kawaleryjska 16 oraz chodnik wzdłuż ulicy Kawaleryjskiej przy budynku Kawaleryjska 6 na działce nr 15/10, Ark. 2, Obr. 30 - Rury Wizytkowskie
2.Wykonanie kapitalnego remontu ulicy Tatarakowej na działkach nr – 52, obr. 30, ark. 2; 51/4, obr. 30, ark. 2; 28/1, obr. 30, ark. 11; 27, obr. 30, ark. 11. Przewiduje się wymianę krawężników, regulację studzienek, uzupełnienie podbudowy oraz ułożenie warstwy asfaltowej.

Szacunkowe koszty projektu:
DOKUMENTACJA UL. KAWALERYJSKIEJ30 000,00 zł
REMONT UL KAWALERYJSKIEJ 570 000,00 zł
DOKUMENTACJA UL. TATARAKOWEJ30 000,00 zł
REMONT UL. TATARAKOWEJ570 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
zalacznik BLONIE.pdf
plan sytuacyjny tatarakowa.png
osiedle BLONIE 2018.JPG
Inwentaryzacja ul Kawaleryjskiej .JPG
Ul Tatarakowa 1.JPG
Ul Tatarakowa 3.JPG
Ul Tatarakowa 2.JPG

Autorzy projektu:
URSZULA ĆWIKLIŃSKA081-526-10-67u.cwiklinska@onet.pl
JACEK KANIOS81-526-18-64j.kanios@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów